UE skupia się na umiejętnościach zawodowych, aby usprawnić transformację ekologiczną

DISCLAIMER: Stwierdzenia i opinie zawarte w tym artykule odzwierciedlają poglądy autora i nie przedstawiają stanowiska redakcji EURACTIV.pl

ue-unia-europejska-komisja-europejska-klimat-ekologia-transformacja-ekologiczna-praca-pracownik

Na zdjęciu Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji ds. promowania europejskiego stylu życia. [audiovisual.ec.europa.eu]

Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie, przedsiębiorstwa i pracowników w przygotowaniu do ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest transformacja ekologiczna i cyfrowa, organizując szereg inicjatyw i platform, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i szkolenia zawodowego. Komisarze Nicolas Schmit i Margaritis Schinas opowiadają o szczegółach.

 

 

Nicolas Schmit jest europejskim komisarzem do spraw miejsc pracy i praw socjalnych. Margaritis Schinas jest wiceprzewodniczącym Komisji ds. promowania europejskiego stylu życia.


W obecnych trudnych czasach Unia Europejska podejmuje działania mające pomóc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie w znalezieniu zatrudnienia na europejskim rynku pracy, jeśli wyrażą taką chęć. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich osoby takie mogą określić swoje kwalifikacje, podjąć kształcenie zawodowe i szkolenia oraz rozpocząć praktyki i znaleźć zatrudnienie.

Jednocześnie wszyscy zgadzamy się, że osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie i na świecie stanowi pilną potrzebę, która wiąże się z ogromnym wysiłkiem ze strony obywateli, firm, a niekiedy nawet całych branż.

Dla wielu pracowników oznacza ono również zakończenie pracy w tradycyjnych gałęziach przemysłu opartych na paliwach kopalnych i przejście do powstających „zielonych” sektorów oraz objęcie „zielonych stanowisk”, które powstaną we wszystkich sektorach. W ich przypadku mierzymy się z problemem niedoboru umiejętności.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi np. w sektorze budowlanym w Unii Europejskiej do 2030 r. powstanie 487 tys. nowych miejsc pracy. Prawie 70 proc. z nich stanowić będą stanowiska dla wykwalifikowanych pracowników fizycznych i umysłowych, z których większość odbyła kształcenie i szkolenie zawodowe (VET).

Ze względu na ścisłe powiązania z rynkiem pracy i edukację opartą na zagadnieniach dotyczących pracy, kształcenie i szkolenia zawodowe mogą pomóc pracownikom w przekwalifikowaniu się na nowe, zielone technologie i zmianie pracy.

Komisja wspiera państwa członkowskie w dopasowywaniu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do ekologicznej transformacji. Jednym z przykładów jest program Erasmus+, dzięki któremu powstają centra doskonałości zawodowej.

Gromadząc różnych lokalnych partnerów, umożliwiają rozwój „ekosystemów umiejętności” i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju regionalnego. Do już realizowanych projektów należą GREENOVET, europejska platforma doskonałości kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz ekologicznych innowacji, EPLUG, europejska platforma dotycząca tworzenia zielonych stref na obszarach miejskich, oraz 3LOE, czyli koncepcja doskonałości zawodowej w ekologicznej gospodarce.

Pakt na rzecz umiejętności to kolejny sposób, w jaki Komisja wspomaga firmy i pracowników w przygotowaniu do ekologicznej i cyfrowej transformacji. Pakt odgrywa rolę łącznika między podażą a popytem na talenty w Europie, tworząc forum dla wszystkich partnerów, na którym mogą omówić bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie umiejętności oraz nawiązać współpracę. Do tej pory ponad 600 organizacji zobowiązało się zapewnić możliwość zdobycia umiejętności 6 milionom ludzi, a to dopiero początek.

Zgodnie z naszym celem w 2030 r. 60 proc. wszystkich dorosłych osób w Unii Europejskiej będzie każdego roku uczestniczyć w szkoleniach. Państwa członkowskie mogą wykorzystać fundusze UE, aby, poza wstępnym kształceniem i szkoleniem, zainwestować w przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej.

Korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, państwa członkowskie mogą modernizować swoje systemy kształcenia i szkolenia zawodowego i dopasowywać je do zielonej transformacji poprzez aktualizację programów o potrzeby związane z nowymi umiejętnościami.

W dniach 16-20 maja 2022 r. w Europie będziemy obchodzić szósty coroczny Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Aby dowiedzieć się, jak wziąć w nim udział oraz jakie możliwości zapewniają kształcenie i szkolenia zawodowe, odwiedź naszą stronę. Nie ma czasu do stracenia.