UE: Pomoc humanitarna dla uchodźców w Bośni i Hercegowinie

Uchodźcy w Bośni, źródło: flickr

Uchodźcy w Bośni, źródło: flickr

Unia Europejska wspiera Bośnię i Hercegowinę w zakresie pomocy dla uchodźców, osób ubiegających się o azyl oraz migrantów. W 2018 r. Komisja Europejska przeznaczyła 1,5 miliona euro na pomoc humanitarną.

 

Unia Europejska dostarcza finansowe i techniczne wsparcie w ramach instrumentu przedakcesyjnego. Od 2007 r. Komisja przekazała Bośni i Hercegowinie łączną pomoc na kwestie migracji i zarządzania granicami w wysokości 24,6 mln euro.

Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides powiedział: „Liczba uchodźców i migrantów przybywających do Bośni i Hercegowiny wzrosła i musimy działać szybko. Zobowiązujemy się pomóc Bośni i Hercegowinie udzielić pomocy najbardziej potrzebującym uchodźcom i migrantom. Nasze fundusze będą wspierać ich podstawowe potrzeby i zapewnią schronienie w sytuacjach kryzysowych, pomoc żywnościową i zdrowotną, a także ochronę”.

Pod koniec czerwca 2018 r. rzeczniczka szefa delegatury UE w Bośni, Jamila Milović Halilović ogłosiła, że UE również pokryje wszystkie koszty związane z budową kolejnych centrów dla migrantów i uchodźców.

Bośnia a uchodźcy

Bośnia i Hercegowina jest krajem tranzytowym, ale nie docelowym miejscem dla większości uchodźców. Jednak przez długi czas Bośnia stanowiła część szlaku bałkańskiego. Sytuacja zmieniła się, gdy we wrześniu 2015 r. Węgry zaostrzyły kontrole i wprowadziły nowe przepisy przewidujące do 3 lat więzienia za nielegalne przekroczenie granicy. Obecnie szlak biegnie z Grecji, przez Albanię i Czarnogórę.

Merkel: Przyszłość Europy zależy od zażegnania kryzysu migracyjnego

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała wczoraj (4 lipca) do współdziałania w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego. W swoim pierwszym wystąpieniu w Bundestagu po zawarciu porozumienia z CSU ws. polityki azylowej podkreśliła, że od rozwiązania kwestii migracji zależy przyszłość Niemiec i całej Europy.

Kwestia migracji staje się kolejnym źródłem napięć politycznych w Bośni. Przywódcy Republiki Serbskiej obwiniają rząd centralny w Sarajewie za kryzys, chcąc, by granice były zamknięte dla migrantów i nie mając zamiaru przyjmować żadnego z nich w swoim regionie. Premier Bośni i Hercegowiny Denis Zvizdić podkreśla, że kraj nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, by zapewnić godne warunki uchodźcom.

Jednak międzynarodowe organizacje chwalą bośniackie społeczeństwo, które w większości również przeżyło wojnę lat 90. i przesiedlenia za wsparcie i oferowanie pomocy uchodźcom.

Od stycznia 2018 r. około 4,9 tys. uchodźców i migrantów przybyło do Bośni i Hercegowiny, a większość z nich przemieszcza się do części północno – zachodniej kraju w pobliżu granicy z Chorwacją i UE.

Austria rozważa zamknięcie swojej południowej granicy

To oficjalna reakcja na uzgodniony przez niemieckie CDU i CSU plan odsyłania osób, które złożyły wniosek o azyl w innym państwie członkowskim lub takich, które dokumentów nie mają. Najwięcej tego typu uchodźców i migrantów dociera do Niemiec właśnie przez granicę …

Positions