Zakupy w sieci bez ograniczeń, czyli koniec geoblokowania

Róża Thun / Koniec opłat za ROAMING

Róża Thun

Po zniesieniu opłat roamingowych Unia Europejska przygotowuje się na kolejny duży krok w stronę cyfrowej integracji państw członkowskich. We wtorek 6 lutego Parlament Europejski w Strasburgu będzie głosował nad projektem nowych regulacji dotyczących geoblokowania. Nowe zapisy mają ułatwić konsumentom robienie zakupów w Internecie i zapewnić dostęp do większej gamy produktów.

 

Nowe przepisy ograniczą m.in. blokowanie dostępu do serwisów internetowych, automatyczne przekierowywanie na inną stronę czy odmowę akceptacji zagranicznej karty płatniczej. Europosłanka Róża Thun (EPL), główna negocjatorka umowy ze strony Parlamentu Europejskiego, podkreśliła w piątek 2 lutego na konferencji prasowej w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie, że problem geoblokowania jest bezpośrednio związany z kwestią dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności.

Zmiany wprowadzają zakaz odmowy sprzedaży obywatelom innych państw członkowskich, stosowania barier technicznych w dostępie do stron, automatycznego przekierowywania na inną stronę, odmowy przeprowadzenia transakcji ze względu na kraj wydania karty kredytowej czy wprowadzania różnych cen w tym samym sklepie w zależności od numeru IP klienta. Oznacza to, że konsumenci zyskają łatwiejszy dostęp do zakupów online (np. elektroniki czy odzieży), usług świadczonych drogą elektroniczną, które nie są objęte prawem autorskim (np. usługi w chmurze) oraz usług świadczonych w miejscu prowadzenia działalności (np. wypożyczenie samochodu czy pobyt w hotelu).

Po ostatecznym przyjęciu propozycji przez Parlament i Radę Unii Europejskiej rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu dziewięciu miesięcy, czyli pod koniec tego roku.

Ochrona sprzedawców

Zapisy mają także zapewnić większą ochronę przedsiębiorców, szczególnie tych drobnych. Ze względu na nieznajomość przepisów sprzedawcy często rezygnują z dostarczania usług klientom zagranicznym. Nowe regulacje umożliwiają sprzedaż produktów konsumentom z zagranicy na takich samych zasadach, jakie panują w kraju prowadzenia działalności. W przypadku, gdy firma nie prowadzi działalności w kraju kupującego, może ona zastosować stawki podatku VAT obowiązujące w głównym kraju swojej działalności. Natomiast większe przedsiębiorstwa, takie jak Zalando czy Amazon, które sprzedają swoje produkty w różnych krajach UE, powinny naliczać stawki VAT zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu sprzedaży produktu. Ponadto firmy nie będą mogły być ograniczane przez dostawców, którzy często narzucają obowiązek geoblokady.

W PE znów debata o Polsce; wcześniej rozstrzygnięcie ws. Czarneckiego

W PE znów debata o Polsce; wcześniej rozstrzygnięcie ws. Czarneckiego – Konferencja Przewodniczących zdecydowała wczoraj (1 lutego), że na kolejnej sesji plenarnej (od 28 lutego) będzie debata o Polsce i głosowanie nad rezolucją w tej sprawie. Na tej samej sesji dojdzie też do wyboru nowego wiceszefa PE, o ile w najbliższą środę stanowisko to straci Ryszard Czarnecki. Z mandatu sam rezygnuje natomiast inny polski europoseł – niezrzeszony Janusz Korwin-Mikke.

Przedsiębiorstwa będą miały obowiązek sprzedaży produktu klientowi z  zagranicy, jednak nie będą zmuszone do dostarczania produktu. W sytuacji, w której firma odmówi dostawy artykułu do danego kraju, klient sam będzie musiał zapewnić jego odbiór.

Wprowadzone regulacje mają pobudzić przedsiębiorców do rozszerzania działalności, zwiększyć zainteresowanie produktami krajowymi oraz zdynamizować rynek cyfrowy.

