OBWE ostrzega: handlarze ludźmi wykorzystują chaos panujący w europejskich punktach przyjmowania uchodźców

Uchodźcy// Źródło: ESDZ

W środę 31 stycznia Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)  przedstawiła raport, według którego handlarze ludźmi wykorzystują chaos panujący w ośrodkach przyjmowania uchodźców w południowej Europie. Migranci i uchodźcy są niepostrzeżenie wywożeni z ośrodków lub wabieni, a następnie przymuszani do pracy.

 

W ostatnich latach setki tysięcy migrantów i uchodźców przypłynęło do Europy, szukając głównie ratunku przed konfliktami na Bliskim Wschodzie i ubóstwem w Afryce. Europejska organizacja strażnicza alarmuje, że w oczekiwaniu na przyznanie azylu osoby, które utknęły na granicy krajów takich jak Grecja czy Włochy są wykorzystywane przez handlarzy ludźmi. Z powodu braku odpowiedniego zakwaterowania, ograniczonych funduszy i przeciążeniem pracowników ośrodków ofiary często wpadają w pułapkę handlarzy.

Komisja Europejska nawołuje do walki ze „współczesnym niewolnictwem”

Komisja Europejska apeluje do państw członkowskich, by nawiązały ściślejszą współpracę i podejmowały środki mające na celu zwiększenie efektywności dochodzeń w sprawie handlu ludźmi w UE.
 

„Komisja apeluje do państwa członkowskie o zwiększenie efektywności działań dochodzeniowo-śledczych, szczególnie poprzez zwiększenie przepływu informacji i …

Problem drugiej kategorii

W 2016 r. Włochy wprowadziły ustawę przeciwko wykorzystywaniu osób w sektorze rolniczym po tym, jak zarejestrowano wiele przypadków nielegalnego zatrudnienia i eksploatacji osób przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Natomiast w styczniu tego roku podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Starsburgu europosłowie nawoływali do podjęcia dodatkowych działań na poziomie europejskim w walce ze „współczesnym niewolnictwem”.

Według Claudio Formisano, dyrektora biura ds. walki z handlem ludźmi OBWE, działania podejmowane na rzecz ochrony ofiar handlu są niewystarczające. W rozmowie z fundacją Thomson Reuters komentuje sytuację: „Główny cel stanowi zwykle odpowiedź na potrzeby humanitarne – rejestracja migrantów, udzielenie schronienia i wyżywienie w miejscach, w których panuje chaos. Handel ludźmi pozostaje w cieniu… lub nie jest priorytetem”.

Raport OBWE informuje, że europejscy urzędnicy bardziej niż na handlu ludźmi skupiają się na przemycie. Oznacza to, że migranci i uchodźcy, którzy nielegalnie dostali się do Europy są karani, podczas gdy ofiary handlu ludźmi pozostają niewidoczne. Problemem jest również brak wyraźnego oddzielenia przemytu od handlu ludźmi, który wiąże się z przymusem do pracy lub wykorzystywaniem na tle seksualnym. OBWE ostrzega, że brak identyfikacji i ochrony ofiar handlu ludźmi stwarza warunki rozwoju działalności przestępczej. Pojawia się zatem ryzyko, że humanitarny problem przerodzi się w kryzys związany z bezpieczeństwem w Europie.

Formisano zaznacza, że działania koncentrują się zwykle na kobietach zmuszanych do pracy seksualnej, natomiast zbyt często pomija się mężczyzn i dzieci. „We Włoszech najwięcej migrantów pochodzi z Afryki, dlatego większość działań podejmuje się na rzecz  wykorzystywanych seksualnie kobietach pochodzących z Nigerii”. Tymczasem pozostałe ofiary giną w chaosie migracyjnym.

Wielka Brytania i Francja podpisały nowy traktat ws. Calais

Francuski prezydent wraz członkami rządu zjawił się w Londynie na 35. dwustronnych konsultacjach rządowych. W ramach wizyty spotkał się m.in. z brytyjską premier. Wspólnie podpisali nową umowę ws. brytyjsko-francuskiej granicy na kanale La Manche, reformując w ten sposób poprzedni traktat …