TSUE: Nieletni uchodźcy mają prawo do łączenia rodzin nawet jeśli skończą 18 lat w czasie trwania procesu azylowego

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, Źródło: Curia

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, Źródło: Curia.europa.eu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że o możliwości ściągnięcia do Europy rodziny nieletniego uchodźcy decyduje moment przybycia do UE i złożenia wniosku o azyl, a nie chwila jego przyznania. Choć decyzja dotyczy konkretnej sprawy w Holandii i konkretnej rodziny z Erytrei, jest ona wiążąca dla wszystkich państw członkowskich.

 

Sprawa nastoletniej dziewczyny, która uciekła do Europy z Erytrei zaczęła się w lutym 2014 r., a więc jeszcze przed tym jak na teren UE przybyła fala uciekinierów z Bliskiego Wschodu oraz migrantów z Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej.

Liczy się moment złożenia wniosku o azyl

Gdy ww. obywatelka Erytrei 26 lutego 2014 r. przybyła do Holandii i złożyła tam wniosek o przyznanie jej statusu uchodźcy, nie miała jeszcze ukończonych 18 lat. W czerwcu tego samego roku osiągnęła jednak pełnoletność, zaś azyl przyznano jej formalnie dopiero w październiku. Gdy więc kobieta złożyła wniosek o ściągnięcie do Holandii jej rodziców oraz trzech młodszych braci (na co zezwala procedura łączenia rodzin przewidziana dla nieletnich i samotnych uchodźców) holenderskie władze go odrzuciły, argumentując, że Erytrejka nie jest już niepełnoletnia. Sąd nie ujawnił jej personaliów, zaś jej rodziców określił tylko jako „A i S.”

Sprawa trafiła do sądu okręgowego w Hadze. Ten zwrócił się z kolei do TSUE o rozstrzygnięcie tego jak powinna być interpretowana unijna dyrektywa, która określa warunki łączenia rodzin. Trybunał w Luksemburgu wydał ostatecznie wyrok, w którym stwierdził, że kluczowy dla sprawy jest moment złożenia wniosku o azyl, a nie jego pozytywnego rozpatrzenia. W związku z tym Erytrejka, która z pomocą organizacji pozarządowych pozwała państwo holenderskie, miała prawo do uczestniczenia w procedurze łączenia rodzin, mimo iż osiągnęła pełnoletniość jeszcze w czasie rozpatrywania jej wniosku o status uchodźcy. „Uchodźcy, którzy są pozbawionymi opieki osobami nieletnimi mają niezbywalne prawo do łączenia rodzin, którego nie może w żadnym stopniu ograniczać prawo krajowe” – głosi wyrok TSUE.

Podobnie musi stać się w innych państwach członkowskich

Według sędziów luksemburskiego trybunału oznacza to, że podobnie należy potraktować wszystkie tego typu sprawy w państwach członkowskich UE. Wszystkie osoby, które złożyły swoje wnioski o azyl w chwili, gdy były jeszcze niepełnoletnie i nie było z nimi nikogo bliskiego mają więc prawo do ściągnięcia na teren UE swojej najbliższej rodziny, tj. rodziców i rodzeństwa. Prawo do tego przysługuje nieletnim uchodźcom w ciągu trzech miesięcy od uzyskania przez nich statusu uchodźcy.

Prawa migrantów coraz częściej łamane w Europie

Procedury azylowe w wielu krajach Unii nie działają efektywnie ze względu brak pomocy prawnej i dostępu do informacji – wynika z raportu Agencji Praw Podstawowych UE. 
 

W raporcie opublikowanym na początku lutego Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) analizuje sytuację …