Migracje: Kraje Grupy Wyszehradzkiej przeciwko przymusowej relokacji uchodźców

Na zdjęciu Jan Hamáček, szef MSW Czech / Foto via flickr.com @EU2016 SK licencja (CC0 1.0)

Ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej wystosowali pismo do Komisji Europejskiej, w którym sprzeciwili się systemowi obowiązkowych relokacji. Ministrowie zaproponowali inne rozwiązania w ramach negocjowanego Paktu w sprawie migracji i azylu.

 

 

4 czerwca Ministrowie Spraw Wewnętrznych Polski, Słowacji, Węgier, Czech, a także Estonii, Łotwy i Słowenii wystosowali wspólny list do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa i do komisarz ds. wewnętrznych Ylvy Johansson, informuje dziennik „Hospodářské noviny”, partner medialny EURACTIV.cz. 

Pismo dotyczy Paktu w sprawie migracji i azylu, którego publikację przewidziano w ciągu kilku najbliższych tygodni. Ministrowie zgłosili zastrzeżenia do paktu. Wspomniane państwa podkreśliły gotowość do pomocy najbardziej dotkniętym krajom, które ponoszą największy ciężar w trakcie kryzysów migracyjnych, ale zdecydowanie sprzeciwiły się obowiązkowym relokacjom uchodźców.

Europa i świat: BP zwolni 10 tys. pracowników. Trump wycofuje wojska z Niemiec i chce sankcji na Chiny za prześladowania Ujgurów. Koronawirus

Europa i świat: Afera dopingowa trafia do sądu w Paryżu – Lamine Diack, Trump chce wycofania 1/3 wojsk z Niemiec, remont iglicy Notre-Dame, kobiety walczą o tytuł mera Paryża. Protesty w USA, Europie, Izraelu i Palestynie. Skrót najważniejszych faktów.

Grupa Wyszehradzka chce pomóc, ale na swoich zasadach

„Mamy poważne zastrzeżenia co do obowiązkowych relokacji osób ubiegających się o azyl i migrantów”, napisano w liście”. Z nieoficjalnych wciąż informacji wynika, że o wprowadzenie obowiązkowych kwot relokacyjnych dla migrantów apelują kraje Południa Europy: Grecja, Hiszpania i Włochy – które domagają się większej solidarności od pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tymczasem sygnatariusze listu sprzeciwiają się relokacji w jakiejkolwiek formie. Opowiadają się za wzmocnieniem granic zewnętrznych Wspólnoty oraz postulują opracowanie rozwiązań, które pozwolą lepiej reagować w przyszłości na tzw. kryzysy migracyjne. „Solidarność należy rozumieć w szerszym znaczeniu”, zaznaczono w liście.

Odmowa relokacji uchodźców przez Polskę, Czechy i Węgry w 2015 r. została uznana za sprzeczną z prawem Unii Europejskiej, orzekł na początku kwietnia Trybunał Sprawiedliwości UE.

„Państwa członkowskie nie mogą, w celu uchylenia się od wdrożenia tego mechanizmu, powoływać się ani na swoje obowiązki dotyczące utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, ani na podnoszone nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmu relokacji”, napisali w uzasadnieniu sędziowie.