Zaostrzenie Porozumienia Paryskiego zablokowane

Szef rządu Mateusz Morawiecki, źródło Adam Guz KPRM

Szef rządu Mateusz Morawiecki, źródło Adam Guz KPRM

Polska, Czechy, Węgry i Estonia zablokowały wczoraj na szczycie UE w Brukseli jeden z  zapisów w projekcie konkluzji dotyczący planów osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

 

“Zabezpieczyliśmy interesy polskich obywateli, polskich przedsiębiorstw” – ocenił późnym wieczorem premier Mateusz Morawiecki, który reprezentuje Polskę na rozpoczętym wczoraj (20 czerwca) wieczorem spotkaniu Rady Europejskiej poświęconym m.in. unijnej polityce klimatycznej.

Mimo więc że na sformułowania dotyczące neutralności klimatycznej UE do 2050 r. godzi się większość państw członkowskich Wspólnoty, to pierwotny zapis w konkluzjach ze szczytu został sprowadzony do krótkiego apelu. Wnioski końcowe z obrad przyjmowane są bowiem jednomyślnie.

Nawet milion gatunków zagrożonych wyginięciem

Rekordowa liczba gatunków zwierząt i roślin jest obecnie zagrożona całkowitym zniknięciem z powierzchni Ziemi. Powodem jest zanieczyszczenie środowiska. Takie wnioski płyną z największą przeprowadzonego dotąd w historii badania dotyczącego bioróżnorodności na naszej planecie.
 

Opublikowany w Paryżu wstępny …

Wizja neutralności klimatycznej UE do 2050 r. się oddala

Podpisane w 2015 roku Porozumienie Paryskie jest pierwszą globalną umową klimatyczną zobowiązującą do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu. Państwa-sygnatariusze zobowiązały się wtedy do podjęcia działań na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie dwóch stopni Celsjusza – a w razie możliwości 1,5 stopnia Celsjusza – powyżej średniej temperatury sprzed rewolucji przemysłowej.

Natomiast w projekcie wniosków na szczyt, które miały zostać przyjęte w czwartek przez unijnych przywódców, znalazł się zapis dotyczący osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Takiego zapisu wcześniej nie było, ale odniesienia do unijnej polityki klimatycznej były w dyskutowanej od kilku tygodni agendzie strategicznej UE, czyli ogólnym planie działań dla Wspólnoty na najbliższe pięć lat.

“Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wyznaczać nowe cele klimatyczne bez odpowiednich wyliczeń i środków” – cytują media za PAP wypowiedź pochodzącą ze źródła zbliżonego do polskiej delegacji. “Nie mogliśmy się zobowiązać do czegoś, nie znając kosztów. Nikt nie był w stanie zaprezentować gospodarczych kalkulacji wspierających ten pomysł” – przekazała z kolei agencja Reutera powołując się na źródło z jednego z państw, które również wyraziły swój sprzeciw.

Według tej agencji w konkluzjach szczytu znalazł się ostatecznie jedynie zapis wzywający Europejski Bank Inwestycyjny do wsparcia działań na rzecz ochrony klimatu oraz stwierdzenie, że takie działania muszą być podejmowane w ramach zdrowej konkurencji i brać pod uwagę różnice w ramach europejskiego „miksu energetycznego”. „W przypadku zdecydowanej większości państw członkowskich neutralność klimatyczna powinna być osiągnięta do 2050 roku” – zapisano w dokumencie cytowanym przez Reutersa.

Porozumienie klimatyczne państw członkowskich UE najpóźniej w 2020 r.

Debata nad długoterminową strategią klimatyczną zakładającą, że gospodarka europejska stanie się neutralna dla klimatu do 2050 r., powinna zakończyć się jeszcze w tym roku – przewiduje projekt konkluzji na zbliżający się szczyt unijny, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w …

Pierwotny projekt konkluzji dot. neutralności klimatycznej

Projekt dokumentu ze szczytu, któremu sprzeciwiła się Polska, Czechy, Węgry i Estonia, wzywał KE i Radę UE do przyspieszenia prac dotyczących „warunków, bodźców i ram, które miałyby określić jak zapewnić transformację do neutralności klimatycznej” UE do 2050 r. Zakładana transformacja miałaby jednak chronić konkurencyjność Unii, zapewniać sprawiedliwość i zrównoważenie społecznie, a także uwzględniać uwarunkowania poszczególnych państw członkowskich i szanować ich prawo do decydowania o zawartości miksu energetycznego.

