Europol: Zatrzymano 70 podejrzanych o handel dziećmi

Zdjęcie via unsplash.com @caleb_woods

Zmniejszenie liczby migrantów przybywających na Stary Kontynent nie spowodowało zmniejszenia skali problemu, jakim jest handel ludźmi. Zakrojona na szeroką skalę operacja Europejskiego Urzędu Policji (Europol) pozwoliła na aresztowanie 70 osób podejrzewanych m. in. o handel dziećmi. Dochodzenie przyczyniło się do identyfikacji 53 niepełnoletnich uznanych za potencjalne ofiary.

 

Europol poinformował w piątek o wstępnych wynikach dochodzenia prowadzonego przez agentów z Wielkiej Brytanii, w które zaangażowani są policjanci z 15 państw (bez Polski). Podczas czerwcowych działań sprawdzono wiele tysięcy osób, a ponadto hotele, sklepy, prywatne nieruchomości, dworce, lotniska i przejścia graniczne.

Współczesne niewolnictwo wciąż obecne w Europie

Praca przymusowa jest najbardziej rozpowszechnioną formą współczesnego niewolnictwa w Europie, wynika z raportu przygotowanego przez Walk Free Foundation. Najwyższy poziom notują kraje Wschodniej i Południowej Europy, ale problem jest obecny także na Zachodzie kontynentu.
 

 

Analiza przygotowana przez Walk Free Foundation (WFF) …

Priorytety Europolu

Zwalczanie handlu ludźmi, zwłaszcza małoletnimi, należy do priorytetów europejskiej policji. Przeprowadzone w dniach 17-23 czerwca dochodzenie doprowadziło do zatrzymania 70 podejrzanych, w tym 34 za handel ludźmi, a 36 za różne inne przestępstwa, m.in. za rozpowszechnianie treści obrazujących wykorzystywanie seksualne nieletnich oraz pomoc w nielegalnej migracji.

Agenci przesłuchali 127 tys. osób oraz zbadali 63,8 tys. pojazdów w ponad 1 tys. lokalizacjach na terenie 18 państw. Akcja doprowadziła do identyfikacji 206 potencjalnych ofiar, w tym 53 nieletnich. Większość z nich pochodzi z państw azjatyckich lub afrykańskich. Poza Wielką Brytanią w akcji wzięły także udział służby z Niemiec, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Węgier, Islandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Szwecji.

OBWE ostrzega: handlarze ludźmi wykorzystują chaos panujący w europejskich punktach przyjmowania uchodźców

W środę 31 stycznia Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)  przedstawiła raport, według którego handlarze ludźmi wykorzystują chaos panujący w ośrodkach przyjmowania uchodźców w południowej Europie. Migranci i uchodźcy są niepostrzeżenie wywożeni z ośrodków lub wabieni, a następnie …

Powracający problem

Akcje przeciwko handlowi ludźmi są przeprowadzane zarówno przez Europol, jak i służby z poszczególnych państw regularnie. W ostatnich latach notuje się coraz więcej podejrzanych oraz poszkodowanych. Do zwiększenia statystyk przyczynia się efekt migracji ludzi poszukujących lepszego życia w Europie.

W ostatnich miesiącach akcje przeciwko handlowi ludźmi na szeroką skalę przeprowadzono praktycznie w każdym europejskim kraju. Przykładowo w 2018 r. w Hiszpanii służby zdołały rozbić siatkę handlarzy ludźmi, których listę ofiar oszacowano na ponad 700 osób. W Holandii między 2013-2017 doliczono się ponad 1 tys. ofiar tego procederu. To głównie małoletni, którzy „zniknęli” z ośrodków, w których przebywały osoby ubiegające się o azyl.

UE przekaże 5 mln euro na pomoc uchodźcom Rohindża

Pieniądze te mają wesprzeć powroty osób, które uciekły z Birmy do Bangladeszu w wyniku walk między birmańskimi wojskami rządowymi a partyzantką muzułmańskiej ludności Rohindża. To już kolejna transza unijnej pomocy dla osób, które opuściły swoje domy w sierpniu i wrześniu …

Siła robocza dla grup przestępczych

Europol informuje, że zaginieni najczęściej odnajdują się we Francji, Wielkiej Brytanii lub Niemczech w miejscach, w których są zmuszani do świadczenia usług seksualnych. Według dziennikarzy, którzy zajęli się sprawą zniknięć młodych osób przebywających w Holandii, największą „popularnością” cieszą się nieletni z Wietnamu. Poza prostytucją, ofiary handlu ludźmi są wykorzystywane w produkcji narkotyków czy wytwarzaniu podrobionych produktów.

