Pakt migracyjny ONZ przyjęty

Sekretariat ONZ, źródło: Flickr/United Nations Photo

Sekretariat ONZ, źródło: Flickr/United Nations Photo

Podczas szczytu w Marrakeszu w Maroko 164 państwa członkowskie ONZ podpisały porozumienie GCM (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration). Sprzeciw wobec dokumentu wyraziło jednak ponad 30 – głównie europejskich – krajów.

 

Wynegocjowane pod egidą ONZ porozumienie GCM, nazywane potocznie „paktem migracyjnym”, ma być pierwszym globalnym układem regulującym kwestie przepływu osób. Choć nie jest ono prawnie wiążące i nie wymusza na żadnym państwie-sygnatariuszu zmiany wewnętrznego prawa, ma wyznaczyć pewne międzynarodowe standardy postępowania i ułatwić współpracę krajów w zakresie migracji.

Akceptacja przez aklamację

Na poświęconym migracji szczycie w Marrakeszu pojawili się przedstawiciele 164 państw, którzy po poprzez aklamację zatwierdzili porozumienie. 11 lipca wszystkie państwa ONZ, z wyjątkiem od początku zgłaszających sprzeciw Stanów Zjednoczonych, uzgodniły plan porozumienia. Jednak w następnych tygodniach i miesiącach kolejne państwa informowały o odmowie ostatecznego zatwierdzenia dokumentu lub o zamrożeniu swojej decyzji w tej sprawie.

Ostatecznie dokumentu nie podpisały m.in. Polska, Węgry, Austria, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Łotwa, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Australia i Izrael. Spór o pakt migracyjny doprowadził też do rozpadu koalicji rządowej w Belgii. Belgijski premier ostatecznie zjawił się jednak w Marrakeszu i porozumienie GCM zatwierdził.

Belgia: Koalicja rządowa w rozsypce. Będzie gabinet mniejszościowy

W akcie protestu przeciw planom podpisania przez premiera Belgii paktu migracyjnego ONZ koalicję rządową opuścił prawicowy Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA). Oznacza to, że rząd Charlesa Michela utracił większość w parlamencie. Będzie jednak rządził dalej jako gabinet mniejszościowy.
 
Po wyjściu z koalicji …

Guterres: Mam nadzieję na zmianę zdania

Obecny w Marrakeszu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres apelował, aby państwa, które odmówiły podpisania paktu jeszcze raz przemyślały swoją decyzję i przyłączyły się do reszty świata. „Mogę tylko mieć nadzieję, że dostrzeżecie wartość tego paktu dla waszych własnych społeczeństw i przyłączycie się do naszego wspólnego przedsięwzięcia. To inspirujący pakt, który jest mapą drogową do zapobieżenia cierpieniom i chaosowi oraz przygotowania strategii współpracy, które będą służyć nam wszystkim” – mówił Guterres. Przypomniał też, że porozumienie GCM niczego nikomu nie narzuca.

Zatwierdzony w Marrakeszu dokument będzie jeszcze oficjalnie przegłosowywany podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Polski rząd zapowiedział jednak, że i wtedy dokumentu nie poprze. „Dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej. Obecne w ostatecznym projekcie sformułowania – szczególnie dotyczące kwestii rozróżnienia między migrantami legalnymi i nielegalnymi – mogą powodować znaczne trudności w interpretacji i implementacji porozumienia” – napisało w swoim komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Merkel ostro o przeciwnikach paktu migracyjnego ONZ

Podczas wystąpienia w Bundestagu kanclerz Niemiec mocno skrytykowała państwa, które odmówiły podpisania paktu migracyjnego ONZ. „To jest nacjonalizm w czystej postaci” – oświadczyła Merkel. Wśród krajów sprzeciwiających się podpisaniu paktu jest również Polska.
 
Angela Merkel przemawiała w Bundestagu podczas debaty na …