Frontex oskarżany o łamanie praw człowieka. Sprawą zajmie się Parlament Europejski

Frontex, Parlament Europejski, Węgry, Morze Śródziemne, Unia Europejska, granice zewnętrzne, TSUE, prawa człowieka

Pracownicy Frontexu mieli nadużywać siły w stosunku do migrantów, a także zmuszać ich do powrotu do miejsca, z którego przybyli. [Zdjęcie via Flickr] [@Kripos_NCIS]

Parlament Europejski przegłosował powołanie grupy roboczej ds. Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Agencja oskarżana jest bowiem o łamanie praw człowieka, przede wszystkim w stosunku do migrantów na Morzu Egejskim.

 

 

Europosłowie zdecydowali, aby nie powoływać standardowej komisji śledczej, co oznacza, że działalność grupy roboczej będzie miała ograniczone możliwości. W jej pracach nie będzie brała udziału Komisja Europejska ani państwa członkowskie.

Grupa robocza ma powstać w ramach komisji ds. wolności obywatelskich. Jej zadaniem będzie przeanalizowanie wszystkich aspektów funkcjonowania Frontexu, w szczególności w kontekście stawianych zarzutów. 

Przeanalizowane ma zostać przestrzeganie praw podstawowych przez agencję oraz sposób jej wewnętrznego zarządzania. 

W skład grupy wejdzie po dwóch europarlamentarzystów z każdej frakcji politycznej PE. Pierwsze wnioski mają zostać sformułowane po czterech miesiącach od rozpoczęcia prac.

O co dokładnie oskarżany jest Frontex?

W ostatnim roku Frontex był przedmiotem wzmożonej kontroli i nacisków politycznych. Media informowały, że agencja była współwinna łamania praw człowieka w stosunku do migrantów w Grecji. Pracownicy agencji mieli nadmiernie używać siły wobec uchodźców.

Frontex miał też brać udział w zmuszaniu osób ubiegających się o azyl do powrotu do miejsca, z którego przybyli. Statki agencji miały celowo wywoływać fale, aby ułatwić Grekom odepchnięcie łodzi z migrantami z powrotem w stronę Turcji. Media udokumentowały sześć takich przypadków.

Frontexowi zarzuca się także niewłaściwą alokację funduszy. W związku z tym, śledztwo w sprawie agencji prowadzi już Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Według unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Ylvy Johansson, Frontex nie funkcjonuje prawidłowo, ze względu na niedobory kadrowe na najwyższym szczeblu. Do początku grudnia 2020 r. agencja powinna była powołać przynajmniej 40 obserwatorów ds. praw człowieka, tymczasem nie powołano ani jednego.

Szef Frontexu, Fabrice Leggeri, którego dymisji domaga się część europarlamentarzystów, zarzutom zaprzecza. Według niego nie ma żadnych dowodów na udział pracowników agencji w nielegalnych działaniach.

Będzie audyt we Frontexie

Europejski Trybunał Obrachunkowy poinformował, że rozpoczyna kontrolę w unijnej agencji granicznej Frontex. Kontrolerzy chcą sprawdzić, czy działa on odpowiednio szybko i skutecznie.

 

Unijna agencja Frontex działa od 2004 r., a jej główną siedzibą jest Warszawa. Zadaniem Frontexu jest monitorowanie sytuacji na …

Frontex wycofał się z Węgier

Niedawno Frontex postanowił zawiesić działalność na Węgrzech ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że Budapeszt złamał unijne prawo imigracyjne. Agencja zarzuciła więc Węgrom to, o co sama jest krytykowana.

TSUE stwierdził, że Węgry łamią prawo unijne poprzez ograniczanie uchodźcom prawa do ubiegania się o azyl i siłowe deportowanie ich do Serbii. Władze w Budapeszcie nie chcą jednak dostosować się do orzeczenia trybunału i zmienić swoich praktyk azylowych.

Frontex wycofał więc z Węgier wszystkich pracowników agencji – czterdziestu funkcjonariuszy. Do tej pory pomagali oni w zabezpieczaniu południowej granicy kraju, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą UE. 

To pierwszy przypadek opuszczenia przez agencję państwa członkowskiego. Frontex ma jednak wrócić na Węgry, jeśli te dostosują się do prawa UE i wycofają przepisy zakwestionowane przez TSUE. 

Frontex: Nielegalna migracja do UE zmniejszyła się przez ostatnie 6 miesięcy

Unijna służba ochrony granic podała statystyki na temat liczby ujawnionych nielegalnych przekroczeń zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu 2020 r. było ich aż o 1/5 mniej niż w analogicznym okresie w 2019 r.

Czym zajmuje się Frontex?

Frontex jest unijną agencją, założoną w 2004 r. Jego celem jest wspieranie państw członkowskich w ochronie granic zewnętrznych i dbanie o bezpieczeństwo na tych granicach. Siedziba agencji mieści się w Warszawie.

Frontex zapewnia personel oraz sprzęt techniczny państwom członkowskim, a także zarządza strażą przybrzeżną na Morzu Śródziemnym. Jego zadaniem jest analizowanie sytuacji na granicach i koordynowanie działań m.in w zakresie migracji.

Obecnie dla agencji pracuje 1,4 tys. funkcjonariuszy straży granicznej, a w sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość wysłania na granice zewnętrzne kolejnych 1,5 tys. 

Frontex przechodzi obecnie reformy, których celem jest lepsza koordynacja ochrony granic i monitorowania przestrzegania praw człowieka w zakresie prawa do azylu. W związku z tym jeszcze w 2021 r. planuje się zatrudnienie kolejnego tysiąca pracowników, a najpóźniej do 2027 r. personel agencji ma liczyć 10 tys. osób.