Komisarz ds. migracji wzywa do przyjęcia uchodźców ewakuowanych z Libii

Komisarz UE ds. migracji Dmitris Avramopulos, źródło KE

Komisarz UE ds. migracji Dmitris Avramopulos, źródło KE

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopoulos wezwał państwa członkowskie Unii Europejskiej, aby przyjęły do siebie uchodźców ewakuowanych z ogarniętej wojną domową Libii. Chodzi o najbardziej narażone osoby, które nie mają dokąd się udać.

 

Dimitris Awramopoulos swój apel wystosował w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Die Welt”. „Wzywam wszystkie państwa członkowskie, aby zwiększyły swoje wysiłki na rzecz przesiedlania i jak najszybciej wypełniły swoje zobowiązania co do przyjmowania uchodźców” – powiedział komisarz ds. migracji.

Obietnica 14 państw

Chodzi o najbardziej narażonych uchodźców, którzy dotarli do Libii w nadziei na przedostanie się dalej do Europy. Wybuch wojny domowej uniemożliwił im dalszą podróż. Są wśród nich zarówno obywatele także ogarniętych konfliktami wewnętrznymi Syrii, Iraku, Afganistanu, Sudanu, Sudanu Południowego czy Erytrei, ale także wielu obywateli państw Afryki Subsaharyjskiej, którzy mają o wiele mniejsze szanse na uzyskanie statusu uchodźcy, ponieważ opuszczali swoje kraje nie z powodu wojny, ale kiepskiej sytuacji gospodarczej.

Część z nich trafiła do libijskich ośrodków migracyjnych, gdzie panują fatalne warunki. Jeden z takich ośrodków został też na początku lipca zbombardowany przez szturmujące Trypolis wojska gen. Chalify Haftara. Zginęło wówczas conajmniej 55 osób.

Po szczycie UE-Unia Afrykańska z 2017 r. część państw afrykańskich zadeklarowała przyjęcie uchodźców i migrantów z Libii. Nie tylko swoich obywateli. Deklaracje takie złożyły m.in. Niger i Rwanda. Do Nigru trafiło już w ten sposób ok. 6,6 tys. osób. 710 osób trafiło do Włoch, a 303 do Rumunii. Ale na forum ONZ deklaracje o przyjęciu uchodźców z Libii złożyło dotąd w sumie 14 państwa, w tym 10 państw członkowskich UE. Jednak przyjmowanie przez nie tych osób idzie według Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) bardzo wolno.

Na Lesbos najwięcej migrantów od 2015 r. Co z porozumieniem UE-Turcja?

Wczoraj na grecką wyspę Lesbos przybyło ponad 500 migrantów. To jeden z najwyższych wyników w ciągu jednego dnia od 2015 r. Greckie władze zwołały sztab kryzysowy. Wzrost liczby uchodźców w Grecji zanotowany w ostatnich tygodniach stawia pod znakiem zapytania porozumienie …

Apel o pomoc krajom afrykańskim

Komisarz Awrampoulos wezwał do pomocy krajom afrykańskim. „Musimy uczynić te przesiedlenia naszym priorytetem i wesprzeć kraje partnerskie, które już przyjęły uchodźców. Ważne też, abyśmy zapewnili tym osobom, które mogą otrzymać azyl w Europie, bezpieczną podróż, aby nie musieli już ryzykować bardzo niebezpiecznej przeprawy lądem i morzem” – powiedział członek KE odpowiedzialny za sprawy migracyjne.

Jak dodał, przez ostatnie 2 lata udało się przesiedlić do UE z krajów trzecich ok. 35 tys. osób, które uzyskały status uchodźcy. „To więcej niż kiedykolwiek. Ale nie możemy spocząć na laurach. Przesiedlenie z krajów trzecich musi stać się głównym sposobem dostawania się uchodźców do Europy” – powiedział Awramopoulos.

W 2018 r., według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) ponad 1,6 tys. osób zginęło na Morzu Śródziemnym, próbując się przedostać do Europy w poszukiwaniu azylu. Natomiast do lipca 2019 r. śmierć poniosło w ten sposób przynajmniej 909 osób.

Sześć unijnych państw przyjmie ponad 300 migrantów

Już pod koniec ubiegłego tygodnia sześć europejskich państw – Niemcy, Francja, Irlandia, Luksemburg, Portugalia i Rumania – zdecydowały się przyjąć ponad 365 migrantów ze statku ratunkowego „Ocean Viking”. Od dwóch tygodni statek z migrantami z Afryki krążył po wodach międzynarodowych …