Aktualizacja strategii przemysłowej UE. Bruksela chce bronić firmy przed nieuczciwą konkurencją

Unia-europejska-pandemia-kryzys-Chiny-COVID19-transformacja-klimat-ekologia

Komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager, źródło: Flickr/Friends of Europe

Komisja Europejska zaprezentowała w ubiegłym tygodniu propozycję zmian w przepisach, które mają zmniejszyć zależność unijnej gospodarki od dostawców zagranicznych, zwłaszcza Chin. Bruksela chce jednocześnie bronić europejskie firmy przed nieuczciwą konkurencją z przedsiębiorstwami spoza Wspólnoty. 

 

 

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaprezentowała zaktualizowany plan strategii przemysłowej z 2020 r. Celem – jak zapewnia Bruksela – jest wzmocnienie działania jednolitego rynku europejskiego, który ma przyczynić się do odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19, która ujawniła ograniczone możliwości istniejącego dotychczas systemu i spowalnianie postępu w obrębie samej UE.

Bruksela aktualizuję strategię przemysłową z powodu COVID-19

Komisja Europejska zaprezentowała nową strategię przemysłową w marcu 2020 r. zanim na dobre rozpoczęła się pandemia koronawirusa. Celem nadrzędnym inicjatywy jest transformacja unijnej gospodarki poprzez przeprowadzenie transformacji klimatycznej oraz osiągnięcie wiodącej roli w sektorze cyfrowym. 

W zaktualizowanym dokumencie „ uwzględniono wnioski wyciągnięte z kryzysu, aby pobudzić odbudowę przemysłu i zwiększyć otwartą strategiczną autonomię UE”, napisano. 

Komisja Europejska chciałaby uniezależnienia w części łańcuchów dostaw od dostawców spoza UE. Zgodnie z nowym planem nowa niezależność UE w kwestii importu może pozwolić na bardziej autonomiczne działanie i gromadzenie zapasów.

Łańcuchy dostaw mają zostać zmniejszone nie tylko w przypadku produktów farmaceutycznych, jak np. szczepionki. Przedstawiciele KE podkreślają, że pandemia uwydatniła kłopoty z dostawami kluczowych dla produkcji leków substancji. Wiele z nich jest produkowanych poza granicami Unii przez wzgląd na koszty. 

Chodzi o niemal połowę ze 137 produktów wykorzystywanych we wrażliwych ekosystemach, od których kraje Wspólnoty są uzależnione głównie w pochłaniających dużo energii branżach przemysłu.

Unia Europejska wymienia sześć obszarów kluczowych dla realizacji celów ekologicznych i cyfrowych takich jak surowce, produkty farmaceutyczne, baterie, technologie wodorowe, półprzewodniki oraz technologii chmury i zaawansowanych technologii.

Zaktualizowana strategia przemysłowa ma na celu upewnienie się, że nasze branże są przygotowane do napędzania transformacji cyfrowej i ekologicznej naszej gospodarki, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności przemysłu, również w kontekście wychodzenia z kryzysu wywołanego koronawirusem”, podkreśliła wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager

Komisja Europejska planuje przeprowadzić dogłębne analizy łańcuchów dostaw i zacieśnić współpracę między krajami UE przy ważnych projektach, aby zminimalizować zależność eksportową. Jednocześnie Bruksela chce zapobiec ponownemu ograniczaniu przyszłych kryzysów na rynku wewnętrznym UE. W tym celu do początku 2022 r. ma powstać instrument awaryjny, który pozwoli lepiej koordynować działania państw członkowskich.

Eurobarometr: Europejczycy chcą wzmocnienia roli UE w zarządzaniu kryzysowym

Oczekują także, że ich głos będzie bardziej brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji na szczeblu europejskim.

Komisja Europejska boi się skutków kryzysu dla unijnych firm

Unia kładzie szczególny nacisk na obronę konkurencyjności państw wewnątrz Wspólnoty, którą uniemożliwiają radykalne wzrosty eksportu zaobserwowane w Chinach. W grudniu 2020 r. eksport z Chin wzrósł o ponad 18 proc. Rosnąca sprzedać za granicę spowodowała, że kraj ten zanotował rekordowe nadwyżki handlowe – jak wynika z danych chińskiego urzędu celnego w roku 2020 eksport wzrósł o 3,6 proc. a import spadł o 1,1 proc.

Komisja Europejska wyraża obawę, że kryzys sprowokowany przez pandemię odbije się na kondycji europejskich firm, a w konsekwencji wykupem przez nieunijne przedsiębiorstwa wspierane publicznymi środkami. 

Obecnie unijne przepisy dotyczące konkurencji i zamówień publicznych, które regulują działalność przedsiębiorstw na jednolitym rynku, nie mają zastosowania do zagranicznych dotacji. Tymczasem dają one nieuczciwą przewagę przy nabywaniu przedsiębiorstw unijnych, uczestnictwie w zamówieniach publicznych w UE lub prowadzeniu innej działalności handlowej we Wspólnocie.

To ma ulec zmianie. Komisja planuje badać wkłady finansowe rządów spoza UE, w przypadku gdy obrót w przedsiębiorstwie unijnym, które ma zostać przejęte (lub co najmniej jednej z łączących się firm), wynosi 500 mln euro lub więcej, a zagraniczny wkład wynosi co najmniej 50 mln euro.

KE zamierza badać też zamówienia publiczne obejmujące wkład finansowy rządu spoza UE, których szacunkowa wartość wynosi co najmniej 250 mln euro.