Hiszpanie najlepiej integrującym się z imigrantami narodem w Europie

źródło: Twitter

Według opublikowanego w zeszły piątek (13.04) sondażu Eurobarometru, Hiszpanie to naród, który ma najlepsze nastawienie i najchętniej utrzymuje relacje z imigrantami w Europie Zachodniej.

 

Raport został sporządzony na podstawie wywiadów przeprowadzonych w październiku zeszłego roku wśród obywateli wszystkich państw członkowskich UE. 83% Hiszpanów jest skłonna do współpracy na poziomie zarówno zawodowym, jak i towarzyskim z imigrantami. Tuż za nimi w rankingu uplasowali się Szwedzi (81%), Irlandczycy (80%), Portugalczycy i Holendrzy (po 79%). Z kolei w krajach takich jak Węgry czy Bułgaria sytuacja ma się odwrotnie – odpowiednio 17% i 15% obywateli wyraża pozytywny stosunek do imigrantów, podczas gdy tylko siedmiu na stu Węgrów odpowiedziało, że czułoby się komfortowo, gdyby ich szef był imigrantem.

Kontrast między Wschodem a Zachodem

To obywatele Zachodu są zdania, że integracja z imigrantami działa zadawalająco na każdym poziomie – lokalnym, regionalnym i krajowym. Narody, które postrzegają integrację jako udaną to Irlandczycy (80%), Portugalczycy (77%), Hiszpanie i Brytyjczycy (po 71%). Dla odmiany, w Bułgarii tylko niecałe 24% obywateli podziela tę opinię. Nieco lepiej oceniają ją Estończycy, Węgrowie i Litwini, gdzie pozytywnie odpowiedziało trzech na dziesięciu obywateli. Polacy plasują się natomiast po środku – pozytywnie odpowiedziało 48% ankietowanych.

Wyniki raportu co prawda uwydatniają kontrast między zachodem, a wschodem i północą Europy, ale co do jednego Europejczycy są zgodni – aż 69% ankietowanych uważa, że integracja to dobra inwestycja na przyszłość. Niemniej jednak, niemal połowa z nich uważa, że ich rząd robi nie robi wystarczająco dużo w tej kwestii. Europejczycy wyrazili też zaniepokojenie nastawieniem mediów do imigrantów – tylko co dziesiąty ankietowany obywatel uważa, że media stawiają imigrantów w dobrym świetle. Co ciekawe, aż połowa Polaków jest zdania, że media przedstawiają imigrantów w sposób obiektywny.