Unii Europejskiej, która chce być liderem w walce ze zmianami klimatycznymi, zależało na przyjęciu proponowanych zmian w swojej polityce w tej dziedzinie jeszcze przed kolejnym szczytem klimatycznym ONZ (COP 25) w Chile.

Morawiecki: Polska nie daje zgody

“Mamy jednoznacznie określone stanowisko, że przyjęte Porozumienie Paryskie wyznacza obecnie obowiązujące cele i my na zaostrzenie tego celu na razie nie dajemy zgody” – uprzedzał Mateusz Morawiecki jeszcze przed rozpoczęciem obrad  Rady Europejskiej. Szef polskiego rządu argumentował, że wcześniej “muszą być bardzo ściśle określone wszelkie warunki dotyczące ewentualnych mechanizmów kompensacyjnych dla państw członkowskich, dla regionów, dla branż”.

Kraje Europy Zachodniej “eksportują” konsumpcję energii poza UE

“Nie wystarcza nam sformułowanie dotyczące sprawiedliwej i odpowiedzialnej transformacji energetycznej” – podkreślił szef polskiego rządu. “Jeśli mówimy o sprawiedliwej (transformacji), to warto podkreślić, że już dzisiaj w kontekście konsumpcji energii kraje zachodniej Europy konsumują niekiedy dwa razy więcej energii na głowę jednego mieszkańca niż Polska, tylko dokonują przesunięcia produkcji najczęściej do krajów Azji lub innych krajów świata” – tłumaczył Morawiecki.  Zwrócił przy tym uwagę, że właśnie dlatego nie widać energochłonnej produkcji w UE, np. w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech.

Premier przypomniał także, że  po drugiej wojnie światowej Polska „wpadła w 50 lat stagnacji i ten kontekst musi być uwzględniany”. Podkreślił ponadto „gigantyczny wysiłek” jaki poniosły zarówno polskie społeczeństwo, jak i gospodarka na rzecz realizacji protokołu z Kyoto oraz redukcji emisji, które miały miejsce już w latach 90.

Raport ONZ: Bałkany duszą się od smogu

Bałkany Zachodnie oddychają powietrzem fatalnej jakości, wynika z raportu opublikowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tylko w jednym z 18 miast nie zostały przekroczone normy Światowej Organizacji Zdrowia.
 

Raport został przygotowany wspólnie przez onzetowską agendę, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), powołaną …

Unijna gospodarka neutralna dla klimatu

Jesienią zeszłego roku KE przedstawiła długoterminową wizję neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r. Zaznaczyła wtedy, że realizacji tego planu będzie wymagała wspólnych działań w siedmiu obszarach. Chodzi o efektywność energetyczną; energię ze źródeł odnawialnych; czystą, bezpieczną i opartą na sieci mobilność; konkurencyjny przemysł i gospodarkę o obiegu zamkniętym; infrastrukturę i połączenia międzysystemowe; biogospodarkę i naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, a także wychwytywanie i składowanie CO2 w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.

Dziś szczyt euro w tzw. formacie inkluzyjnym

Podczas dzisiejszego (21 czerwca) spotkania na szczycie euro w tzw. formacie inkluzyjnym – czyli łącznie  z szefami państw i rządów państw nienależących do strefy euro – unijni przywódcy mają podsumować postępy w reformie unii gospodarczej i walutowej. W rozmowach będą uczestniczyć m.in. prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi i przewodniczący Eurogrupy Mário Centeno.

Natomiast ostatnim punktem rozpoczętego wczoraj szczytu UE będzie krótki raport szefa KE Jeana-Claude`a Junckera i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska dotyczący aktualnej sytuacji dotyczącej brexitu.