Rzecznik TSUE: Polska złamała prawo w sprawie relokacji uchodźców

Źródło: Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji

Źródło: Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji

Polska, Węgry i Czechy złamały unijne prawo, odmawiając udziału w programie relokacji uchodźców – napisała w opinii dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzecznik generalna instytucji Elanor Sharpston.

 

 

„Wspomniane państwa członkowskie nie mogą powoływać się na swoje obowiązki w zakresie utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, aby odmówić zastosowania wiążącego aktu prawa Unii, z którym się nie zgadzają” – podkreśliła Elanor Sharpston. Opinia rzecznik generalnej nie jest wiążącą dla TSUE, jednak w większości przypadków sędziowie biorą ją pod uwagę przy wydawaniu orzeczeń. Wyrok Trybunału powinien być znany w ciągu kilku miesięcy.

Migracja przez Turcję do UE przybiera na sile

Choć liczba osób nielegalnie przekraczających granicę miedzy Turcją a Unią Europejską wzrasta, Komisja Europejska nie planuje nowej umowy migracyjnej z Turcją.
 

 
Mniejsza kontrola na granicach
Bułgarski premier Bojko Borisow ostrzegł niedawno przed znacznym wzrostem liczby nielegalnych przekroczeń granicy. Polityk powiedział 20 września, …

Odmowa Polski

Propozycja Elanor Sharpston odnosi się do sytuacji sprzed czterech lat, gdy Polska, Węgry i Czechy odmówiły partycypowania w unijnym systemie relokacji uchodźców. Na mocy porozumienia państwa członkowskie zdecydowały się wówczas rozdzielić w ciągu dwóch lat grupę łącznie 160 tys. uchodźców, którzy przez morze dotarli do Włoch i Grecji. Na Polskę przypadła liczba 7 tys. osób, na którą zgodę wyraził rząd Ewy Kopacz. System obowiązywał do 26 września 2017 r.

UE nie przedłużyła programu z powodu sprzeciwu wielu państw członkowskich wobec prób zastosowania nowego, stałego rozdzielnika. KE w czerwcu 2017 r. wszczęła postępowanie przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom. Ostatecznie, program relokacji nie został w pełni zrealizowany. Z planowanych 160 tys. osób udało się przemieścić tylko około 29 tys. Do zmniejszenia potrzeb relokacji przyczyniła się m.in. umowa z marca 2016 r. między UE a Turcją. W jej wyniku ruch na szlaku bałkańskim zdecydowanie zmniejszył się.

Tylko 7 krajów UE za nowym systemem relokacji uchodźców

Zaledwie 7 krajów członkowskich poparło opracowany 2 tygodnie temu przez Francję, Włochy, Niemcy i Maltę plan ustanowienia nowego systemu szybkiej relokacji uchodźców.

 

Uzgodniony podczas wrześniowego spotkania na Malcie plan dotyczy ustanowienia automatycznego systemu relokacji uchodźców, który obejmie nie tylko osoby, które …

Wspólna decyzja

„Relokacja to nie wybór – poza faktem moralnego zobowiązania to decyzja prawna, która została wspólnie ustalona. Powinna być ona realizowana wspólnie, bez wyjątków” – przekonywał w czerwcu 2017 r. na konferencji prasowej w Strasburgu unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos.

Tymczasem strona polska negatywnie oceniała wszczęcie procedury, argumentując że Warszawa w inny sposób zamierza realizować politykę migracyjną. Wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański mówił, że rząd nie widzi sposobu, by wywiązać się z zobowiązań przyjętych we wrześniu 2015 r., które – jego zdaniem – nikomu nie pomogły ani nie zbliżyły Unii do rozwiązania problemu migracyjnego. Minister zapewniał ponadto, że Polska realizuje „własną politykę uchodźczą” i „ma swoje wymagania dotyczące przyznawania opieki międzynarodowej osobom, które przybywają do Polski z regionów zagrożenia”.

Niemcy: Spada liczba azylantów korzystających z zasiłków

Trzeci rok z rzędu spada liczba osób otrzymujących w Niemczech świadczenia społeczne z tytułu posiadania azylu lub ubiegania się o niego. Na koniec ubiegłego roku było to prawie 411 tys. osób. To wciąż dużo, ale o 12 proc. mniej niż …

Obawy o bezpieczeństwo

Rząd Beaty Szydło argumentował, że odmowa przyjęcia uchodźców wzięła się z obaw o bezpieczeństwo. Z argumentem tym nie zgodziła się rzecznik generalna TSUE pisząc w opinii, że „podczas całej procedury relokacji, do momentu przekazania wnioskodawcy, należy mieć na uwadze bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny”. Elanor Sharpston podkreśliła, że każde państwo członkowskie miało prawo do odmowy relokacji danego wnioskodawcy, na które „jednakże mogło powołać się wyłącznie w przypadku wystąpienia uzasadnionych powodów wskazujących, że może on stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego”.

Nawet jeśli omawiany mechanizm „był nieskuteczny, gdyż zmuszał państwa członkowskie do weryfikacji wielu osób w krótkim czasie”, tego rodzaju praktyczne problemy nie wydają się integralnym elementem tego mechanizmu. Każdorazowo muszą być rozwiązywane w duchu współpracy i wzajemnego zaufania organów państw członkowskich korzystających z tego mechanizmu i organów państw członkowskich relokacji”.

Malta: 5 państw zawarło porozumienie migracyjne

Włochy, Malta, Francja i Niemcy zawarły porozumienie w kwestii dobrowolnego przyjmowania uchodźców i migrantów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Piątym sygnatariuszem porozumienia jest sprawująca obecnie unijną prezydencję Finlandia. W sprawę zaangażowana jest także Komisja Europejska.
 

Obok Grecji i Hiszpanii, Włochy i …

Więcej informacji:

Komunikat TSUE zawierający konkluzje opinii Elanor Sharpston