Model European Union Warsaw 2016 – 3. edycja za nami

Obrady Parlamentu Europejskiego i Radu UE otworzyła profesor Danuta Hübner, była Komisarz ds. polityki regionalnej. Po przywitaniu Rektora SGH Marka Rockiego oraz Dyrektora Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, Jacka Safuty, współgospodarzy projektu, profesor Hübner mówiła o stanie Unii Europejskiej i o europejskości przeciwstawionej nacjonalizmom, wyraziła również troskę o wspólnotę wobec mnożących się w niej problemów.  Jacek Safuta zauważył natomiast, że proces legislacyjny w Unii Europejskiej, na którym opiera się MEU Warsaw, chociaż skomplikowany, jest bardzo przejrzysty. Na uroczystej Gali ambasador Dusan Kristofik przedstawił również priorytety Słowackiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, wśród których znajduje się również unia energetyczna, jeden z tematów tegorocznego MEU Warsaw.

Projekt co roku przyciąga młodych liderów i aktywnych obywateli z różnych stron Europy. Różnorodność projektu pokazują biografie uczestników. Obok obywateli krajów UE w symulacji obrad wzięli udział również Ukraińcy i młodzi ludzie z Bliskiego Wschodu, uczestnik kampanii promującej Brexit i młodzi Szkoci, którzy zaciekle walczyli o pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej., studenci nauk politycznych, studiów europejskich, asystenci Europosłów i ci zupełnie niezwiązanych z polityką. Projekty Model European Union mają w oczywisty sposób charakter proeuropejski, ale nie chodzi w nich o ślepy euroentuzjazm, bo na to nas nie stać wobec dzisiejszego stanu wspólnoty. W mojej opinii MEU uczy słuchać argumentów drugiej strony, bo uczestnicy mają z góry przyznane role i muszą się w nie wcielić, nie reprezentując własnych poglądów. Uczy też, jak podejmowane są decyzje dotyczące codziennego życia każdego Europejczyka, a prawo stanowione przez PE i  Radę UE to przecież ogromna część systemów prawnych krajów członkowskich – mówi Hanna Pieńczykowska, Director General MEU Warsaw 2016. – MEU to projekt, który się ciągle rozprzestrzenia, podczas konferencji podpisaliśmy umowę partnerską z zespołem MEU w Sofii, uczestnicy ze Szkocji ogłosili również powstanie MEU w Edynburgu. Takich symulacji wspieranych przez organizację BETA Europe jest już w Europie kilkanaście.

Tegoroczna edycja odbywa się pod wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Słowackiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Senacie RP i organizowana jest w partnerstwie z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz siecią BETA Europe.