Unia Europejska oficjalnie ma prawo klimatyczne. Przewiduje m.in. szybszą redukcję emisji do 2030 r.

Największe gospodarki świata nadal hojnie wspierają przemysł energochłonny, który jest na bakier z dbaniem o środowisko i klimat. / Foto via unsplash [@markusspiske]

Prawo klimatyczne Unii Europejskiej zostało oficjalnie zatwierdzone. W poniedziałek przyjęły go kraje członkowskie, a w ubiegłym tygodniu zaakceptowali europosłowie. Zakłada ono redukcję emisji CO2 do 2030 r. o 55 proc. oraz neutralność klimatyczną do 2050 r.

 

 

Przyjęte w poniedziałek (28 czerwca) przez Radę Unii Europejskiej prawo klimatyczne jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.). Pierwotnie redukcje miały zostać zmniejszone o 50 proc. do końca dekady.

Unia chce też osiągnąć do 2030 r. wyższy poziom pochłaniania węgla. W przyszłości ma również zostać zaproponowany kolejny cel pośredni redukcji, który określi jej wysokość do 2040 r.

W myśl prawa klimatycznego ustanowiona ma zostać Europejska Naukowa Rada Doradcza ds. Zmian Klimatu, która ma składać się z 15 wysokich rangą ekspertów naukowych różnych narodowości, jednak nie więcej niż dwóch z jednego państwa. Ich kadencja ma trwać cztery lata. Gremium będzie doradzało ws. klimatów oraz zajmowało się sprawozdaniami. Prawo wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

W grudniu 2020 r., Rada Europejska potwierdziła wolę przeprowadzenia w UE zielonej transformacji zgodnej z Europejskim Zielonym Ładem. Unijni przywódcy zaaprobowali nowy wiążący cel zakładający ograniczenie do 2030 r. unijnych emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Wówczas zaczęły się konsultacje z Parlamentem Europejskim. Ich celem miało być ostateczne uzgodnienie treści tekstu prawa. Wstępne porozumienie udało się osiągnąć w kwietniu 2021 r.

Europejskie prawo klimatyczne: Dziś osiągnięto wstępne porozumienie ws. redukcji emisji do 2030 r.

Uzgodniono także, że Komisja Europejska zaproponuje pośredni cel klimatyczny na 2040 rok.