Dziś szczyt społeczny UE w Porto. O czym będą rozmawiać przywódcy?

Flaga, Portugalia

Spotkanie rozpocznie się od zorganizowanej przez portugalską prezydencję konferencji na wysokim szczeblu poświęconej sprawom społecznym, takim jak zatrudnienie, innowacje, kapitał ludzki i funkcjonowanie państwa opiekuńczego [b1-foto]

Dziś (7 maja) w Porto rozpoczyna się zorganizowany z inicjatywy portugalskiej prezydencji w Radzie UE szczyt społeczny. Osobiście wezmą w nim udział przedstawiciele 24 z 27 państw UE. Jakich tematów można się spodziewać po dzisiejszych i jutrzejszych rozmowach?

 

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w Niemczech i Holandii z wyjazdu do Portugalii zrezygnowali kanclerz Angela Merkel i premier Mark Rutte, którzy będą uczestniczyć w szczycie przez wideołącze, podobnie jak objęty kwarantanną premier Malty Robert Abela, u którego żony stwierdzono zakażenie koronawirusem.

W Porto, oprócz przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, będą za to obecni też szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli, szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, a także unijni komisarze: Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Elisa Ferreira, Marija Gabriel i Nicolas Schmit.

W wydarzeniach w ramach odbywającego się dziś i jutro szczytu wezmą także udział liczni przedstawiciele organizacji i społeczeństwa obywatelskiego – łącznie ponad 100 osób.

17 lat Polski w UE: Polacy czują się silnie związani z Unią Europejską

Polacy doceniają korzyści dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa płynące z obecności naszego kraju w UE.

Czego będzie dotyczyć szczyt?

Spotkanie rozpocznie się od zorganizowanej przez portugalską prezydencję konferencji na wysokim szczeblu poświęconej sprawom społecznym, takim jak zatrudnienie, innowacje, kapitał ludzki i funkcjonowanie państwa opiekuńczego. Na konferencji zabiorą głos m.in. przedstawiciele unijnych instytucji, premier Portugalii António Costa czy sekretarz generalny OECD Angel Gurría.

Podczas kolacji roboczej szefowie państw i rządów mają rozmawiać o dalszej walce z pandemią COVID-19 i przygotowaniu do jutrzejszego szczytu UE – Indie. Jak poinformował Charles Michel w oficjalnym zaproszeniu, poruszone zostaną też inne tematy „budzące niepokój na świecie”.

Jutro (8 maja) liderzy skupią się natomiast na głównym temacie szczytu, czyli wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych na szczeblu UE i krajowym, zgodnie z unijnym Programem strategicznym na lata 2019–2024.

Przywódcy będą zastanawiać się, w jaki sposób w dobie odbudowy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa przejść od ochrony miejsc pracy do ich tworzenia oraz poprawy ich jakości. Omówią też sposoby wspierania młodych ludzi, którzy ucierpieli z powodu koronakryzysu, np. przez utratę miejsca pracy czy możliwości zdobywania wykształcenia.

Podczas posiedzenia UE–Indie w trybie wideokonferencji do unijnych liderów dołączy premier Indii Narendra Modi. Dyskusja ma dotyczyć zacieśnienia współpracy między UE a Indiami, pomocy udzielanej Indiom przez państwa bloku w związku z trudną sytuacją, w jakiej znalazł się ten kraj z powodu pandemii, a także sposoby wzmocnienia strategicznego partnerstwa Unii z Indiami.

Pod koniec szczytu przywódcy mają przyjąć tzw. Deklarację z Porto, wyznaczającą kierunek sprawiedliwej transformacji klimatycznej i cyfrowej w całej Unii.

Komisja Europejska podejmuje nowe inicjatywy w kierunku dalszej realizacji europejskiego filaru praw socjalnych

Informacja prasowa Komisji Europejskiej

Komisja przedstawiła dziś (13 marca) wniosek dotyczący Europejskiego Urzędu ds. Pracy, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera w orędziu o stanie Unii z 2017 r., jak również inicjatywę zmierzającą do zapewnienia dostępu do ochrony socjalnej wszystkim pracownikom …

Czym jest Europejski filar praw socjalnych i czemu ma służyć?

Europejski filar praw socjalnych to dokument UE, który został podpisany wspólnie przez Parlament Europejski, Radę Europy i Komisję Europejską 17 listopada 2017 r. na poprzednim szczycie poświęconym sprawom społecznym, zorganizowanym w szwedzkim Göteborgu.

Plan działania przedstawiony przez Komisję w marcu 2021 r. zawiera wskazówki dotyczące wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych, m.in. w obszarach zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej.

KE określiła w nim również trzy główne cele, które mają zostać osiągnięte w całej Unii Europejskiej do 2030 r.: osiągnięcie stopy zatrudnienia w wysokości przynajmniej 78 proc., odsetka osób dorosłych biorących co roku udział w kursach szkoleniowych w wysokości co najmniej 60 proc. i ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.