UE wszczyna spór handlowy w ramach WTO przeciwko Kolumbii

akrylamid

Źródło: Hungry Dudes via Flickr

UE wszczęła dziś spór w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko niezgodnym z prawem środkom antydumpingowym wprowadzonym przez Kolumbię wobec mrożonych frytek z Belgii, Niemiec i Holandii.

 

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Mimo licznych interwencji u władz Kolumbii w celu zniesienia nieuzasadnionych środków nie otrzymaliśmy zadowalającej odpowiedzi. Dlatego podejmujemy teraz kolejne kroki i wszczynamy postępowanie na forum WTO. UE będzie nadal wykorzystywać wielostronny system handlowy do egzekwowania przepisów naruszanych przez innych partnerów, zwłaszcza gdy zagraża to unijnym miejscom pracy i przemysłowi. Mamy nadzieję, że kwestia ta zostanie rozwiązana w możliwie najkrótszym terminie, najlepiej podczas zbliżających się konsultacji w ramach WTO, które stanowią pierwszy etap postępowań dotyczących rozstrzygnięcia sporu.

Cła antydumpingowe nałożone rok temu przez Kolumbię są niezgodne z prawem WTO, zarówno co do istoty, jak i procedury zastosowanej w celu wprowadzenia ich w życie. Cła mające zastosowanie do importu z Europy w okresie dwóch lat wynoszą od około 3% do 8%. Te nieuzasadnione cła ograniczają dostęp do rynku Kolumbii, wpływając na prawie 85% unijnego eksportu mrożonych frytek na rynek tego kraju. Wartość tego eksportu wynosi ponad 19 mln euro rocznie

Pierwszy etap rozstrzygania sporów składa się z 60-dniowych konsultacji. Konsultacje w ramach WTO umożliwią UE i Kolumbii znalezienie rozwiązania w drodze negocjacji. Jeżeli konsultacje z Kolumbią, o które dziś wystąpiliśmy, nie doprowadzą do zadowalającego rozwiązania, UE może zwrócić się do WTO o powołanie panelu, który wypowie się na temat poruszonych kwestii.

UE regularnie interweniuje w przypadku nadużywania przez partnerów handlowych środków ochrony handlu i będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony interesów przemysłu europejskiego zgodnie z zasadami WTO.

 

Więcej informacji

Wniosek UE o konsultacje z Kolumbią w ramach WTO

System rozstrzygania sporów WTO