Janina Ochojska: Polska potrzebuje migrantów, ale Polacy nie zdają sobie z tego sprawy [WIDEO]

Na pokazywaniu uchodźców jako terrorystów PiS wygrał wybory w 2015 r. i teraz buduje tę samą narrację. Ale nie potrafię zrozumieć dlaczego Komisja Europejska popiera działania rządu, mówiąc, że w ten sposób chroni granicę UE, mówi w rozmowie z EURACTIV.pl Janina Ochojska, europosłanka, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej.

 

Czy UE będzie w stanie sprostać problemowi migracji? W rozmowie z Bartoszem Sieniawskim Janina Ochojska mówi m.in. o tym, dlaczego sytuacja na granicy polsko-białoruskiej sprzyja rządowi PiS i jakie kroki powinny zostać podjęte, aby rozwiązać kryzys migracyjny.

 

Wigilia: Wierzący Polacy mniej skłonni do przyjęcia uchodźców niż niewierzący

Najbardziej otwarci na przyjęcie migrantów są osoby niereligijne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.