KE proponuje wizowe restrykcje dla krajów, które odmawiają przyjmowania z powrotem nielegalnych imigrantów

Dimitris Avramopoulos, źródło: EC Audiovisual Services

Dimitris Avramopoulos, źródło: EC Audiovisual Services

Komisja Europejska ogłosiła wczoraj (14 marca), że planuje wprowadzić utrudnienia wizowe dla obywateli krajów, które nie chcą przyjmować wydalanych z UE nielegalnych imigrantów. Chodzi o zdyscyplinowanie rządów państw, które odmawiają readmisji swoich obywateli.

 

Unia Europejska boryka się z ogromnym napływem migrantów od 2015 r. Część z osób, która dotarła nielegalnie do Europy to uchodźcy z krajów ogarniętych wojnami, np. Syrii, Iraku czy Erytrei. Mają oni prawo do uzyskania na terenie UE statusu uchodźcy lub tzw. ochrony uzupełniającej. Inni przybysze to jednak migranci ekonomiczni, których w podróż do Europy pcha poszukiwanie lepszych warunków życia. Takie osoby, jeśli dostały się na teren UE nielegalnie, zostają na ogół wydalone do krajów pochodzenia. O ile oczywiście taki kraj przyjmie ich z powrotem. Problem ten dotyczy także części osób, które dostały się do UE legalnie, ale po wygaśnięciu ważności ich wizy nie wyjechały.

Sytuacji nie ułatwia także to, że część migrantów ekonomicznych celowo nie posiada żadnych dokumentów lub próbuje podszywać się pod obywateli państw ogarniętych wojną. W sumie udaje się skutecznie wydalić z UE tylko około połowy nielegalnych imigrantów.

Samotny Sami płynie do Europy

Okręt włoskich aktywistów społecznych uratował na Morzu Śródziemnym mężczyznę, który próbował pokonać drogę z libijskiego wybrzeża do Włoch samodzielnie na malutkim pontonie z przyczepionym do niego elektrycznym silniczkiem oraz chałupniczo zamontowanymi akumulatorami. Uratowany przedstawił się ratownikom jako Sami i wyjaśnił, że jest …

Oprócz marchewki, także kij

Aby zmniejszyć liczbę migrantów, część krajów członkowskich UE (np. Niemcy) stosuje finansowe zachęty dla osób, które zgodzą się dobrowolnie powrócić do swojej ojczyzny. Dodatkowym wabikiem jest pomoc finansowa dla krajów, które przyjmują z powrotem swoich obywateli. Okazuje się jednak, że osiągane w ten sposób rezultaty są o wiele gorsze niż zakładała Bruksela. Dlatego oprócz marchewki, KE chce zacząć stosować także kij. Propozycja musi jednak zostać jeszcze zatwierdzona przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie.

Według zaproponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań, wobec krajów, które odmówią przyjęcia z powrotem swoich obywateli będą stosowane restrykcje wizowe. Obejmować one mogą np. wydłużoną procedurę rozpatrywania wniosków, wyższe koszty wydania wizy, mniej wyjątków wizowych dla dyplomatów czy wreszcie skrócenie czasu dozwolonego pobytu. Projekt przygotowany przez KE przedstawił komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos. „Przyjmowanie własnych obywateli to obowiązek regulowany prawem międzynarodowym. Nie rozumiem jak jakiś kraj może nie przyjąć takich osób” – mówił komisarz.

Francja: Rząd przedstawił projekt zmian w prawie imigracyjnym

Propozycję zmian przedstawiono wczoraj (21 lutego). Reforma dotyczy nie tylko kwestii migracyjnych, ale także azylowych. Większość regulacji zostałaby w myśl tego projektu zaostrzona. Sprzeciwiają mu się jednak nie tylko organizacje pozarządowe czy opozycyjna lewica, ale nawet część politycznego środowiska …

Państwa afrykańskie pod lupą KE

KE przede wszystkim skarży się na kilka krajów Afryki Zachodniej, które niechętnie przyjmują z powrotem swoich obywateli. Chodzi np. o Mali, Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej. Problemy we współpracy z tymi krajami w kwestii readmisji zgłaszała m.in. Francja. Komisarz Avramopoulos udaje się natomiast niebawem w podróż do Nigru. Państwo to jest ważnym węzłem na szlaku migracyjnym z krajów Afryki Subsaharyjskiej przez Libię do Europy. Przedstawiciel KE ma namawiać władze Nigru do szerszego przyjmowania z powrotem osób wydalanych z UE.

Według danych Komisji Europejskiej w 2016 r. unijne państwa wydały przynajmniej 14 mln wiz turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni pobytu. Oprócz tego wydawane są także wizy długookresowe, ale można je otrzymać pod specjalnymi warunkami. Na przykład studiować na uczelni wyższej na terenie UE. Obowiązek uzyskania wizy wjazdowej na teren unijnej Strefy Schengen obowiązuje obecnie wobec obywateli 105 państw świata.

Spadek liczby nielegalnych imigrantów

Informacja prasowa Komisji Europejskiej

W 2017 r. zarejestrowano 205 tys. przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, a liczba osób przybywających do UE była o 28 proc. niższa niż w przedkryzysowym roku 2014 r. Presja na krajowe systemy migracyjne zmniejszyła się, jednak nadal utrzymuje …