UE zwiększa współpracę z autorytarnymi reżimami, aby powstrzymać migrację

UE zapewnia miliony euro w ramach szeregu projektów, mających na celu zapobieganie imigracji do Europy. Źródło: flickr.com

Problemy migracyjne w Europie doprowadziły do zwiększenia funduszy na kontrolę granic przekazywanych reżimom autorytarnym, takim jak Czad, Niger, Białoruś, Libia i Sudan.

 

Raport Instytutu Ponadnarodowego (TNI) i Stop Wapenhandel, holenderskiej inicjatywy przeciwko handlowi bronią, wskazuje na coraz częstszą współpracę UE z autorytarnymi reżimami od 2005 r. i jej przyspieszenie w 2015 r. wraz z początkiem kryzysu migracyjnego. UE zapewnia miliony euro w ramach szeregu projektów mających na celu zapobieganie imigracji do Europy za pośrednictwem różnych programów, w tym Emergency Trust Fund for Africa.

Według raportu 17 z 35 krajów, uznanych przez UE za priorytetowe w zakresie uzewnętrznienia swoich granic, ma autorytarne rządy. „Niniejszy raport ujawnia politykę interakcji UE z sąsiednimi regionami, która stała się obsesyjnie opętana kontrolą migracji. Wzmocnienie sił zbrojnych i sił bezpieczeństwa w tych regionach jest ryzykiem nasilenia represji i podsycania konfliktów, które zmuszą ludzi do opuszczenia swoich krajów” – stwierdził Mark Akkerman, badacz i autor raportu. „Czas zmienić kurs. Zamiast uzewnętrzniać granice i mury, powinniśmy wykazać się prawdziwą solidarnością i poszanowaniem praw człowieka” – dodał.

Bardziej rygorystyczne kontrole na zewnętrznej granicy UE zmusiły migrantów do podejmowania coraz groźniejszych tras. Według raportu, jeden na 57 migrantów przekraczających Morze Śródziemne zmarł w 2017 r., wporównaniu z jednym na 267 migrantów w 2015 r. Wynika to głównie z faktu, że imigranci w 2017 r. wzięli dłuższą i bardziej niebezpieczną trasę przez środkową część Morza Śródziemnego, a nie główną trasę z Turcji do Grecji.

UE wciąż ma nadzieje na porozumienie w sprawie uchodźców

UE wciąż ma nadzieje, że uda się przekonać Węgry i Polskę do podpisania porozumienia w sprawie migracji i przesiedlania uchodźców, powiedział w środę (16. maja) unijny komisarz ds. migracji.
 
Dimitris Avramopoulos przedstawił przegląd bazy danych Visa Information Service, zawierającej informacje …

Korzyści dla firm europejskich

W raporcie podkreślono również, że większe wydatki na bezpieczeństwo granic w dużej mierze przyniosły korzyści firmom europejskim, takim jak francuskie firmy Thales i Gemalto. Współpraca z innymi krajami w celu rozwiązania problemu migracji wiąże się z wieloma obszarami współpracy, które mogą zapewnić firmy, zajmujące się bezpieczeństwem. Firmy te zapewniają szkolenia dla sił bezpieczeństwa i patroli granicznych, rozwój rozległych systemów biometrycznych oraz sprzętu bezpieczeństwa i nadzoru.

Niemcy i Włochy „finansują także własne grupy zbrojeniowe (Niemcy – Hensoldt, Airbus i Rheinmetall, Włochy – Leonardo i Intermarine) w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na granicach w wielu krajach MENA”.

Negocjacje globalnego porozumienia w sprawie migracji

Przygotowywane na forum ONZ globalne porozumienie w sprawie migracji będzie pierwszym dokumentem kompleksowo regulującym międzynarodowe przepływy osób. Choć nie będzie on miał mocy prawnie wiążącej, ma za zadanie upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym …

Zwiększenie budżetu

Wnioski przedstawione w raporcie zostaną potwierdzone po uzgodnieniu następnego budżetu UE. Komisja Europejska 2 maja przedstawiła propozycję nowych wieloletnich ram finansowych na okres 2021-2027. Zwiększenie finansowania zaproponowane przez Brukselę ma na celu przede wszystkim rozwiązanie problemów związanych z migracją.

Komisja zamierza stworzyć jeden instrument finansowy dla wszystkich swoich działań zewnętrznych, integrując i łącząc 12 istniejących zewnętrznych instrumentów finansowych. Niektóre organizacje pozarządowe ostrzegają, że pojedynczy instrument może podnieść kwestię migracji powyżej celów współpracy rozwojowej.

Prawa migrantów coraz częściej łamane w Europie

Procedury azylowe w wielu krajach Unii nie działają efektywnie ze względu brak pomocy prawnej i dostępu do informacji – wynika z raportu Agencji Praw Podstawowych UE. 
 

W raporcie opublikowanym na początku lutego Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) analizuje sytuację …