UE za większą ochroną sygnalistów

źródło: flickr.com/Tijs Der Haar

7 października reprezentanci państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej przyjęli projekt dyrektywy o ochronie sygnalistów. Dzięki niej, osoby zgłaszające nieprawidłowości w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych będą mogły liczyć na ochronę we wszystkich państwach Unii.

 

 

Wobec szeregu skandali takich jak Panama Papers czy afera Cambridge Analytica, w kwietniu 2018 roku Komisja Europejska wniosła projekt prawa mającego na celu ujednolicenie ochrony sygnalistów w całej Unii Europejskiej – dotychczas ich kompleksowa ochrona przewidziana była w systemach prawnych 10 państw. W pozostałych krajach, w tym w Polsce, ochrona była cząstkowa, zaś w ramach prawa unijnego dotyczyła głównie ochrony interesów finansowych Unii. W kwietniu Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy.

TSUE obliguje Facebooka do usuwania zniesławiających komentarzy

Facebook może zostać zmuszony do usunięcia nienawistnych komentarzy, jeśli zobliguje go do tego sąd kraju członkowskiego UE – orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości UE.
 

 

Dzisiejszy wyrok zapadł w sprawie Austriaczki Evy Glawischnig-Piesczek, byłej przewodniczącej klubu parlamentarnego Zielonych w izbie niższej parlamentu, która …

Kompleksowy zestaw zasad

Rada Europy definiuje sygnalistę jako „osobę fizyczną, która ujawnia lub informuje o zagrożeniu lub szkodzie dla interesu publicznego w kontekście wykonywanej przez siebie pracy, w sektorze publicznym lub prywatnym” (Recommendation CM/Rec(2014)7). Z dyrektywy  PE wywieść można podobną definicję.

Proponuje ona wspólne standardy ochrony osób informujących o nieprawidłowościach. Pierwszym z nich jest stworzenie bezpiecznych kanałów do zgłaszania naruszeń, który dotyczyć będzie przedsiębiorstw zatrudniających ponad 50 pracowników oraz jednostki samorządu liczące ponad 10 tys. mieszkańców.

Choć KE zachęca do korzystania z wewnętrznych procedur w pierwszej kolejności, osoby, które zdecydują się od razu zgłosić wątpliwości na zewnątrz, w dalszym ciągu będą korzystać z ochrony.

TSUE po stronie frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że sądy krajowe mogą unieważniać umowy kredytowe w walutach obcych, jeśli znajdują się w nich niedozwolone klauzule. Kluczowy w takich sytuacjach jest interes kredytobiorcy. Stanowisko TSUE mocno odbije się na sytuacji osób, które mają …

Szybkie reagowanie

Nowe regulacje dotyczyć będą zarówno pracowników, jak i wolontariuszy czy stażystów. W ich zakresie będą mieścić się takie działy jak usług finansowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwa drogowego, ochrony środowiska czy ochrony danych osobowych.

Zgodnie z projektem, który wkrótce zostanie podpisany przez przewodniczących PE i RUE, zgłoszenia sygnalistów będą musiały zostać zweryfikowane w ciągu 3, a w uzasadnionych przypadkach, 6 miesięcy.

TSUE: Strony internetowe muszą aktywnie uzyskać zgodę na korzystanie z plików "cookie"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że każdy serwis internetowy, który korzysta z plików cookie, musi „aktywnie” uzyskać zgodę użytkownika. TSUE uznał, że okienku wybory akceptujące „z góry” takie rozwiązania, to za mało. Użytkownik musi swoją zgodę wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego …