Prawa migrantów coraz częściej łamane w Europie

Źródło: EURACTIV.com

Procedury azylowe w wielu krajach Unii nie działają efektywnie ze względu brak pomocy prawnej i dostępu do informacji – wynika z raportu Agencji Praw Podstawowych UE. 

 

W raporcie opublikowanym na początku lutego Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) analizuje sytuację migrantów i osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich w okresie od października 2016 r. do grudnia 2017 r. Pomimo poprawy w niektórych krajach, FRA zauważa, że ​​„wiele problemów wciąż pozostaje, a w niektórych obszarach jest wręcz gorzej”. Dostęp do terytorium krajów UE, warunki związane z przyjazdem, procedury azylowe, dzieci pozostające bez opieki i zatrzymania imigrantów to najpilniejsze problemy, z którymi zmaga się agencja.

W raporcie zwrócono uwagę na coraz trudniejsze możliwości dostępu terytorialnego do niemal połowy państw członkowskich UE m.in. ze względu na nowe ogrodzenia, takie jak to zbudowane na granicy Węgier i Serbii oraz w wyniku odmowy wjazdu niektórym migrantom.

Procedury azylowe w wielu krajach Unii nie działają efektywnie ze względu brak pomocy prawnej i dostępu do informacji. Problemem są również trudności z identyfikacją osób ubiegających się o azyl.

Dania: Najmniej wniosków o azyl od niemal dekady

W ubiegłym roku w Danii złożono mniej niż 3,5 tys. wniosków o azyl. To najniższa liczba od 2008 r., kiedy takich wniosków było ok. 2,4 tys. Jeszcze w 2016 r. złożono ponad 21 tys. dokumentów aplikacyjnych. Rząd nie ukrywa, że …

Cztery kraje na radarze

W raporcie odnotowano pewne pozytywne zmiany, dotyczące na przykład warunków przyjmowania imigrantów w krajach takich jak Bułgaria. Jest to jednak spowodowane głównie spadkiem liczby nowo przybyłych w ciągu roku.

Sytuacja nadal budzi niepokój w czterech krajach, które zanotowały znaczny wzrost liczby przyjezdnych: we Francji, w Hiszpanii, Grecji i we Włoszech, gdzie „obiekty, w których przyjmowani są imigranci są przepełnione”, co powoduje tworzenie się nieformalnych obozów w trzech z tych krajów.

Brak możliwości przyjmowania dzieci bez opieki zaobserwowano we wszystkich czterech krajach. W roku 2017 „od 900 do 3300” dzieci czekało w nieformalnych obozach w Grecji.

Francuski projekt ustawy dotyczącej azylu i imigracji źle zaadoptowany?

We Francji kilku parlamentarzystów skrytykowało to, że migranci i osoby ubiegające się o azyl zostały potraktowane marginalnie w projekcie ustawy dotyczącej azylu ogłoszonej przez rząd 21 lutego, ponieważ wchodzą one w zakres kompetencji departamentu, w którym się znajdują.

“Powinni się oni znaleźć w tekście ustawy”, powiedziała prawicowa posłanka Bérengère Poletti 14 marca. Uważa, że ​​„ponad miliard euro obciąża obecnie budżety departamentów  (odpowiednik polskiego powiatu) znajdujących się obecnie w katastrofalnych warunkach”. Rząd w projekcie ustawy przedstawia jednak propozycje dotyczące wspierania łączenia rodzin dla nieletnich bez opieki.

Francja: Rząd przedstawił projekt zmian w prawie imigracyjnym

Propozycję zmian przedstawiono wczoraj (21 lutego). Reforma dotyczy nie tylko kwestii migracyjnych, ale także azylowych. Większość regulacji zostałaby w myśl tego projektu zaostrzona. Sprzeciwiają mu się jednak nie tylko organizacje pozarządowe czy opozycyjna lewica, ale nawet część politycznego środowiska …

Przyspieszenie procedur, kluczowy punkt projektu, również jest przedmiotem sprawozdania FRA. Rząd chce zredukować średni czas rozpatrzenia wniosku o azyl do sześciu miesięcy, podczas gdy obecnie w przypadku odwołania trwa on nawet do 14 miesięcy. Skrócenie tego czasu wymagałoby zmniejszenia opóźnień na każdym etapie procedury rozpatrywania wniosku o pomoc międzynarodową oraz skrócenia okresu składania odwołań z jednego miesiąca do 15 dni.

Chociaż FRA wskazuje na potrzebę skrócenia procedury azylowej we Francji, podkreśla jednocześnie, że ​​podobne przyspieszenie zaobserwowane w kilku innych krajach UE „budzi obawy dotyczące jakości przeprowadzanych rozmów i podejmowanych decyzji”.

Przyspieszenie tego procesu w połączeniu z dążeniem państwa do zwiększenia skuteczności procedury powrotów imigrantów może prowadzić do „częstszego stosowania aresztu imigracyjnego, który prawdopodobnie dotyka również dzieci”. Agencja podkreśla także, że „duża liczba dzieci została zatrzymana w Bułgarii, Grecji, Polsce, na Słowacji i Węgrzech” oraz we Francji na zasadzie „tymczasowego aresztowania”.