Konferencja w sprawie Przyszłości Europy: Start platformy dla obywateli 19 kwietnia

europejczycy, europa, eu, unia europejska, konferencja

Konferencja w sprawie Przyszłości Europy: start platformy dla obywateli 19 kwietnia [Photo via Pixabay]

Rada Wykonawcza Konferencji w sprawie Przyszłości Europy zatwierdziła wielojęzyczną platformę cyfrową, która umożliwi obywatelom z całej UE aktywne uczestnictwo w konferencji. Uzgodniła również swoje metody pracy i poczyniła zaawansowane przygotowania do inauguracji konferencji w Dniu Europy (9 maja).

 

 

Od 19 kwietnia, dzięki nowej wielojęzycznej platformie cyfrowej, obywatele z całej Europy będą mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów na każdy temat, który uznają za istotny dla przyszłości UE. Umożliwi to obywatelom – po raz pierwszy na szczeblu UE – przedstawianie swoich pomysłów, komentowanie pomysłów innych osób, tworzenie wydarzeń i uczestniczenie w nich.

Platforma będzie centralnym punktem konferencji, miejscem, w którym gromadzone i udostępniane będą wszystkie materiały związane z konferencją, w tym wydarzenia zdecentralizowane, Panele Obywatelskie oraz Sesje Plenarne konferencji.

Specjalny mechanizm przekazywania informacji zwrotnych będzie gromadził i analizował najważniejsze poruszone kwestie, tak aby można je było uwzględnić również podczas Paneli Obywatelskich i Sesji Plenarnych konferencji.

Platforma zapewni również informacje na temat struktury i prac konferencji, a także zasoby dla organizatorów wydarzeń, w tym katalog najważniejszych imprez, za pomocą którego będą oni mogli promować swoje inicjatywy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Obywatele będą mogli łatwo wyszukać wydarzenia, w których chcą uczestniczyć dzięki mapie wydarzeń.

Co mówią współprzewodniczący Rady Wykonawczej?

Guy Verhofstadt (RE, BE) z Parlamentu Europejskiego powiedział: „Musimy uczynić tę dyskusję tak żywą, jak to tylko możliwe, a w czasach COVID oznacza to, że powinniśmy jak najwięcej eksperymentować z platformami cyfrowymi. Dzięki tej platformie oferujemy narzędzia, które dadzą wszystkim obywatelom szansę na aktywne zaangażowanie się w debatę, a my zadbamy o to, by ich pomysły zostały uwzględnione w analizie i wnioskach z konferencji. To jest ich przyszłość, zatem to jest ich Konferencja.”

Portugalska sekretarz stanu ds. UE w imieniu prezydencji w Radzie UE Ana Paula Zacarias stwierdziła, że „Platforma cyfrowa wprowadzi Europejczyków do przestrzeni publicznej. Dzięki niej będą mogli wyrazić swoje obawy, podzielić się marzeniami i oczekiwaniami oraz nawiązać kontakt ze swoimi przedstawicielami. Unia potrzebuje siły swoich obywateli, aby stać się silniejsza. Jest to decydujący moment, który pozwoli nam szczerze i bez tematów tabu dyskutować o różnych poglądach.”

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. demokracji i demografii, Dubravka Šuica, stwierdziła: „Uruchomienie platformy cyfrowej za dziesięć dni zapewni naszym obywatelom wyjątkową przestrzeń, w której będą mogli angażować się w rozmowy i debaty w całej Europie. Pozwoli ona ludziom dzielić się swoimi pomysłami, obawami, nadziejami i marzeniami – i to we wszystkich językach urzędowych UE. Tempo jest coraz większe i z niecierpliwością czekam na wyniki.”

Inauguracja w Dniu Europy

Rada Wykonawcza spotka się ponownie 21 kwietnia, aby zakończyć dyskusję nad regulaminem oraz zająć się innymi działaniami koniecznymi przy organizacji Konferencji.

Poczyniono znaczne postępy w przygotowaniach do inauguracji Konferencji w Dniu Europy (9 maja), o ile pozwolą na to warunki zdrowotne. Przyjęto również decyzję o własnych metodach pracy i przeprowadziła pierwszą dyskusję na temat projektu regulaminu dotyczącego składu i pracy Sesji Plenarnych konferencji.

Oficjalny hasztag Konferencji #PrzyszloscJestTwoja jest zaproszeniem dla obywateli UE do wzięcia udziału w określeniu przyszłości Europy: „Przyszłość jest w Twoich rękach”.

Więcej informacji: