Światowy Dzień Uchodźcy – wszyscy na rzecz integracji

Źródło: pixabay.com

Z obchodzonym dzisiaj Światowym Dniu Uchodźcy rozpoczęła się kampania w mediach społecznościowych pod hasłem: #AllInForIntegration. Prowadzą ją organizacje zrzeszone w międynarodowym projekcie badawczym NIEM. Ma ona na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na głębsza i efektywniejszą politykę integracyjną celniej trafiającą w potrzeby uchodźców.

Osoby i organizacje społeczne, biorące udział w tej akcji, wrzucają do sieci – przy użyciu aplikacji Twibbon – swoje zdjęcia profilowe w specjalnych ramkach podpisane tagiem #AllInForIntegration (https://twibbon.com/Support/allinforintegration-2#).

Kampania #AllInForIntegration prowadzona w mediach społecznościowych ma również zwrócić uwagę opinii publicznej na cele realizowanego projektu badawczego: „ Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM), który rozpoczął się w 2016 roku. Należy podkreślić, że jest to sześcioletni projekt, który ma na celu zbadanie głównych obszarów integracji uchodźców w 15 unijnych krajach biorących udział w projekcie. Jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Prowadzenie oddolnych działań przeciw marginalizacji uchodźców jest niezwykle ważne. Właściwie, w niektórych krajach europejskich, integracja odbywa się dzięki organizacjom pozarządowym, lokalnym społecznościom oraz podmiotom prywatnym. Instytucje publiczne są wspierane przez wymienione podmioty, dzięki temu można osiągnąć lepszy długofalowy efekt.

– Jak wynika z danych Eurostatu, w 2015 roku ponad milion cudzoziemców starało się w Unii Europejskiej o nadanie statusu uchodźcy. Ponad 300 tysięcy wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Jednak otrzymanie azylu w kraju docelowym to dopiero początek, a nie koniec drogi do normalnego i godnego życia – mówi Justyna Seges Frelak, dyrektorka programu polityki migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych zaangażowana w projekt NIEM po stronie polskiej.

– Zbyt często odpowiedzialność za przebieg procesu integracyjnego zrzucamy wyłącznie na uchodźców, piętrząc przed nimi liczne wymagania i mnożąc różnego rodzaju bariery. Zapominamy, że skuteczna integracja to proces dwustronny wymagający wzajemnego zrozumienia i nieustannego dialogu – uważa Karolina Grot.

– Chcemy dowiedzieć się, jakie możliwości dostępu do obywatelstwa, edukacji, służby zdrowia, rynku pracy czy życia politycznego stwarzają uchodźcom poszczególne kraje UE. Przede wszystkim jednak, chcemy zbadać, jaki ma to wpływ na poziom adaptacji uchodźców do życia w danym społeczeństwie – mówią zgodnie Justyna Seges Frelak i Karolina Grot – analityczki Instytutu Spraw Publicznych odpowiedzialne za realizację projektu.

Organizacje społeczne i ośrodki akademickie z 15 krajów Unii Europejskiej realizujące projekt NIEM, pragną jeszcze bardziej zwrócić uwagę na rolę Unii Europejskiej w umożliwieniu uchodźcom łatwiejszego rozpoczęcia nowego życia na europejskim kontynencie i odnalezieniu się w nowych realiach. Zgodnie więc apelują: Integracja uchodźców to zadanie stojące przed nami wszystkimi – wszyscy musimy się zaangażować!

Ze strony polskiej w projekcie oprócz Instytutu Spraw Publicznych uczestniczą Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicielstwo UNHCR w Polsce.

Partnerami instytucjonalnymi są zaś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o kampanii: https://twibbon.com/Support/allinforintegration-2

Więcej informacji o projekcie NIEM: www.forintegration.eu