Dialog Obywatelski ws. CETA

Komisarz ds. handlu Cecilia Malström oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński // Źródło: Komisja Europejska

Dnia 7 kwietnia odbyło się spotkanie w ramach Dialogu Obywatelskiego „Nowe możliwości gospodarcze dla Polski i UE”. Dyskusja skupiła się wokół CETA, czyli umowy pomiędzy Unią Europejską a Kanadą.  Uczestnikami byli komisarz ds. handlu – Cecilia Malström oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Tadeusz Kościński. Obecne były również reprezentacje środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, konsumenckich, przedsiębiorców oraz producentów rolnych.

CETA, czyli Całościowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie UE-Kanada podpisana została 30 października 2016 roku, zaś 15 lutego 2017 roku Parlament Europejski poparł umowę i tym samym zamknął proces ratyfikacji na poziomie instytucji unijnych.

Podczas Dialogu, Tadeusz Kościński zadeklarował – „Polski rząd dał zielone światło tej umowie, po otrzymaniu takiego samego sygnału ze strony kanadyjskiej przejdziemy do wdrożenia umowy”. Zapowiedział również, że do końca roku możemy się spodziewać omówienia tej umowy w polskim parlamencie. Deklaracja była znacząca w kontekście najbliższych lat, ponieważ do czasu ratyfikacji przez wszystkie parlamenty krajowe państw członkowskich Wspólnoty, CETA obowiązywać będzie wyłącznie w części handlowej. Pełne wejście w życie porozumienia przewidziane jest po akceptacji ze stron wszystkich państw UE.

Komisarz Cecilia Malström wskazywała, że „wiele miejsc pracy w Polsce zależy od eksportu na zewnątrz UE, więc CETA powinna być i jest bardzo ważną umową”. Odniosła się również do plusów płynących ze strony porozumienia, czyli – zniesienie 98 proc. ceł, otworzenie rynków oraz ułatwienie dostępu do rynku kanadyjskiego dla różnych grup zawodowych. Potwierdziła to słowami – „Do tej pory firmy czasem spotykały się z utrudnieniami w handlu. Po wejściu w życie umowy, wejście na rynek zagraniczny, w tym na rynek kanadyjski, dla wielu przedsiębiorstw będzie ułatwione np. dla polskiej firmy INGLOT”. Odpowiedziała również na obawy, które pojawiały się podczas dyskusji nt. porozumienia, zauważając – „W Europie nie obniżamy standardów: normy GMO, zakaz stosowania hormonów w żywności – te regulacje zostają i żadna umowa tego nie zmieni”.

Tadeusz Kościński zauważył ponadto, iż „granice spowalniają handel. Jeśli mamy protekcjonizm i granice to cała gospodarka na tym cierpi”. W ten sposób odniósł się do konieczności walki z protekcjonalizmem. Komisarz Malström dodała, że Europejczycy muszą pokazać swoją otwartość oraz chęć współpracy – także w dziedzinie handlu międzynarodowego. CETA jest więc idealnym przykładem takiej kooperacji.

Po zakończeniu Dialogu Obywatelskiego odbył się panel dyskusyjny dotyczący CETA. Poruszone zostały tematy dotyczące makroekonomicznego wpływu umowy na kraje UE oraz spojrzenie na CETA prezentowane przez Kanadę, przedsiębiorców, środowisko rolnicze, organizacje pozarządowe, konsumentów. Analizie poddany został również proces ratyfikacji porozumienia z perspektywy prawnej i politycznej.

Relacja video z Dialogu Obywatelskiego ws. umowy CETA