UE wciąż ma nadzieje na porozumienie w sprawie uchodźców

Uchodźcy, Źródło: Wikipedia

Uchodźcy, Źródło: Wikipedia

UE wciąż ma nadzieje, że uda się przekonać Węgry i Polskę do podpisania porozumienia w sprawie migracji i przesiedlania uchodźców, powiedział w środę (16. maja) unijny komisarz ds. migracji.

 

Dimitris Avramopoulos przedstawił przegląd bazy danych Visa Information Service, zawierającej informacje na temat osób ubiegających się o wizy Schengen. Komisja Europejska podejmie kolejną próbę przekonać przywódców UE do jeszcze jednego przeglądu „regulacji dublińskiej”, która określa wspólne zasady dotyczące migracji i azylu na szczycie UE w Brukseli 28-29 czerwca.

Najnowsza propozycja, zgłoszona przez bułgarską prezydencję, pozwoliłaby niechętnym krajom na przyjęcie uchodźców lub płacenie 30 tys. euro za każdą osobę, której odmówili, jako kompromis. Kryzys migracyjny ujawnił głęboką linię podziałów między południowymi krajami śródziemnomorskimi, takimi jak Grecja i Włochy, które są głównymi punktami przyjęcia migrantów i krajami Europy Wschodniej, które są przeciwne podziałowi obciążenia między krajami UE.

Uchodźcy tematem szczytu Club Med

Głowy państw i rządów Club Med – 7 europejskich krajów śródziemnomorskich – spotkają się dziś wieczorem w Rzymie, by dyskutować o tzw. kryzysie migracyjnym.
 

W stolicy Włoch spotkają się dziś wieczorem liderzy Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Malty, Portugalii i Włoch określanych …

UE została zmuszona do zniesienia limitów dla uchodźców jesienią ubiegłego roku po tym, jak państwa członkowskie przyjęły zaledwie 28 000 migrantów, co jest daleko od celu w 160 000 osób. Przełom pozostaje mało prawdopodobny. Polska i Węgry są zdecydowanie przeciwne jakimkolwiek unijnym kontyngentom wobec uchodźców, podczas gdy pięć krajów południowo-śródziemnomorskich – Włochy, Hiszpania, Grecja, Cypr i Malta – skarżą się, że nowa propozycja nadal stanowi nadmierne obciążenie dla krajów-biorców. Avramopoulos powiedział, że „stara się przekonać pozostałe kraje do przystąpienia do kompleksowej polityki migracyjnej”, którą określił jako „jedyną pragmatyczną odpowiedź na istotny problem, z którym mamy do czynienia”. „Są trzy lub cztery państwa, które mają różne pomysły” – dodał.

Komisja przeznaczyła 35 mld euro na kontrolę granic i migracji w proponowanych siedmioletnich ramach budżetowych obejmujących lata 2021-2027, co prawie trzykrotnie przewyższa wydatki bieżące. „Więcej szczegółów na ten temat będzie w przyszłości” – powiedział Avramopoulos reporterom, dodając, że Komisja chce „poszerzyć, ulepszyć i wzmocnić granice europejskie oraz straż graniczną, zwiększając ją do 10 tys. osób”.

Uchodźcy w Europie – Krótki przewodnik po faktach

W 2015 r. 65 milionów ludzi na świecie pozostawiło swoje domy, by uciec przed konfliktem zbrojnym, prześladowaniami lub efektami katastrof naturalnych. To najwięcej od II Wojny Światowej. Kim są uchodźcy? Przed czym uciekają? Dokąd? Co robi w związku z tzw. kryzysem …

Liczba migrantów, próbujących się dostać do Europy, zmniejszyła się w tym roku, a to może jeszcze bardziej ograniczyć tępo, co do szybkiego osiągnięcia porozumienia ogólnoeuropejskiego. Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) prawie 19 000 osób przybyło do Europy w okresie od stycznia do kwietnia tego roku w porównaniu do około 44 600 osób w 2017 roku. W szczytowym momencie kryzysu w 2015 r. liczby te wynosiły około 870 000 migrantów.

Jednak prawie 3000 osób dostało się do Grecji przez granicę turecką w zeszłym miesiącu. Wększość z nich pochodzi z zniszczonych wojną Syrii i Iraku. „Widzieliśmy pewne wzrosty na grecko-tureckich granicach lądowych” – przyznał Avramopoulos, chociaż dodał, że „mam otwartą ilość dla ministrów w Grecji i Turcji … sytuacja jest pod kontrolą”.

Uchodźcy: sankcje przeciw Polsce i Grupie Wyszehradzkiej?

Komisja Europejska pogroziła wczoraj karami krajom nieprzyjmującym uchodźców. Najbardziej na nie narażone są państwa Grupy Wyszehradzkiej, które najostrzej sprzeciwiają się przyjmowaniu osób szukających azylu.
 

Wczoraj (6 czerwca) komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos ostrzegł kraje wciąż nieprzyjmujące uchodźców. …

Tymczasem mobilizacja opóźnionych w czasie płatności w wysokości 3 mld euro dla Turcji w ramach paktu o kontroli migracji między Brukselą i Ankarą powinna zostać „przyspieszona” – powiedział. Umowa UE-Turcja „działa” –  dodał także Avramopoulos. „Jest to korzystne również dla Unii Europejskiej i Turcji”. Dodał, że UE będzie nadal pośredniczyć w podobnych umowach i sojuszach z innymi regionami i odrzucać pomysły stosowania fizycznych barier na granicach. „Jesteśmy przeciwni budowaniu ogrodzeń, wręcz przeciwnie, jesteśmy za budowaniem mostów z sąsiednimi krajami” – powiedział. „UE nigdy nie będzie fortecą. Migracja pozostanie nie tylko w Europie i na świecie przez następne dziesięciolecia i musimy być dobrze przygotowani. Żaden kraj nie poradzi sobie z tą sytuacją sam”.