Wtorkowe przesłuchanie kandydatów na wiceprzewodniczących wykonawczych KE

Valdis Dombrovskis, Margarethe Vestager i Frans Timmermans - przesłuchanie w PE 2019, źródło PE

Valdis Dombrovskis, Margarethe Vestager i Frans Timmermans - przesłuchanie w PE 2019, źródło PE

Europosłowie przesłuchali wczoraj troje wiceprzewodniczących wykonawczych nowej Komisji Europejskiej: Valdisa Dombrovskisa, Margrethe Vestager oraz Fransa Timmermansa.  Cała trójka może być raczej pewna swoich nominacji.

 

Również wczoraj (8 października) powtórnie przesłuchany został kandydat polskiego rządu na komisarza UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Tym razem udało mu się uzyskać przychylność europosłów i dostał od nich pozytywną rekomendację do nowej KE.

Janusz Wojciechowski zaakceptowany na komisarza ds. rolnictwa

Polski kandydat został zatwierdzony po powtórnym przesłuchaniu przed połączonymi komisjami rolnictwa oraz środowiska w Parlamencie Europejskim. W ubiegłym tygodniu nie dostał od europosłów „zielonego światła”, po tym jak jego odpowiedzi uznano za zbyt ogólnikowe.

 

 

Pierwsze przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego większość europosłów uznała …

Najważniejsza trójka

Podczas wtorkowych przesłuchań Łotysz Valdis Dombrovskis, którego portfolio nosi nazwę “gospodarka, która służy ludziom” stanął przed przedstawicielami trzech parlamentarnych komisji: ds. gospodarczych i monetarnych; ds. zatrudnienia i spraw socjalnych oraz ds. budżetu.

Dunkę Margrethe Vestager, która ma odpowiadać za Europę na miarę ery cyfrowej przepytywali członkowie komisji: ds. przemysłu, badań naukowych i energii, ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, ds. gospodarczych i monetarnych oraz prawną.

Natomiast Holenderowi Fransowi Timmermansowi, który ma być odpowiedzialny za europejski zielony ład pytania zadawali członkowie komisji: ds. ochrony środowiska, ds. zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, ds. transportu i turystyki oraz ds. przemysłu, badań naukowych i energii.

Znamy drużynę Ursuli von der Leyen

Ursula von der Leyen przedstawiła dziś podział tek, jakie przypadną komisarzom w nowej kadencji Komisji Europejskiej. Z nominacji można wyczytać, jakie będą priorytety unijnej egzekutywy w najbliższych pięciu latach.
 

 

Janusz Wojciechowski otrzymał zgodnie z przewidywaniami tekę rolnictwa. Dunka Margrethe Vestager oraz …

Valdis Dombrovskis

W swoim wystąpieniu wprowadzającym Dombrovskis podkreślił, że UE potrzebuje solidnych podstaw finansowych, gdyż musi być w stanie wykorzystać zarówno swoją siłę gospodarczą, jak i polityczną. Musi też prowadzić do ekologicznej i cyfrowej transformacji. Zastrzegł jednak, że wszystkie takie zmiany mogą się powieść tylko wtedy, gdy są społecznie sprawiedliwe. Zapowiedział przy tym, że przedstawi plan działania, który zapewni skuteczne wdrożenie europejskiego filaru praw socjalnych oraz przedstawi propozycje dotyczące wprowadzenia w UE płacy minimalnej.

Posłowie pytali Łotysza czy zamierza zachować specyfikę gospodarki UE i unijnych sektorów bankowych, przestrzegając jednocześnie przepisów międzynarodowych. Dopytywali także o cele zrównoważonego rozwoju i wiążące cele dotyczące zielonej transformacji w UE, a także o to, w jaki sposób planuje reagować na obecne spowolnienie gospodarcze i o to czy będzie zrealizować zaległe projekty, dotyczące np. unii rynków kapitałowych czy unii bankowej, łącznie z paneuropejskim ubezpieczeniem depozytów detalicznych.

