Jest porozumienie ws. przepisów o magazynowaniu gazu w UE

unia-gaz-rosja-buzek-putin-zima-wojna-ukraina-inflacja-ceny

Na zdjęciu europoseł PO Jerzy Buzek. / [Multimedia Centre. PE]

Państwa unijne i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania gazu w Unii Europejskiej. Unia Europejska chce zapełnić magazyny gazu w 85 proc. do listopada 2022 r.

 

 

„Osiągnęliśmy szybkie porozumienie polityczne w sprawie naszego wniosku dotyczącego magazynowania gazu! Ta propozycja ma kluczowe znaczenie dla przygotowań na następną zimę. UE umie działać szybko i jest zjednoczona”, napisała dziś w mediach społecznościowych unijna komisarz ds. energii Kadri Simson.

„Mamy to! Będą zapasy (gazu) na zimę, zamiast „zapasów” (o gaz) z Rosją zimą: przepisy o magazynach uzgodnione z Radą UE! Niezwykłe tempo prac i ich stawka: zimą nie zabraknie już gazu dla obywateli, MŚP, biznesu. Udało się też (w końcu!) wpisać w prawo UE wspólne zakupy gazu”, napisał z kolei szef grupy negocjatorów z ramienia PE, europoseł Jerzy Buzek (PO).

Buzek podkreślił strategiczne znaczenie magazynów gazu. „Dane pokazują, że magazyny dostarczają 25-30 proc. gazu zużywanego każdej zimy. Ponadto obiekty magazynowe są uważane za infrastrukturę krytyczną i przyczyniają się do amortyzacji szoków cenowych i podażowych. Dlatego wprowadzamy mechanizm, który zapewni, że magazyny gazu w UE nie będą już kontrolowane przez tych, którzy napędzają spekulacyjne wzrosty cen i kryzysy dostaw”, zaznaczył.

Zgodnie z porozumieniem kraje członkowskie, zapełniając magazyny gazu, powinny dywersyfikować dostawy i eliminować swoją zależność od jednego dostawcy – zwłaszcza gdy zależność ta zagraża bezpieczeństwu energetycznemu państw UE albo całej Unii.

Co zakłada porozumienie?

Porozumienie zakłada, że w tym roku państwa UE powinny osiągnąć poziom zapełnienia magazynów w 85 proc. przed 1 listopada (w kolejnych latach będzie to 90 proc.).

Jak można przeczytać w komunikacie PE, w ramach negocjacji zwiększono elastyczność dochodzenia każdego roku do wyżej wymienionych celów do 5 proc., co ma zapobiec sztucznemu windowaniu cen przez producentów gazu.

Podkreślono, że wypełniając cele, kraje powinny najpierw wykorzystać mechanizmy rynkowe, a dopiero później sięgać po te nierynkowe – np. pomoc publiczną.

Jednocześnie, po raz pierwszy wprowadzono do prawa UE mechanizm dobrowolnych wspólnych zakupów gazu przez państwa UE. W proces zapełniania magazynów gazem (monitorowanie jego przebiegu) została włączona Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Porozumienie zakłada także, że wymóg certyfikacji magazynów – jako infrastruktury krytycznej – będzie obowiązywał bezterminowo (Rada chciała, by jedynie przez kilka najbliższych lat). Negocjatorzy PE przekonali Radę do skrócenia o ponad miesiąc czasu certyfikacji operatorów magazynów gazu.

Przewidziano też obowiązek uwzględniania przez kraje UE tzw. scenariusza S-1 (przerwania całych dostaw gazu z jednego państwa) w ich planach prewencyjnych i planach działań antykryzysowych.

W trakcie dzisiejszego wystąpienia, Jerzy Buzek dodał, że wynegocjowane regulacje otwierają państwom członkowskim możliwość korzystania m.in. z magazynów gazu na Ukrainie. „Parlament Europejski gorąco zachęca wszystkie państwa członkowskie do udziału w takiej współpracy. Miałaby ona wymiar zarówno praktyczny, jak i symboliczny”, podkreślił.

Aby nowe przepisy weszły w życie, porozumienie musi zostać przyjęte formalnie przez Radę (państwa UE) oraz w głosowaniu w PE. Parlament Europejski zamierza głosować nad tym porozumieniem podczas sesji plenarnej w czerwcu.

 

Więcej informacji: