Polska przekaże na rzecz migrantów 50 mln euro

euractiv.com

Polska wpłaci w tym roku 50 mln euro na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – poinformowało wczoraj ministerstwo finansów. Inicjatywa EBI (Economic Resilience Initiative – ERI) ma na celu łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego. Wpłata z Warszawy będzie przeznaczona na wsparcie wybranych państw, zgodnie ze strategicznymi kierunkami polskiej pomocy rozwojowej.

Morawiecki: Wpłata elementem polskiego programu współpracy rozwojowej

 

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki poinformował prezesa EBI Wernera Hoyera o gotowości Polski do wpłaty na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego kwoty 50 mln euro jeszcze w tym roku. W ten sposób polski rząd zadeklarował gotowość wsparcia rozwiązań łagodzących skutków kryzysu migracyjnego.

Morawiecki przypomniał przy tym, że priorytetem rządu w odpowiedzi na kryzys humanitarny na Bliskim Wschodzie jest udzielanie wsparcia bezpośrednio na miejscu.

Polska konsekwentnie przeciw unijnemu mechanizmowi relokacji

Polska konsekwentnie podtrzymuje stanowisko przeciwne mechanizmowi relokacji – podkreślił szef MSWiA Mariusz Błaszczak w odpowiedzi polskiego rządu na ostatnie pismo KE ws. relokacji uchodźców. MSZ poinformował natomiast, że Polska wniosła o umorzenie przez Komisję toczącego się postępowania o naruszenie prawa UE.

Wpłata Polski na rzecz ERI jest w związku z tym nie tylko uzupełnieniem i wzmocnieniem pomocy humanitarnej o wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury i rynku pracy, ale wpisuje się również w polski program współpracy rozwojowej.

Polska w pierwszej piątce

Polska znalazła się w grupie pięciu państw UE, które jako pierwsze zadeklarowały wsparcie EBI, a jednocześnie okazała się największym – dotychczas – darczyńcą. Pozostałe państwa to: Włochy (zadeklarowana wpłata 45 mln euro), Słowacja (2 mln euro), Słowenia (500 tys. euro) i Luksemburg (400 tys. euro).

Inicjatywa EBI obejmie kraje południowego sąsiedztwa UE (Algieria, Egipt, Gaza/Zachodni Brzeg, Jordania, Liban, Maroko, Tunezja, Syria, Libia) oraz Zachodnich Bałkanów (Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia) w związku z napływem migrantów na te tereny.

Zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami państw dotkniętych problemem uchodźców, Inicjatywa może przyczynić się do zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego w dwóch obszarach: integracja uchodźców w społecznościach lokalnych poprzez m.in ich aktywizację zawodową oraz wsparcie inwestycji infrastrukturalnych i pokrewnych zapewniających zabezpieczenie socjalne (zakwaterowanie, szpitale, szkoły).

Wiceprezes EBI: Inwestycje mają dać nadzieję i możliwości

„Mam przyjemność poinformować, że Polska jest wśród pierwszych krajów, które zadeklarowały wpłatę na inicjatywę EBI na rzecz wzmocnienia gospodarczego – a co więcej, jej wpłata (50 mln EUR) będzie jedną z najwyższych” – powiedział wiceprezes EBI odpowiedzialny za inicjatywę na rzecz wzmocnienia gospodarczego Dario Scannapieco cytowany w komunikacie banku.

Wpłaty Polski, Luksemburga, Słowacji, Słowenii i Włoch określił jako „kamień milowy” dla inicjatywy EBI, które umożliwią intensyfikację działań prowadzonych w ramach wspólnej inicjatywy Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys migracyjny. Wiceprezes EBI podkreślił, że inwestycje w ramach ERI mają „dać nadzieję i możliwości uchodźcom, migrantom i lokalnym społecznościom” poprzez tworzenie im możliwości zatrudnienia, świadczenia podstawowych usług i zrównoważonego rozwoju.

„Wniosek o inicjatywę na rzecz wzmocnienia gospodarczego złożyło wszystkie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej pod koniec zeszłego roku” – dodał Scannapieco wyrażając nadzieję, że do tych pierwszych pięciu krajów wkrótce dołączą kolejne.

EBI: Dodatkowe 15 mld euro na inwestycje w ciągu pięciu lat

Według szacunków EBI razem z tradycyjną działalnością pożyczkową środki pochodzące z EBI w kolejnych pięciu latach wygenerują 15 mld euro dodatkowych inwestycji. W tym celu bank uruchomi środki własne w wysokości ok. 210 mln euro i uzyska 520 mln euro z wpłat państw członkowskich.

Otrzymane 730 mln euro będą wykorzystane w formie: dotacji na inwestycje (340 mln euro), koperty projektowej (300 mln euro) lub w ramach pomocy technicznej i doradczej (90 mln euro). Bank zatwierdził już wpłatę 90 mln euro w ramach pomocy technicznej i planuje zatwierdzenie wkładu 120 mln euro ze środków własnych.