Unijne decyzje ws. podatków większością głosów?

Komisarz UE ds. finansowych Pierre Moscovci w PE, źródło Elyxandro Cegarra, KE

Komisarz UE ds. finansowych Pierre Moscovci w PE, źródło Elyxandro Cegarra, KE

Unijny komisarz ds. finansowych Pierre Moscovici przedstawił wczoraj w Strasburgu propozycję KE, zgodnie z którą decyzje dotyczące kwestii podatkowych zapadałyby we Wspólnocie większością kwalifikowaną.

 

Obecnie wymagają one jednomyślności państw członkowskich UE.

Większość kwalifikowana w interesie obywateli

“Proponujemy stopniowe, podkreślam słowo „stopniowe”, przechodzenie na głosowanie większością kwalifikowaną, jeśli chodzi o kwestie podatkowe” – tłumaczył we wtorek (15 stycznia) europosłom Pierre Moscovici. Przekonywał też, że Komisji Europejskiej chodzi o bardziej skuteczne podejmowanie decyzji w UE.

Zapewnił przy tym, że przejście na taką większość odbyłoby się z pełnym poszanowaniem unijnych traktatów i zasady subsydiarności. Uspokajał przy tym europarlamentarzystów, że w procesie podejmowania decyzji ws. podatków wzmocniona zostałaby także rola Parlamentu Europejskiego.

Bez zmian kompetencji

KE zastrzega, że jej propozycja nie zawiera żadnej zmiany unijnych kompetencji w sferze podatków. Zapewnia też, że nowa procedura nie zmieni prawa państw członkowskich do ustalania według własnego uznania stawek podatku od osób fizycznych lub prawnych. Komisja zapewnia, że chodzi jedynie o to, by państwa członkowskie mogły szybciej rozwiązywać wspólne problemy.

Na konferencji w Strasburgu unijny komisarz ds. finansowych zapewniał także, że KE nie zamierza ujednolicać stawek podatkowych. Odejście od jednomyślności ma umożliwić skuteczniejszą walkę m.in. z „erozją” dochodów podatkowych i podatkowymi oszustwami transgranicznymi. “Będziemy chcieli przekonać, że w interesie wszystkich obywateli jest przejście na większość kwalifikowaną” – zapowiedział Moscovici.

Jednomyślność umożliwia blokowanie decyzji

Propozycję nowego sposobu głosowania uzasadniał także tym, że obecnie obowiązująca jednomyślność prowadzi do blokowania wielu ważnych decyzji dotyczących podatków. “Głosowanie większością kwalifikowaną oznaczać będzie zwycięstwo Unii Europejskiej” – oświadczył.

Moscovici zwrócił uwagę, że o ile w latach 50. zeszłego wieku, kiedy Unię tworzyło tylko sześć państw, jednomyślność w tej dziedzinie miała sens, to teraz  – przy 28 państwach członkowskich – już sensu nie ma. “Zasada jednomyślności w dziedzinie podatków w coraz większym stopniu wydaje się być politycznym anachronizmem, jest prawnie problematyczna i przynosi skutki odwrotne od zamierzonych” – ocenił komisarz UE ds. finansowych. “Zdaję sobie sprawę, że jest to kwestia drażliwa” – zastrzegł, ale – jak dodał – nie wyklucza to dyskusji. “Rozpocznijmy debatę już dzisiaj” – zaapelował Moscovici.

Propozycja KE

KE zwróciła się we wtorek do unijnych przywódców, PE i innych zainteresowanych stron o ocenę możliwości stopniowego, czteroetapowego przejścia od jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną.

Zgodnie z jej propozycją, w pierwszym etapie państwa członkowskie miałyby się zgodzić się na głosowanie większością kwalifikowaną w odniesieniu do środków służących poprawie współpracy między państwami członkowskimi w zwalczaniu oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania oraz inicjatyw administracyjnych skierowanych do unijnych przedsiębiorstw, np. zharmonizowanych obowiązków sprawozdawczych.

KE sprawdzi, czy Nike korzystało z ulg podatkowych w Holandii

Komisja Europejska zdecydowała w czwartek o wszczęciu szczegółowego śledztwa, które ma na celu stwierdzić, czy Holandia naruszyła prawo europejskie, pozwalając firmie Nike na płacenie niższych podatków.
 

„Kraje członkowskie nie powinny pozwalać przedsiębiorstwom na tworzenie złożonych struktur, które bezzsadnie pomniejszają ich dochód …

W drugim etapie wprowadzono by głosowanie większością kwalifikowaną jako „użyteczne narzędzie realizowania innych celów polityki”, np. walka ze zmianami klimatu, ochrona środowiska czy poprawa zdrowia publicznego.

W trzecim etapie zastosowanie głosowania większością kwalifikowaną miałoby pomóc zmodernizować już zharmonizowane przepisy UE, takie jak te dotyczące VAT i podatku akcyzowego.

VAT podatkiem "stworzonym do oszustwa"

W kwietniu tego roku Komisja Europejska przedstawiła plan działania określający sposoby ulepszenia obecnego unijnego systemu VAT – jakie to będą zmiany?O konieczności reformy systemu podatkowego Unii Europejskiej mówi się od dawna, dlatego cieszy, że Komisja Europejska wreszcie przedstawia swój plan w tej sprawie. …

Dopiero w czwartym etapie nastąpiłoby przejście na głosowanie większością kwalifikowaną w odniesieniu do dużych projektów podatkowych, takich jak wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) i nowy system opodatkowania działalności cyfrowej. W ocenie KE te projekty są pilnie potrzebne, żeby zapewnić sprawiedliwe i konkurencyjne opodatkowanie w UE.

Jak zrównać szanse na europejskim rynku cyfrowym?

Jak prawnie i instytucjonalnie wspierać europejskie przedsiębiorstwa działające w sektorze usług cyfrowych czy e-handlu, a przy tym dobrze chronić konsumentów? I jak opodatkować tę działalność tak, aby wszyscy czuli się potraktowani sprawiedliwie? O tym dyskutowali uczestnicy panelu pt. „Jak zrównać szanse na …