Członkowie obu komisji pytali kandydata na unijnego komisarza ds. gospodarczych o problem równoważenia szans i zagrożeń związanych z branżą FinTech. Zwrócili ponadto uwagę na wyzwania związane z cyfryzacją i chcieli wiedzieć, jak zmniejszyć przepaść cyfrową, zwiększyć umiejętności w tej dziedzinie, a także jak poprawić warunki pracy pracowników tej branży utrzymując wartość ekonomiczną sektora.

Europarlamentarzyści chcieli też wiedzieć, w jaki sposób Dombrovskis zapewni zaangażowanie partnerów społecznych w dialog społeczny konieczny dla dobrze funkcjonującego, elastycznego rynku pracy. Członkowie komisji ds. gospodarczych i monetarnych oraz ds. zatrudnienia i spraw socjalnych pytali też o sposób wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych, który ma zapewnić wszystkim równe szanse na sprawiedliwym i dostępnym rynku pracy.

Dombrovskis obiecał w odpowiedzi, że wkrótce przedstawi m.in. propozycje dotyczące sprawiedliwej płacy minimalnej w UE, unijnego programu reasekuracji bezrobocia, zaktualizowanego programu na rzecz umiejętności oraz unijnej strategii na rzecz równości płci zapewniającej także przejrzystość wynagrodzeń. Całe przesłuchanie Dombrovskisa tutaj.

KE chce wyjaśnień ws. wirtualnej waluty Facebooka

Komisja Europejska domaga się wyjaśnień od pomysłodawców projektu nowej kryptowaluty, której uruchomienie w przyszłym roku zapowiedział Facebooka. Powołana przez serwis społecznościowy fundacja, która ma realizować ten projekt, ma wsparcie wielu innych popularnych internetowych serwisów.

 

Plany utworzenia nowej kryptowaluty o nazwie „Libra” …

Margarethe Vestager

W swoim wprowadzeniu Vestager, która ma odpowiadać za dostosowanie UE do wyzwań ery cyfrowej, zwróciła uwagę,  że „zmiany klimatu i transformacja cyfrowa wpłyną na każdy aspekt naszego życia codziennego”. Zapowiedziała przy tym, że nie uczyni Unii Europejskiej podobnej ani do Chin, ani do Stanów Zjednoczonych, ale “bardziej podobną do siebie”, z silnymi wartościami i rynkami działającymi na rzecz ludzi. W jej ocenie ​​niezbędna dla dobrze prosperującej gospodarki konkurencja nie była dotychczas wystarczająca, wobec czego trzeba opracować strategię przemysłową Unii.

Duńska kandydatka do nowej KE zapowiedziała również przygotowanie dyrektywy o usługach cyfrowych, która uaktualni zasady odpowiedzialności i bezpieczeństwa dla platform cyfrowych. Obiecała, że w ciągu pierwszych 100 dni swojego urzędowania złoży propozycje dotyczące sztucznej inteligencji (AI) i zobowiązała się do zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania w UE.

Europosłowie pytali Vestager, jakie działania Komisji pozwolą uniknąć zakłóceń na jednolitym rynku, otwierając drogę firmom z UE do konkurowania z gigantami technologicznymi w USA. byli również ciekawi, czy Dunka byłaby gotowa pójść dalej niż tylko nakładanie grzywien, i doprowadzać np. do rozpadu gigantycznych firm. Członkowie komisji uczestniczący w przesłuchaniu zwrócili również uwagę na potencjalny konflikt interesów kandydatki z Danii, który grozi zwłaszcza przy zapewnianiu konkurencji i wspieraniu rozwoju firm cyfrowych.

