Nowa propozycja relokacji uchodźców

Dimitris Awramopulos, źródło KE

Komisja Europejska zaproponowała wczoraj (27 września) utworzenie nowego unijnego programu przesiedleń, który nie byłby – jak poprzedni – obligatoryjny, ale dobrowolny. W ramach tego systemu, który ma być zrealizowany do października 2019 roku, w najbliższych dwóch latach do UE trafiłoby co najmniej 50 tysięcy uchodźców.

 

Dotychczasowy program relokacji wygasł w poniedziałek (26 września). Unijny komisarz ds. spraw migracji Dimitris Awramopulos przypomniał w środę, że z Włoch i Grecji relokowano dotychczas 29 tysiące osób, a czeka na nią jeszcze ok. 11 tys. uchodźców zakwalifikowanych przed upływem jego zakończenia 26 września.

Koniec dotychczasowego programu relokacji uchodźców

Uchodźcy, którzy od dziś dotrą do Europy, nie będą już objęci programem relokacji. Państwa członkowskie UE uzgodniły bowiem jesienią 2015 r., że plan podziału 160 tys. uchodźców docierających przez morze do wybrzeży Grecji i Włoch będzie obowiązywał tylko do 26 …

Nowy program przesiedleń

Celem nowego unijnego programu przesiedleń ma rozwiązać problem migracji do Europy w sposób całościowy i długofalowo. „Nadszedł moment, by podjąć kolejne kroki w celu wypracowania uczciwej, solidnej i realistycznej polityki migracyjnej UE” – oświadczył Awramopulos.

Wyjaśnił, że oznacza to dalsze okazywanie solidarności wobec państw członkowskich, których najbardziej dotyczy ten problem, znalezienie szybko właściwego kompromisu ws. reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także poprawę sytuacji związanej z powrotami. Zastrzegł przy tym, że proponowany system – zakładający rozmieszczenie w państwach członkowskich Unii 50 tysięcy osób wymagających ochrony międzynarodowej – nie będzie obligatoryjny, a jest jedynie rekomendacją.

Komisarz podkreślił też, że w ten sposób Komisja chce zapewnić „realne, bezpieczne i legalne rozwiązania alternatywne” tym, których życiu grozi niebezpieczeństwo ze strony grup przemytników. „Proponujemy dzisiaj utworzenie prawdziwie operacyjnego centrum powrotów UE w ramach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Musimy pomyśleć o realnych alternatywach dla podejmowania niebezpiecznej podróży przez osoby o nieuregulowanym statusie. Zasadnicze znaczenie ma zatem inwestowanie w bardziej legalne sposoby migracji, zarówno w celu ochrony, jak również w celu podjęcia studiów lub pracy” – tłumaczył unijny komisarz.

Nowy program ma być zrealizowany do października 2019 roku i wykorzystywać obecnie obowiązujące programy przesiedleń. Według KE dotychczas 11 państw członkowskich zobowiązało się do przesiedlenia 14 tysięcy osób.

Dodatkowe pieniądze na pomoc

Państwom UE, które zdecydują się uczestniczyć w obecnych i przyszłych programach relokacji Komisja oferuje dodatkowe 500 milionów euro. Zaapelowała też do państw członkowskich o tworzenie prywatnych systemów sponsorowania, które umożliwią prywatnym grupom i organizacjom pozarządowym organizowanie i finansowanie przesiedleń zgodnie z krajowym ustawodawstwem.

Komisja proponuje również koordynowanie i wspieranie finansowo projektów pilotażowych na rzecz legalnej migracji z państw trzecich. Sugeruje, by koncentrować się na tych państwach, które wykazały zaangażowanie w dotychczasowe próby zażegnania kryzysu migracyjnego. Parlament Europejski i Rada UE powinny ponadto – zdaniem Komisji – dojść do porozumienia i przyjąć wniosek ws. zmienionej niebieskiej karty UE, który pozwoli Unii przyciągnąć i zatrzymać wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogerini zwróciła uwagę, że w ostatnich dwóch latach określony już został kształt unijnej polityce migracyjnej, która przynosi już rezultaty. „Chodzi o zarządzanie jednym z najbardziej złożonych, strukturalnych zjawisk naszych czasów, a nie o tymczasową sytuację wyjątkową” – podkreśliła.

Zwróciła też uwagę, że współpraca UE z partnerami w Afryce i tymi z ONZ, zaczęła przynosić efekty, gdyż „zapewnia lepszą ochronę migrantom, zmniejsza zyski osób prowadzących handel i przemyt ludzi oraz oferuje alternatywne rozwiązania i drogi prawne”.  „Będziemy trzymać się obranego kursu: odniesiemy sukces tylko wtedy, gdy będziemy konsekwentni i będziemy prezentować jednolity front” podkreśliła Mogherini.