Apel UNHCR: Nie odsyłajcie uchodźców na Węgry

http://www.unhcr.org/news/press/2017/4/58eb7e454/unhcr-urges-suspension-transfers-asylum-seekers-hungary-under-dublin.html

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) zaapelowało do państw członkowskich UE o tymczasowe wstrzymanie odsyłania na Węgry osób ubiegających się o azyl. Chodzi o to, żeby dać Budapesztowi czas na dostosowanie swojego nowego prawa migracyjnego do prawa unijnego i międzynarodowego.

 

Taką samą prośbę wystosowała ONZ.

„Sytuacja osób ubiegających się o azyl na Węgrzech, która już była przedmiotem głębokiej troski UNHCR, zdecydowanie pogorszyła się po wprowadzeniu nowej ustawy nakazującej obowiązkowe zatrzymanie osób ubiegających się o azyl” – ocenił Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandi.

Węgry łamią prawo UE i międzynarodowe

Nowa węgierska ustawa przewiduje obligatoryjne zatrzymywanie osób ubiegających się o azyl. Są one umieszczane tuż przy granicy w kontenerach otoczonych ogrodzeniem z drutu kolczastego, gdzie czekają do czasu rozpatrzenia ich wniosków. UNHCR podało w oświadczeniu, że w zeszłym tygodniu było tam 110 osób, w tym czworo dzieci bez asysty dorosłych. Tekst komunikatu UHNCR TUTAJ

Węgierska ustawa, którą skrytykowała nie tylko ONZ, ale również organizacje broniące praw człowieka, obowiązuje od dwóch tygodni (weszła w życie 28 marca). Nakazuje ona osobom ubiegającym się o azyl, by w stanie kryzysowym wywołanym napływem migrantów (a taki właśnie obowiązuje obecnie na Węgrzech), osobiście składały wnioski w strefie tranzytowej i tam czekały na ich rozpatrzenie. Dotyczy to także pozostających bez opieki młodych ludzi w wieku 14-18 lat. W tym czasie strefę tranzytową wolno im opuścić tylko wyjeżdżając z Węgier do Serbii.

Cudzoziemców przebywających nielegalnie na Węgrzech można też na mocy nowej ustawy zatrzymywać nie tylko – jak to było wcześniej – w pasie o długości 8 km od granicy, ale na terytorium całego kraju. Również w tym przypadku są ekspediowani do przygranicznych kontenerów.

>> Czytaj o nastawieniu premiera Orbána do uchodźców

Stosowane na Węgrzech rozwiązania skrytykował m.in. Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF), komisarz Rady Europy ds. praw człowieka Nils Muižnieks oraz Amnesty International i węgierskie organizacje broniące praw człowieka. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców uznało, że nowa ustawa o imigrantach łamie prawo międzynarodowe i unijne, a także dotkliwe odbija się zarówno fizycznie, jak i psychicznie na ludziach, którzy już doświadczyli ogromnych cierpień.

Europa wciąż zagrożona kryzysem migracyjnym

W 2015 r. Węgry znalazły się na głównym szlaku tranzytowym dla uchodźców i migrantów usiłujących dotrzeć do Europy Zachodniej w poszukiwaniu pokoju i lepszych warunków życia. Do czasu wybudowania ogrodzenia na granicy z Serbią i Chorwacją na Węgry przedostało się ponad 378 tys. migrantów. Po zamknięciu tzw. szlaku bałkańskiego liczba uchodźców znacząco się zmniejszyła. Jednak z nastaniem wiosny poprawiły się warunki na Morzu Śródziemnym i znów odnotowuje się zwiększoną liczbę uchodźców usiłujących przedostać się do Europy. Tylko 19 marca w wyniku 25 operacji ratowniczych przeprowadzonych w Cieśninie Sycylijskiej uratowano ponad 3,3 tys. migrantów.

>> Czytaj więcej o tym jak, z napływem imigrantów próbują sobie radzić Włochy

We wrześniu wygasa przyjęty w 2015 r. program relokacji, w którym przywódcy państw członkowskich UE zobowiązali się do przejęcia od Grecji i Włoch, co najmniej 98 tys. uchodźców w ciągu dwóch lat. Dotychczas udało się przemieścić niespełna 15 tys. osób.