Kilka pytań ws. sprawie sztucznej inteligencji dotyczyło sposobu, w jaki Vestager chce zapewnić wystarczające finansowanie procesu, który miałby doprowadzić UE do  grupy światowych liderów w tej dziedzinie. W odpowiedzi kandydatka na unijną komisarz podkreśliła, że Europa musi nadrobić zaległości i – jako źródło finansowania niezbędnych zmian – wskazała m.in. środki z budżetu na lata 2021-2027, zamówienia publiczne. Vestager zwróciła także uwagę na konieczność budowania zaufania obywateli państw członkowskich wobec technologii. Całe przesłuchanie duńskiej kandydatki tutaj.

Margrethe Vestager gwiazdą Komisji Europejskiej

Unijna komisarz ds. ochrony konkurencji Margrethe Vestager jest faworytem, aby zastąpić Jean-Claude’a Junckera na fotelu szefa Komisji Europejskiej, wynika z ogólnoeuropejskiego sondażu internetowego, którego wyniki ogłoszono 19 lutego.
 

W badaniu przeprowadzonym przez firmę Burson & Wolfe (BCW) we współpracy z …

Frans Timmermans

W swoim wystąpieniu wprowadzającym Timmermans podkreślił, że polityka UE na rzecz klimatu musi koncentrować się na uczciwości i opowiedział się za „sprawiedliwym funduszem przejściowym” (“just transition fund”) przeznaczonym na wspieranie regionów zależnych od węgla i tych o energochłonnych gospodarkach.

Kandydat Holandii, który w nowej KE ma odpowiadać unijny zielony ład, zapowiedział, że w ciągu pierwszych 100 dni swojego urzędowania, że przedstawi projekt prawa klimatycznego UE, które ułatwi osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r., pozwoli zrealizować ambitniejsze cele do 2030 r. i zaktualizuje obowiązujące przepisy klimatyczne.

Timmermans wskazał też, że ograniczenia emisji są potrzebne w sektorze lotniczym i morskim oraz że należy rozszerzyć zakres europejskiego systemu handlu emisjami (ETS). Ponadto – jego zdaniem – należy rozszerzyć również polityki dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym  na sektory tekstylny i budowlany. Wezwał ponadto do realizacji dużego projektu zalesiania w całej Europie i wspomniał o możliwości wprowadzenia podatku od węgla.

Europosłowie zapytali Holendra o koszty przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, o zapobieganie utracie miejsc pracy w regionach węglowych oraz o sposoby upewnienia się, że zaangażowane w transformację społeczności i państwa członkowskie wystarczająco dobrze sobie z nią radzą. Dopytywali także o kwestie związane z ochroną bioróżnorodności, z odpadami z tworzyw sztucznych, a także o problemy z jakością powietrza i o biopaliwa. Członkowie przesłuchujących Timmermansa komisji chcieli również wiedzieć, w jaki sposób planowane przejście na zrównoważony system żywnościowy będzie powiązane ze wspólną polityką rolną. Całe przesłuchanie kandydata Holandii tutaj.

8 krajów UE apeluje o podniesienie celów klimatycznych

Osiem państw członkowskich Unii Europejskiej wezwało resztę Wspólnoty do podjęcia większych zobowiązań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Chodzi o dalsze podnoszenie poziomu redukcji emisji CO2 do atmosfery.

 

Ministrowie środowiska z Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Portugalii, Danii, Łotwy i Luksemburga napisali …

Co dalej?

W przyszłym tygodniu (17 października) Konferencja Przewodniczących na podstawie zaleceń komisji zdecyduje, czy PE otrzymał wystarczające informacje, aby ogłosić zamknięcie procesu przesłuchań. Jeśli orzeknie, że tak, to 23 października na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu odbędzie się głosowanie nad wyborem nowej Komisji jako całości.

Drużyna von der Leyen do wymiany?

Już troje dotychczasowych kandydatów na komisarzy UE otrzymało negatywne oceny od europosłów. Obok kandydata na komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego krytykę koordynatorów wzbudziły kandydatury Francuzki Sylvie Goulard na stanowisko komisarza ds. rynku wewnętrznego i Szwedki Ylvy Johansson – ds. wewnętrznych.