Prawnicy z inicjatywy „Wolne Sądy” laureatami Europejskiej Nagrody Obywatelskiej

Wolne sądy, Parlament europejski, praworządność, Polska, Unia Europejska, Parlament Europejski,

Prawnicy z inicjatywy "Wolne Sądy" podkreślają, że kierują się takimi wartościami jak wolność, równość i demokracja. [Zdjęcie via facebook.com] [WolneSady]

Prawnicy z inicjatywy „Wolne Sądy” zostali uhonorowani Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego. Nagroda ta przyznawana jest za działalność w myśl wartości zapisanych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

 

Nagrodę, ustanowioną przez PE w 2008 roku dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich, za 2020 r. otrzymali Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz. To prawnicy zaangażowani w nieformalną inicjatywę „Wolne Sądy”, założoną w 2017 r.

Inicjatywa powstała w związku z proponowanymi przez rząd Zjednoczonej Prawicy zmianami w prawie, mającymi na celu „reformę” funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych spowodowały masowe protesty społeczne.

Nagrodzeni prawnicy opierają swoja działalność na wspieraniu sędziów, którzy spotykają się z represjami, a także angażują się w obronę praw człowieka, w tym w obronę wolności zgromadzeń, wolności słowa czy poszanowania praw osób LGBT. Zachęcają też społeczeństwo do aktywności publicznej, między innymi do uczestnictwa w wyborach.

Inicjatywa „Wolne Sądy” wyraźnie sprzeciwia się upolitycznianiu sądownictwa i przypomina o roli, jaką odgrywa konstytucja w polskim systemie prawnym. Podkreśla, że kieruje się takimi wartościami, jak wolność, równość i demokracja.

Nagroda Obywatelska Parlamentu Europejskiego, którą otrzymali prawnicy, przyznawana jest od 2008 r. Otrzymać ją mogą osoby lub inicjatywy ze wszystkich państw członkowskich UE. 

W ten sposób doceniania jest aktywność obywatelska, mająca na celu promowanie wartości zapisanych w Karcie Praw Podstawowych UE, czyli między innymi demokracji, praworządności czy praw człowieka.

Oprócz tego ważne jest działanie na rzecz wzmacniania współpracy między obywatelami i inicjatywami z różnych państw europejskich, w tym współpraca kulturalna. Nagrodę przyznaje zgromadzenie, składające się z europosłów wywodzących się z różnych ugrupowań politycznych. Nominację może zaproponować każdy deputowany do PE. Kandydatura  inicjatywy „Wolne Sądy” została zgłoszona przez przedstawicieli Europejskiej Partii Ludowej. 

W 2018 r. nagrodą PE uhonorowano Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Alicję Szatkowską z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Forum Żydów Polskich.