Bartosz Arłukowicz: „Musimy być zjednoczeni w walce z pandemią COVID-19”

„Pandemia Covid-19 pokazała, że walka z cywilizacyjnym, globalnym wyzwaniem nie może być prowadzona pojedynczo przez państwa członkowskie. Musimy być zjednoczeni”, podkreśla Bartosz Arłukowicz, lekarz-pediatra, były minister zdrowia, obecnie eurodeputowany Platformy Obywatelskiej.

 

W jaki sposób zachęcić obywateli Polski do zaszczepienia się? Redaktor naczelna EURACTIV Polska Karolina Zbytniewska rozmawia z europosłem Bartoszem Arłukowiczem na temat prowadzonej w Europie kampanii szczepień, działań Unii Europejskiej w tej kwestii oraz podejściu do szczepień społeczeństwa polskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.