Polskę czeka kolejna rozprawa przed unijnym trybunałem sprawiedliwości

Uchodźcy i migranci przewożeni na pokład statku włoskiej straży przybrzeżnej na Morzu Śródziemnym latem 2017 r., źródło Wikipedia

W połowie maja w Trybunale Sprawiedliwości UE odbędzie się kolejna rozprawa przeciwko Polsce. Tym razem przed trybunałem staniemy wspólnie z Węgrami i Czechami, bo sprawa dotyczy odmowy uczestniczenia w unijnym systemie relokacji uchodźców.

 

Choć Grupa Wyszehradzka miała podobnie negatywny stosunek do relokacji, to skarga ominęła Słowację. Wystarczyło bowiem, że przyjęła 16 uchodźców.

Grupa Wyszehradzka zjednoczona przeciw uchodźcom

W kwestii migracji i uchodźców rządy państw Grupy Wyszehradzkiej mówią jednym głosem: UE powinna porzucić ideę obowiązkowego mechanizmu relokacji. To stanowisko podziela też większość obywateli Czech, Polski, Słowacji i Węgier.
 

Liczby mówią same za siebie. Czechy w ramach mechanizmu relokacji uchodźców …

Rozprawa odbędzie się 15 maja – poinformował wczoraj (26 marca) TSUE.

Sprawę przeciwko Czechom, Węgrom i Polsce Komisja Europejska skierowała do TSUE w grudniu 2017 r. Swój wniosek uzasadniała uchylaniem się tych trzech państw od wypełnienia zobowiązań dotyczących przyjmowania uchodźców z państw członkowskich UE borykających się z masowym napływem przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

KE wszczyna postępowanie wobec Polski, Czech i Węgier ws. uchodźców

 
Komisja Europejska podjęła wczoraj (13 czerwca) decyzję o wszczęciu procedury o nieprzestrzeganiu unijnego prawa przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z odmową realizacji przez te kraje decyzji ws. relokacji uchodźców i naruszeniem ich zobowiązań prawnych wobec Grecji, Włoch i …

Komisja podkreśliła, że choć w swoim orzeczeniu z września 2017 r. unijny trybunał potwierdził, że program relokacji uchodźców nadal wtedy obowiązywał, to Polska, Czechy i Węgry nie realizowały swoich zobowiązań prawnych w tej sprawie.

Polska nie przyjęła ani jednego uchodźcy

„Decyzje Rady nakładają na państwa członkowskie obowiązek oferowania miejsc na potrzeby relokacji, co trzy miesiące, w celu zapewnienia sprawnej procedury relokacji w uporządkowany sposób. Chociaż prawie wszystkie pozostałe państwa członkowskie podjęły kroki w celu wypełnienia zobowiązań w tej sprawie, łącznie z relokacją, Polska nie przeprowadziła żadnej relokacji, a od grudnia 2015 roku nie zaproponowała żadnego miejsca gotowego na relokację” – podkreślił Trybunał w cytowanym we wtorek w mediach komunikacie.

Unijny system relokacji

Tymczasowy system relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych Rada UE ustanowiła  we wrześniu 2015 r. Na mocy dwóch przyjętych wtedy decyzji państwa członkowskie zobowiązały się do relokacji z Włoch i Grecji osób potrzebujących ochrony międzynarodowej. Zobowiązały się rozdzielić między siebie do 120 tysięcy uchodźców w ciągu dwóch lat (do 26 września 2017 roku), z czego Polska miała przyjąć około siedmiu tysięcy osób.

Koniec dotychczasowego programu relokacji uchodźców

Uchodźcy, którzy od dziś dotrą do Europy, nie będą już objęci programem relokacji. Państwa członkowskie UE uzgodniły bowiem jesienią 2015 r., że plan podziału 160 tys. uchodźców docierających przez morze do wybrzeży Grecji i Włoch będzie obowiązywał tylko do 26 …

Jednak ostatecznie relokacja objęła mniej osób, bo jedynie nieco ponad 32 tys., a przed unijny trybunał sprawiedliwości trafiły tylko te państwa członkowskie, które nawet symbolicznie nie uczestniczyły w procesie przyjmowania uchodźców.

Polska konsekwentnie przeciw unijnemu mechanizmowi relokacji

Polska konsekwentnie podtrzymuje stanowisko przeciwne mechanizmowi relokacji – podkreślił szef MSWiA Mariusz Błaszczak w odpowiedzi polskiego rządu na ostatnie pismo KE ws. relokacji uchodźców. MSZ poinformował natomiast, że Polska wniosła o umorzenie przez Komisję toczącego się postępowania o naruszenie prawa UE.