Niemal o połowę mniej wniosków o azyl w UE w ubiegłym roku

Uchodźcy z Bliskiego Wschodu, źródło Flickr

Uchodźcy z Bliskiego Wschodu, źródło Flickr

W 2017 r. złożono na terenie całej Unii Europejskiej ponad 700 tys. wniosków o azyl. To o 43 proc. mniej niż w 2016 r. Wydano także decyzję w niemal 1 mln spraw. 40 proc. wnioskodawców otrzymało dzięki temu status uchodźcy bądź tzw. ochronę uzupełniającą. Dane na ten temat opublikował Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum Support Office – EASO).

 

EASO to unijna agencja powołana w celu wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego. Dba ona o to, aby poszczególne sprawy azylowe były przez państwa członkowskie traktowane w spójny sposób. Według danych EASO, wszystkie kraje należące do UE oraz Szwajcaria i Norwegia (współpracujące z UE m.in. w kwestiach migracyjnych) odnotowały dokładnie 706 913 wniosków o azyl. Oznacza to, że drugi rok z rzędu liczba składanych wniosków spada, po tym jak w 2015 r. osiągnęła rekordowe poziomy. Wciąż jednak wniosków jest więcej niż w 2014 r., czyli przed wybuchem kryzysu migracyjnego wywołanego wojnami domowymi w Syrii i Iraku. „Napływ osób do UE związany z poszukiwaniem azylu pozostaje znaczny” – oceniło EASO w swoim raporcie.

Piąty rok z rzędu najwięcej wniosków o azyl złożyli obywatele Syrii. W 2017 r. było ich ponad 98 tys. Na kolejnych miejscach w tym zestawieniu znaleźli się obywatele Iraku, Afganistanu i Nigerii. Każda z tych grup narodowych złożyła ponad 40 tys. wniosków. Pozostałe kraje z „pierwszej dziesiątki” to natomiast Pakistan, Erytrea, Albania, Bangladesz, Gwinea oraz Iran. Około 3,5 proc. osób składających wnioski miało poniżej 18 lat i nie towarzyszyła im żadna pełnoletnia osoba.

1400 migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym

Wczoraj (16 stycznia) włoska marynarka, straż przybrzeżna i organizacje pozarządowe pomogły największej liczbie migrantów od kilku miesięcy. W ciągu jednego dnia uratowano z wód Morza Śródziemnego ponad 1,4 tys. osób. To więcej niż dotarło do włoskich brzegów przez pierwsze dwa tygodnie nowego …

Więcej decyzji niż nowych wniosków

W 2017 r. rozpatrzono także prawie milion wniosków. Chodzi w tym przypadku tylko o decyzje w pierwszej instancji, a nie odwołania. Był to drugi pod względem liczby wydanych decyzji rok odkąd rozpoczęto w 2008 r. zestawianie tego typu danych ze wszystkich państw członkowskich. Rekordowy był 2016 r.

Odsetek spraw rozpatrzonych pozytywnie (chodzi o przyznanie statusu uchodźcy bądź tzw. ochrony uzupełniającej) wyniósł 40 proc. Na koniec 2017 r. na decyzję czekało jeszcze 462,5 tys. wniosków. Rok wcześniej było ich dwa razy więcej. W ubiegłym roku po raz pierwszy od 2015 r. liczba wydanych decyzji przewyższyła liczbę nowych wniosków. Około 60 proc. wniosków oczekujących na decyzję jest rozpatrywana dłużej niż przez sześć miesięcy.

OBWE ostrzega: handlarze ludźmi wykorzystują chaos panujący w europejskich punktach przyjmowania uchodźców

W środę 31 stycznia Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)  przedstawiła raport, według którego handlarze ludźmi wykorzystują chaos panujący w ośrodkach przyjmowania uchodźców w południowej Europie. Migranci i uchodźcy są niepostrzeżenie wywożeni z ośrodków lub wabieni, a następnie …