Unijny Fundusz Odbudowy. „Jesteśmy świadkami radykalnej zmiany w UE” [WYWIAD]

„Finanse europejskie to są pieniądze publiczne, które nie mogą być wykorzystywane dla celów politycznych”, podkreśla europoseł Jan Olbrycht.

Czym wyróżnia się Fundusz Odbudowy i dlaczego zmienia on charakter funkcjonowania Unii Europejskiej? Czy Polska powinna wejść do strefy euro?

W najnowszym odcinku Programu Europejskiego dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Członek Komisji ds. Budżetu, opowiada o funkcjonowaniu unijnych finansów z naciskiem na długofalowy budżet UE na lata 2021–2027 i pakiet odbudowy.

Wywiad został przeprowadzony przez dziennikarza redakcji EURACTIV.pl Mateusza Kucharczyka. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.