Treści chronione prawem autorskim

Mimo starań negocjatorów Parlamentu Europejskiego przepisy nie dotyczą treści objętymi prawami autorskimi, takich jak książki w formie elektronicznej (e-booki), muzyka czy gry online. Jak tłumaczy Róża Thun, propozycje zniesienia zakazu geoblokowania w przypadku treści chronionych prawem autorskim napotkała opór w Radzie Unii Europejskiej, mimo starań Parlamentu i Komisji Europejskiej. Polska reprezentowana przez premiera Mateusza Morawieckiego (wtedy jako minister rozwoju) zagłosowała przeciwko wprowadzeniu tych zapisów. Według Thun wynika to m.in.z „bardzo mocnego lobbingu producentów i sprzedajacych.”

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego wprowadzili jednak do zapisów „klauzulę przeglądową”, co oznacza, że Komisja Europejska w ciągu dwóch lat od wprowadzenia rozporządzenia dokona oceny, czy zakaz geoblokowania powinien zostać rozszerzony.

Skala problemu

Jak wynika z raportu Polityki Insight, na który powołuje się Thun, od 28 do 63 proc. e-sklepów blokuje regionalnie swoich klientów. W Polsce odsetek sprzedawców stosujących geoblokadę wynosi od 80 do 89 proc. Z kolei od 71 do 75 proc. polskich konsumentów doświadczyło geoblokowania.

Komisja Europejska chce większej współpracy państw członkowskich w ocenie technologii medycznych  

W środę 31 stycznia Komisja Europejska przedstawiła propozycję ustawy w sprawie wprowadzenia ogólnoeuropejskiej oceny technologii medycznych (HTA). Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis twierdzi, że sektor ochrony zdrowia czeka „ekscytująca era innowacji”.
 

W obliczu starzenia się populacji  i wynikającym …

Problem dotyka najczęściej obywateli Europy Wschodniej. Obywatele państw, które przystąpiły do Unii po 2004 r. są blokowani częściej niż Europejczycy ze „starej piętnastki”. Mechanizm geoblokowania jest stosowany również częściej przez państwa Europy Wschodniej, m.in. Czechy, Litwę, Słowację czy Polskę.

Kolejne kroki

W trakcie konferencji prasowej Róża Thun podkreśliła znaczenie rozporządzenia w kontekście wzmacniania tożsamości europejskiej obywateli UE: „Ograniczając [obywatelowi UE] dostęp do dóbr i usług z całego rynku, nie dajemy mu możliwości poczucia i praktykowania europejskości. Myślę tutaj o dobrach i usługach nie tylko materialnych […], ale również o dobrach kultury, dostępie do programów audiowizualnych, filmów itd.”

Kolejne działania w zakresie integracji rynku europejskiego powinny objąć harmonizację przepisów podatkowych (VAT), ujednolicenie praw autorskich i otwarcie usług w sektorze audiowizualnym. Europosłanka wspomina również o konieczności usprawnienia funkcjonowania dostaw paczek na terenie całej Unii.

Zniesienie geoblokowania stanowi następny krok w kierunku ujednolicenia rynku cyfrowego UE. Koncepcja jednolitego rynku cyfrowego zaproponowana przez Komisję Europejską w 2015 r. jest ważnym obszarem integracji europejskiej. W ostatnich latach wprowadzono kilka istotnych regulacji, m.in. zniesienie opłat roamingowych. Dzięki rozporządzeniu dotyczących transgranicznego przenoszenia usług online (portability), które zacznie obowiązywać od kwietnia tego roku, konsument, który nabył produkt w danym kraju UE, będzie mógł z niego korzystać również w pozostałych państwach członkowskich.

Działania realizowane w ramach koncepcji jednolitego rynku cyfrowego mają stanowić odpowiedź na szybko następującą transformację technologiczną. UE próbuje przygotować obywateli do zmian wynikających z cyfryzacji coraz szerszych obszarów oraz pobudzić gospodarkę UE w tym sektorze. Szacuje się, że sprawnie funkcjonujący rynek cyfrowy może przynieść UE aż 415 mld euro rocznie oraz stworzyć setki tysięcy miejsc pracy.

Wchodzi w życie nowy kodeks postępowania umacniający zasady etyczne członków Komisji Europejskiej

Informacja prasowa Komisji Europejskiej

Dzisiaj Komisja Europejska formalnie przyjęła nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej, który został zapowiedziany przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera w jego orędziu o stanie Unii. Nowy kodeks zacznie obowiązywać dzisiaj, po zakończeniu konsultacji z Parlamentem Europejskim. …