Janina Ochojska: UE nie może współpracować z Afryką w duchu, że wie lepiej [PODCAST]

Afryka, UE, UA

25 Marca Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowej strategii dla partnerstwa UE-Afryka. Jak podkreślają jej twórcy, jest to pierwsza strategia tworzona wspólnie z Afryką, a nie dla Afryki. [fot. Canva]

Edukacja, ochrona zdrowia i środowiska oraz kwestie migracji, powinny stanowić najważniejsze obszary współpracy w ramach nowej strategii UE -Afryka, stworzonej nie dla Afryki, ale w porozumieniu z państwami afrykańskimi – podkreśla Janina Ochojska.

 

O partnerstwie opartym na wartościach i wspólnej odpowiedzialności, które byłoby korzystne zarówno dla państw Afryki jak i UE opowiadała Janina Ochojska, polska działaczka humanitarna, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej i posłanka do Parlamentu Europejskiego. Rozmowę poprowadził Mikołaj Stępień z redakcji EURACTIV.pl.

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, którego kontrsprawodawczynią jest Janina Ochojska znajduje się tutaj.

Zapraszamy do słuchania i subskrybowania Podcastu Europejskiego w serwisach: Spotify, SoundcloudApple Podcasts i Google Podcasts. 

Więcej naszych Podcastów Europejskich znajduje się TUTAJ. 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.