Współpraca prezydencji z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Analitycy Instytutu – Dorota Liszczyk i Ryszarda Formuszewicz – przedstawią 11 lipca nowe uwarunkowania traktatowe dotyczące zewnętrznej działalności Unii Europejskiej oraz podzielą się pierwszymi refleksjami na temat kształtującej się praktyki współpracy pomiędzy prezydencją rotacyjną a ESDZ. Analiza, która będzie przedmiotem spotkania, opierać będzie się na dwóch przypadkach: prezydencji belgijskiej oraz węgierskiej.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest nie tylko nowym podmiotem instytucjonalnej architektury Unii Europejskiej, którego ustanowienie, na mocy traktatu z Lizbony, stanowi jeden z elementów szerszej reformy mającej na celu zwiększenie spójności i efektywności unijnej polityki zagranicznej. Jest także strukturą, na rzecz której nastąpił transfer kluczowych, "przedlizbońskich" kompetencji prezydencji rotacyjnej w zakresie działań zewnętrznych UE. Stąd obserwacja kształtującej się współpracy wydaje się szczególnie interesująca.

Obserwacja interakcji pomiędzy prezydencją belgijską oraz prezydencją węgierską a ESDZ pozwoliła wyodrębnić pierwsze elementy kształtującej się praktyki, takie jak: zastępowanie przez prezydencję wysokiej przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, współpraca w kwestiach reprezentacji dyplomatycznej UE,  organizacji posiedzeń Rady ds. Zagranicznych oraz nieformalnych spotkań ministrów spraw zagranicznych i obrony, a także podejmowanie przez prezydencję działań wspomagających w ramach szeroko rozumianej zewnętrznej aktywności UE. „Należy mieć jednak na uwadze, iż studium dwóch przypadków ma na celu przedstawienie refleksji na bardzo wczesnym etapie rozwoju omawianych relacji i stanowi jedynie punkt wyjścia dla kontynuowania badań” – podkreślają organizatorzy.