Ofiary są często zastraszane i już na początku handlarze informują ich o rzekomym długu, który powstał w wyniku podróży do Europy. Spłacenie zaległości możliwe jest poprzez „pracę”, jednak pozbawieni dokumentów i zastraszani np. groźbą użycia siły wobec nich samych lub rodzin, nie mają jak dochodzić swoich praw.

Komisja Europejska nawołuje do walki ze „współczesnym niewolnictwem”

Komisja Europejska apeluje do państw członkowskich, by nawiązały ściślejszą współpracę i podejmowały środki mające na celu zwiększenie efektywności dochodzeń w sprawie handlu ludźmi w UE.
 

„Komisja apeluje do państwa członkowskie o zwiększenie efektywności działań dochodzeniowo-śledczych, szczególnie poprzez zwiększenie przepływu informacji i …

Współczesne niewolnictwo

Fundacja Thomson Reuters przedstawiła w 2017 r. raport, z którego wynika, że na świecie jest około 46 mln współczesnych niewolników. Jednak – jak podkreślili autorzy raportu – to tylko szacunki, ponieważ rzeczywista liczba może być zdecydowanie większa. Niemal 60 proc. współczesnych niewolników przypada na Azję, a handel ludźmi staje się coraz bardziej intratną formą zarobku dla grup przestępczych.

Według ekspertów zgromadzonych na konferencji w Waszyngtonie w 2017 r. handel ludźmi jest problemem, który narasta, jednak poświęca mu się niewiele miejsca. Tymczasem tzw. kryzys migracyjny w Europie, kolejne grupy uciekinierów z Wenezueli czy z państw Ameryki Środkowej zwiększają aktywność grup przestępczych, które skupiły swoją uwagę na tej nowej formie zarobku.

Cypr domaga się od KE relokacji 5 tys. osób oczekujących na azyl

Władze Cypru przesłały w tej sprawie oficjalny list do Komisji Europejskiej. Nikozja chce, aby 5 tys. osób ubiegających się o azyl przyjęły do siebie inne państwa członkowskie UE. W ostatnich 2 latach liczba składanych wniosków w tej sprawie mocno na …

Daremne wysiłki

Małoletni, którzy znikają z centrów pobytowych w Holandii to część szerszego problemu. Grecja, jedno z państw najmocniej doświadczonych przez kryzys migracyjny, szacowała na tysiące liczbę niepełnoletnich pozostawionych bez opieki. Ci pozbawieni perspektyw młodzi ludzie stają się łatwymi celami dla handlarzy szukających siły roboczej dla potrzeb prostytucji lub produkcji narkotyków.

Grecka prasa opisywała przypadki młodych Syryjczyków lub Afgańczyków, którzy trafiali niemal natychmiast na ulicę w Atenach, po tym jak w krótkim czasie kończyły się ich oszczędności a potrzebowali dalszych środków na wymarzoną podróż do Zachodniej Europy. Wprawdzie Grecy próbowali pomagać, lecz pomoc nie dotarła do wszystkich potrzebujących. Jeszcze w 2017 r. biuro Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNHCR) szacowało na 27 proc. liczbę niepełnoletnich pozostawionych w Grecji bez opieki. Z kolei Europol w tym samym roku, poinformował o 10 tys. dzieci, które zniknęły zaraz po przybyciu na Stary Kontynent.

Źle działająca biurokracja

Wśród wielu czynników, które przyczyniły się do złej sytuacji młodych uchodźców, były procedury, które utrudniały łączenie rodzin. Niedziałająca w praktyce procedura relokacji oraz przeciągające się miesiącami łączenie rodzin miało swój udział w pogarszaniu sytuacji nieletnich. UNHCR wielokrotnie apelował o usprawnienie systemu azylowego, który umożliwiłby identyfikację i rejestrację w szybki i sprawny sposób.

Frontex oskarżony o tolerowanie nadużyć wobec migrantów

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) przymyka oko na łamanie praw człowieka oraz przemoc stosowaną wobec migrantów na granicach zewnętrznych UE – ujawniła w poniedziałek (5 sierpnia) niemiecka telewizja publiczna ARD.
 

Oskarżenia te sformułowane zostały w efekcie dochodzenia prowadzonego wspólnie przez …