Dania: Najmniej wniosków o azyl od niemal dekady

Uchodźcy w Danii w 2016 r., źródło Wikipedia

Uchodźcy w Danii w 2016 r., źródło Wikipedia

W ubiegłym roku w Danii złożono mniej niż 3,5 tys. wniosków o azyl. To najniższa liczba od 2008 r., kiedy takich wniosków było ok. 2,4 tys. Jeszcze w 2016 r. złożono ponad 21 tys. dokumentów aplikacyjnych. Rząd nie ukrywa, że to skutek poważnego zaostrzenia polityki migracyjnej.

 

Zdaniem duńskiej minister ds. imigracji Inger Stojberg spadek liczby wniosków o azyl to skutek zaostrzenia w latach 2015-2016 polityki migracyjnej. Według nowej ustawy policja może w Danii odbierać osobom ubiegającym się o azyl przedmioty o wartości przewyższającej 10 tys. duńskich koron (ok. 1,3 tys. euro), by w jakiejś części pokryć koszty związane z zapewnieniem im wyżywienia i schronienia. Jest to także warunek uzyskania pomocy socjalnej. Zapis ten nie obejmuje jednak przedmiotów o szczególnej wartości sentymentalnej, np. obrączek czy rodzinnych pamiątek. Mimo to powyższy zapis spotkał się z ostrą krytyką m.in. komisarza ds. praw człowieka Rady Europy, OBWE czy licznych organizacji społecznych. Wiele kontrowersji wzbudził też przepis mówiący o tym, że osoby z tymczasowym statusem azylanta na połączenie z rodziną muszą czekać od roku do nawet trzech lat.

„Nie mam wątpliwości, że o naszej surowej polityce migracyjnej usłyszano poza granicami Danii. A właśnie o to mi chodziło” – oświadczyła prezentując ubiegłoroczne statystyki migracyjne minister Stojberg. Jak dodała „nigdy nie miała wątpliwości, że uchodźcy wybierają kraje, które zapewnią im najwyższe świadczenia i dlatego rząd musiał zamknąć duński >>sklep z prezentami<<„. Oświadczyła także, że ma nadzieję na to, że w następnych latach dotrze do Danii bardzo niewielu uchodźców. „Najlepsze, co można zrobić dla uchodźców, to pomagać im w krajach sąsiadujących z ich ojczyzną, zanim podejmą ryzykowną podróż do Europy” – powiedziała.

Dania zaostrzy kontrole na granicy z Niemcami

Parlament w Kopenhadze zatwierdził już dodatkowe środki na wzmożenie kontroli granicznych. Na wszystkich przejściach granicznych uruchomiony zostanie system automatycznego skanowania tablic rejestracyjnych przyjeżdżających z Niemiec samochodów, a w pięciu miejscach znów pojawią się budki strażnicze. Policja przeprowadzi też więcej wyrywkowych …

Niemcy notują więcej przyjazdów z Danii

Przedstawienie przez Danię danych dotyczących liczby wniosków o azyl zbiegło się w czasie z podaniem przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych danych o wzroście liczby wniosków o azyl złożonych przez osoby, które na teren kraju wjechały od północy, czyli z duńskiego terytorium. W ubiegłym roku (w okresie od stycznia do października) ponad 1,4 tys. osób, którym odmówiono azylu w Danii lub innych krajach skandynawskich, spróbowało uzyskać go w Niemczech. W całym 2016 r. takich wniosków było z kolei mniej niż tysiąc. Najczęściej (w obu ww. latach) składali je obywatele Afganistanu, Iraku i Syrii.

Dania pod koniec ubiegłego roku zaostrzyła wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami, ale dotyczą one tylko osób, które wjeżdżają na teren kraju, a nie go opuszczają. To już kolejne wzmocnienie ochrony duńskich granic. Od września policjantom pomagają w kontrolach żołnierze. Wyręczyli oni część funkcjonariuszy, którzy wypracowali już wszystkie możliwe w tym roku nadgodziny.

Dania przyznaje azyle i integruje uchodźców

Mimo tak zaostrzonej polityki migracyjnej Dania przyjmuje stosunkowo wielu uchodźców (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców). W ubiegłym roku pozytywnie rozpatrzono aż 35 proc. wniosków o uzyskanie azylu. Stara się także intensywnie integrować te osoby z duńskim społeczeństwem oraz pomagać im w odnalezieniu się na rynku pracy. W ubiegłym roku Ministerstwo Pracy podało, że niemal co trzeci uchodźca znajduje stałą pracę w ciągu trzech pierwszych lat od przybycia do Danii. Ta statystyka uwzględnia tylko osoby, które pracę znalazły we własnym zakresie, a nie przypadki, gdy ich stanowiska są dotowane przez państwo. Postęp widać wyraźnie jeśli porównać te dane z liczbami z lat poprzednich. Jeszcze w 2015 r. tylko 12 proc. uchodźców znajdowało tak szybko stałą pracę.

Według danych państwowego urzędu statystycznego „Danmarks Statistik” uchodźcy najczęściej znajdują zatrudnienie w prostych usługach (hotelach, restauracjach i firmach sprzątających). Rząd chce tę sytuację jeszcze poprawić. Nie tylko sprawiać, że uchodźcy z czasem znajdą także lepiej płatne stanowiska, ale także podnieść do 2020 r. odsetek osób, które uzyskują pracę w ciągu trzech pierwszych lat do ponad 50 proc.

Dania nie została objęta ustanowionym przez Komisję Europejską programem obowiązkowego podziału uchodźców, którzy przebywają we Włoszech i Grecji. Posiada bowiem od 1992 r. cztery tzw. klauzule opt-out, które wyłączają kraj z pewnych obszarów polityki europejskiej. Jedna z nich dotyczy właśnie kwestii migracji, obywatelstwa oraz polityki azylowej.

Dania wysłała wojsko na granicę z Niemcami

Od piątku na przejściach granicznych w Danii oraz w najbardziej newralgicznych punktach w kraju rozmieszanych jest stopniowo 160 uzbrojonych żołnierzy. Mają wesprzeć policję w zabezpieczaniu i patrolowaniu miejsc szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo. Wśród zadań powierzonych wojsku nie ma jednak kontroli …