Będzie propozycja nowego paktu migracyjnego

od lewej) Horst Seehofer, Ylva Johansson i Margaritis Schinas, źródło: EC Audiovisual Service, copyright European Union 2019, fot. Dati Bendo

Unijni komisarze odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne oraz migracje zapowiedzieli rozpoczęcie jeszcze w tym tygodniu konsultacji ws. nowego paktu migracyjnego. Tymczasem pojawiła się niemiecka propozycja nowego systemu azylowego.

 

O reformie unijnej polityki migracyjnej i azylowej rozmawiali w Brukseli ministrowie spraw wewnętrznych. W posiedzeniu wzięło udział także dwoje przedstawicieli nowej Komisji Europejskiej – jej wiceprzewodniczący ds. ochrony europejskiego stylu życia Margaritis Schinas (na w portfolio m.in. sprawy migracyjne) oraz komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Będą dwustronne konsultacje

Spotkanie ministrów nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć, co od początku przewidywała komisarz Johansson. Zapowiadała, że nowa KE chce przede wszystkim poznać stanowiska stolic, aby móc przedstawić kompromisową propozycję nowego paktu migracyjnego.

„Będę prowadzić dwustronnie rozmowy z wszystkimi krajami członkowskimi w sprawie migracji. Margaritis Schinas będzie mi towarzyszył w części z tych wizyt w unijnych stolicach. Ważne, żebyśmy mieli możliwość przedyskutowania tego złożonego problemu w mniejszym formacie. Debata w tej sprawie jest zbyt upolityczniona i trzeba ją schłodzić. Musimy więcej mówić o faktach i liczbach” – zapowiadała komisarz ds. wewnętrznych.

Z kolei Schinas podkreślał, że „UE dużo zrobiła w tej kwestii w ostatnich 5 latach, ale nie zrobiła wszystkiego”. „Reforma dublińskiego systemu azylowego to symboliczny problem w UE. Musimy znaleźć dla nie go trwałe rozwiązanie. Jesteśmy przekonani, że tym razem zrobimy to dobrze. Europa nie może sobie pozwolić na drugą porażkę w tej sprawie” – mówił wiceprzewodniczący KE.

Ale na razie nie ma nawet wstępnych założeń nowej propozycji ws. paktu migracyjnego. Schinas podkreślał jedynie konieczność „dalszej ochrony granic” i „utrzymania solidarności”. Pod tym drugim pojęciem kryje się przede wszystkim kwestia pomocy tzw. krajom frontowym, czyli tym, gdzie trafia zwykle najwięcej uchodźców i migrantów (tj. Grecji, Włochom, Malcie czy Hiszpanii).

Lopez: Kryzys migracyjny to wyzwanie dla wszystkich państw UE

W Parlamencie Europejskim wzywamy do powiązania kwestii praworządności z funduszami unijnymi. Tak, żeby każdy wiedział, że jako równoprawni członkowie Wspólnoty mamy prawa, ale też i obowiązki”, mówi w rozmowie z EURACTIV.pl Juan Fernando Lopez Aguilar*.

 

Karolina Zbytniewska, EURACTIV.pl: Nowe porozumienie migracyjne …

V4 nie chce żadnych obowiązkowych kwot

Obecnie obowiązujący system dubliński, który dwukrotnie już nowelizowano (ostatni raz w 2013 r.) zakłada, że za rozpatrzenie wniosku azylowego odpowiada pierwszy kraj, w którym znajdzie się osoba szukająca międzynarodowej ochrony. A to oznacza, że kraje unijnego południa ponoszą największy ciężar fali migracyjnych z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Dlatego Grecja, Włochy czy Hiszpania chciałyby zmiany systemu dublińskiego i wprowadzenia jakiejś formy podziały uchodźców i migrantów między wszystkie kraje członkowskie.

Do tego typu rozwiązań skłaniała się także poprzednia KE. Wśród rozważanych wtedy propozycji było m.in. utworzenie specjalnego unijnego urzędu azylowego, który rozpatrywałby wnioski o ochronę międzynarodową.

Ale wiele krajów członkowskich nie chce reformy systemu dublińskiego. Sprzeciwiają się temu przede wszystkim kraje Europy Środkowej, w tym Grupa Wyszehradzka. „Czechy są nadal przeciwne obowiązkowym kwotom rozdzielania migrantów między państwa członkowskie UE i odrzucą jakąkolwiek próbę ich wprowadzenia. Nasze postępowanie będziemy koordynować z partnerami z V4” – mówił kilka dni temu czeski premier Andrej Babisz.

Wiele wskazuje na to, że teraz Bruksela chce się mocniej wsłuchać w głos Wyszehradu. „Było między nami zbyt wiele podziałów, które trwały za długo. Rozpoczniemy duży objazd po stolicach, żeby pozyskać poparcie, wysłuchać rządów i zacząć budować podstawę dla nowego paktu w sprawie migracji i azylu” – powiedział Schinas. Z drugiej jednak strony podkreślał konieczność „utrzymania solidarności z krajami południa UE”.

Tylko 7 krajów UE za nowym systemem relokacji uchodźców

Zaledwie 7 krajów członkowskich poparło opracowany 2 tygodnie temu przez Francję, Włochy, Niemcy i Maltę plan ustanowienia nowego systemu szybkiej relokacji uchodźców.

 

Uzgodniony podczas wrześniowego spotkania na Malcie plan dotyczy ustanowienia automatycznego systemu relokacji uchodźców, który obejmie nie tylko osoby, które …

Niemiecka propozycja ws. azylu

Tymczasem swoją propozycję kształtu paktu migracyjnego przedstawiły Niemcy. Berlin zaproponował, aby utrzymać zasadę, że wniosek azylowy składany jest w pierwszym unijnym kraju do jakiego dotrze osoba szukająca ochrony międzynarodowej. Tam także przeprowadzana byłaby wstępna kontrola. Ale kandydaci na azylantów trafialiby potem do różnych krajów członkowskich i to tam ich wniosek byłby ostatecznie rozpatrywany.

Ową nieoficjalną jeszcze propozycję przedstawił pozostałym ministrom minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer. Z przecieków z brukselskiego spotkania wiadomo jednak, że nie wzbudziła ona entuzjazmu, zwłaszcza u ministrów z krajów środkowoeuropejskich. Konsultacje prowadzone przez dwójkę komisarzy startują więc praktycznie od zera.

Pierwszą stolicą jaką odwiedzą Schinas i Johansson będą Ateny, potem zaś oboje udadzą się poza UE – do Ankary. Turcja jest bowiem dla UE ważnym partnerem w kwestii migracji. To dzięki unijno-tureckiej umowie o readmisji udało się mocno ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów do Grecji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że propozycja KE ws. nowej unijnej polityki migracyjnej i azylowej ma zostać przedstawiona na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku.

Grecja zaostrza politykę migracyjną

Grecja planuje uszczelnić granicę oraz zamknąć część przepełnionych obozów dla migrantów na wyspach. Ateny zamierzają utworzyć nowe, bardziej restrykcyjne placówki w kontynentalnej części kraju.

 

 

Ateny zamierzają zmienić politykę migracyjną. Rząd próbuje w ten sposób rozwiązać problem zatłoczonych miejsc pobytu dla migrantów …