Irlandia: Po raz pierwszy od 170 lat populacja kraju przekroczyła oficjalnie 5 mln

irlandia-demografia-zielona-wyspa-wskaznik-urodzen-populacja-

Populacja Irlandii w XXI w. znów zaczęła mocno rosnąć (Photo by Anna Church on Unsplash)

Najnowsze dane irlandzkiego Centralnego Biura Statystycznego (CSO) pokazują, że w kraju mieszka obecnie 5,01 mln ludzi. Ostatni raz ponad pięć milionów ludzi mieszkało w Irlandii w… 1851 r.

 

 

Irlandia znajduje się w czołówce państw o największej (biorąc pod uwagę liczbę osób pozostających w kraju) emigracji. Choć różne teksty źródłowe opisują przypadki opuszczania wyspy za chlebem już we wczesnym średniowieczu, to aż do początków XVIII wieku trudno mówić o konkretnych liczbach.

Historycy szacują jednak, że od 1700 r. do czasów współczesnych Irlandię opuściło 9-10 mln ludzi. To więcej niż kiedykolwiek żyło w Irlandii w jednym momencie. Rekordową liczbą mieszkańców Zielona Wyspa mogła się pochwalić natomiast w latach 40. XIX wieku, gdy było ich około 8,5 mln.

Holandia przeciwko przyjmowaniu uchodźców w Europie. Chce pomagać na miejscu

„Afgańczycy, którzy nie mają związku z naszym krajem, nie mogą tu po prostu przyjechać”, uważa premier Mark Rutte.

Wielki Głód i wielka emigracja

Ale to także ten czas dał początek największej irlandzkie fali emigracyjnej. W 1845 r. do Irlandii z USA przywleczono bowiem grzybopodobnego pierwotniaka Phytophthora infestans, który wywołuje zarazę ziemniaczaną, potrafiącą niszczyć nie tylko całe plantacje ziemniaków, ale także innych psiankowatych, np. pomidorów.

Doprowadziło to do wybuchu Wielkiego Głodu, a ten z kolei do zmniejszenia się irlandzkiej populacji aż o 1/5, a także zmusił do emigracji ponad 2 mln ludzi. Przy czym biedniejsi, jak to było od lat, emigrowali do sąsiedniej Wielkiej Brytanii, a majętniejsi ruszali w morską podróż do USA.

Po raz ostatni populacja Irlandii więcej niż pięć milionów ludzi – dokładnie 5,11 mln – liczyła w 1851 r., a potem była już tylko niższa, bo masowa emigracja trwała nadal. W 1890 r. aż 40 proc. osób urodzonych w Irlandii mieszkała zagranicą.

Rada UE: Państwa członkowskie powinny chronić zewnętrzną granicę Unii

Chodzi o to, żeby nie dopuścić do powtórzenia błędów z poprzedniego kryzysu migracyjnego.

Jedna z największych diaspor na świecie

XX wieku nie przyniósł zmiany tej sytuacji. Spis powszechny z 1961 r. pokazał nawet, że w Irlandii mieszka już tylko nieco ponad 2,9 mln ludzi. Tymczasem dziś aż 80 mln ludzi na świecie przyznaje się do irlandzkiego pochodzenia, a aż 36 mln obywateli USA narodowość irlandzką uznaje za swoją podstawową.

Tegoroczne dane CSO pokazują jednak, że Irlandia coraz bardziej odbudowuje swoją populację. Ponadto trwająca pandemia COVID-19, choć podniosła statystyki śmiertelności, mocno się do tego przyczyniła.

Nie tylko bowiem zmniejszyła poziom emigracji, ale także przekonała część osób do powrotu do Irlandii, ponieważ praca zdalna pozwalała im dalej zarabiać zagranicą. W 2021 r. 22 tys. Irlandczyków co prawda wyemigrowało, ale 30 tys. do kraju wróciło. W XXI w. tylko trzy razy zdarzyło się aby w jakimś roku saldo migracyjne było wśród Irlandczyków dodatnie.

Austria: Ostry kurs wobec afgańskich uchodźców. „Walka z nielegalną migracją to wspólny europejski interes”

Celem spotkania było omówienie dalszej strategii wobec Afganistanu i możliwości przeciwdziałania potencjalnemu kryzysowi migracyjnemu.

Dziś Irlandia także krajem emigracji

Irlandia, zwłaszcza po rozszerzeniu się Unii Europejskiej w 2004 r. aż o 10 nowych krajów, stała się także bardzo atrakcyjna migracyjnie dla mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza dla Polaków, Litwinów i Łotyszy.

Chętnie emigrowali do Irlandii także Hindusi, Chińczycy czy Rosjanie. W 2019 r. liczbę imigrantów szacowano na 622,7 tys., co stanowiło aż 12,7 proc. irlandzkiego społeczeństwa. Ponadto Irlandia, do której chętnie imigrowali ludzie młodzi, często już będący w związkach, od 2008 r. utrzymuje się w czołówce krajów o najwyższym przyroście naturalnym.

To wszystko sprawiło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy populacja Irlandii zwiększyła się o kolejne 34 tys. ludzi, co pozwoliło pierwszy raz od 170 lat przebić barierę 5 mln. Niestety irlandzkie społeczeństwo się starzeje.

Osób w wieku 65 i więcej lat jest w Irlandii ok. 742,3 tys., co oznacza, że jest ich więcej o 17,9 proc. niż według spisu powszechnego z 2016 r. Ponadto irlandzkie społeczeństwo starzeje się coraz szybciej – bo w ciągu ostatnich pięciu lat liczebność dla wszystkich grup wiekowych wzrosła o 6 proc.