Rząd chce stanu wyjątkowego w dwóch województwach przy granicy z Białorusią

izba-dyscyplinarna-TSUE-polska-SN-Ziobro-kaczynsi-morawiecki-praworzadnosc-komisja-europejska-unia-europejska

Premier Mateusz Morawiecki / Zdjęcie: © European Union 2021 [EUCO Newsroom]

Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części woj. podlaskiego i lubelskiego na okres 30 dni, poinformował dziś (31 sierpnia) premier Mateusz Morawiecki.

 

 

Rada Ministrów we wtorek (31 sierpnia) skierowała do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Jeszcze we wtorek trafi on na biurko prezydenta. Wejdzie w życie, jak tylko prezydent złoży pod projektem tej uchwały podpis. Wniosek dotyczy 183 miejscowości. Decyzja ma związek z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

Jakie są szczegóły wniosku?

Stan wyjątkowy miałby obowiązywać 30 dni i objąć tylko pas przygraniczny. Dotyczy obszaru sięgającego około 3 km w głąb Polski od granicy (cała granica polsko-białoruska ma ok. 418 km). W przypadku Podlaskiego stan wyjątkowy obejmie 115 miejscowości, Lubelskiego – 68.

„Sytuacja na granicy z Białorusią jest cały czas kryzysowa, jest cały czas napięta, a to ze względu, że reżim Łukaszenki postanowił poprzez przetransportowanie ludzi głównie z Iraku na terytorium Białorusi, wypchnąć tych ludzi na terytorium Polski, Litwy, Łotwy po to, żeby wprowadzić element destabilizujący na terytorium naszych krajów”, tłumaczył w trakcie wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

Jak zapowiedział premier, w związku ze stanem wyjątkowym ma być wprowadzony katalog ograniczeń (określony oddzielnymi rozporządzeniami), ale bez ingerencji w działalność zawodową mieszkańców, w tym zajmujących się rolnictwem.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że w pasie objętym stanem wyjątkowym nie będą mogły pojawiać się żadne wycieczki oraz nie wolno będzie organizować żadnych „akcji i happeningów”.

Jak przekonywał szef MSW, restrykcje w minimalnym stopniu będą dotyczyły mieszkańców, natomiast będą istotne dla osób z zewnątrz.

Dodał, że 10 września rozpoczyna się aktywna faza manewrów wojskowych armii rosyjskiej i białoruskiej. „One będą miały swój element na Białorusi. Musimy liczyć się z różnego typu prowokacjami”, podkreślił.

Kamiński uznał za skandaliczne działania takie, jak ostatnie próby zniszczenia płotu wybudowanego na granicy Polski z Białorusią, czy podchodzenie pod samą granicę, które „może skończyć się tragedią”. Sugerował, że takie osoby mogą być przez służby białoruskie zastrzelone.

Czym jest stan wyjątkowy?

Stan wyjątkowy w Polsce to jeden ze stanów nadzwyczajnych, który może zostać wprowadzony i który niesie za sobą duże konsekwencje dla obywateli i wielu instytucji.

Zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym – w czasie stanu wyjątkowego może być wprowadzona konieczność: przebywania lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych miejsc, obiektów i obszarów, uzyskania zezwolenia organów administracji publicznej na zmianę miejsca pobytu stałego i czasowego, zgłaszania w ustalonym terminie organom ewidencji ludności lub policji przybycia do określonej miejscowości, a także m.in. zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów, rygor odosobnienia w stosunku do osoby po ukończeniu 18 lat, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności będzie prowadziła działalność zagrażającą porządkowi publicznemu albo odosobnienie jest niezbędne dla zapobieżenia popełnienia czynu karalnego. Może być wprowadzona także cenzura prewencyjna.

Decyzje wydane przez organy władzy publicznej w stanie wyjątkowym podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Stan wyjątkowy jest wprowadzany na terenie całego kraju lub jego części przez prezydenta na wniosek rządu. Co ważne stan wyjątkowy nie może być dłuższy niż 90 dni. Jego przedłużenie możliwe jest tylko raz, za zgodą Sejmu na czas nie dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że łącznie może on trwać przez 150 dni.