W przyszłym roku więcej pieniędzy na Erasmusa+

Komisarz Tibor Navracsics, © European Union 2014 - European Parliament

Komisarz Tibor Navracsics, © European Union 2014 - European Parliament

Nawet o 10 proc. w stosunku do bieżącego roku wzrosną w 2019 r. środki przeznaczone na program Erasmus+. Oznacza to o 300 mln euro więcej pieniędzy na projekty związane z edukacją oraz szkołami i uczelniami wyższymi. Można już składać wnioski na przyszły rok.

 

Komisja Europejska opublikowała już zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2019 r. Łączy przewidywany budżet na ów okres to 3 mld euro. W ramach tej kwoty 30 mln euro ma zostać przeznaczonych na utworzenie europejskich szkół wyższych, co przywódcy państw członkowskich UE uzgodnili w listopadzie ubiegłego roku podczas Szczytu Społecznego w Göteborgu. Dzięki temu zrealizowany ma być projekt Europejskiego obszaru edukacji.

W ramach tych działań m.in. ma zostać wzmocniony właśnie program Erasmus+, fundusze unijne mają być lepiej kierunkowane na edukację, planowane jest też zacieśnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Pierwszy pakiet inicjatyw Komisja Europejska ogłosiła w styczniu. „Dążymy do Europy, w której granice nie będą stanowić przeszkody dla uczenia się, studiowania i prowadzenia badań naukowych. Nie będzie murów ograniczających doskonałość, innowacje i inkluzywny charakter edukacji. Europejskie szkoły wyższe mają realny potencjał przekształcenia krajobrazu szkolnictwa wyższego w Europie i jestem dumny, że dzięki programowi Erasmus+ jesteśmy w stanie dać tej inicjatywie silny impuls” – mówił komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics.

Budżet UE: Komisja Europejska proponuje podwojenie środków na program Erasmus

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE obejmującego lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje dwukrotne zwiększenie środków na program Erasmus do kwoty 30 mld euro.
 

Z możliwości programu Erasmus już korzystają miliony młodych Europejczyków, aby studiować, szkolić się i odbywać wolontariat za granicą. …

Europejskie szkoły wyższe

Komisja zachęca każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Erasmusa+ na 2019 r. Ale wnioskować mogą także grupy młodych ludzi, które działają na rzecz młodzieży, ale nie stanowią organizacji młodzieżowych. Szczegóły umieszczono w opublikowanym przez KE przewodniku po Erasmusie+.

Natomiast w kontekście tworzenia europejskich szkół wyższych KE uruchomiła pilotażowy program wspierający sześć stowarzyszeń europejskich szkół wyższych, z których każde będzie obejmowało przynajmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech krajów. Celem ich działań musi być – jak to ujęła Komisja Europejska – „promowanie pogłębionej europejskiej tożsamości, wspieranie wybitnych osiągnięć i przyczynianie się do tego, aby europejskie instytucje szkolnictwa wyższego były bardziej konkurencyjne”. Wnioski o dotacje wnioskodawcy muszą przesłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) do 28 lutego 2019 r., a w przypadku stowarzyszeń, które mają dopiero rozpocząć działalność, w okresie od 1 września do 1 grudnia tego samego roku.

Kolejna faza pilotażowego etapu działań ma zostać zrealizowana w przyszłym roku. Do 2024 r. działać ma ok. 20 europejskich szkół wyższych.

Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce i Niemczech

W panelu moderowanym przez Mariusza Kurca, redaktora naczelnego Magazynu „Replika”, głos zabrały:Beate Walter-Rosenheimer – członkini Bundestagu, przewodnicząca Komisji ds. Dzieci oraz rzeczniczka niemieckiej partii Zieloni ds. polityki młodzieży i kształcenia zawodowegoElżbieta Szczęsna – prezeska Stowarzyszenia AkceptacjaAgnieszka Kozakoszczak …