UE: W 2018 r. błędnie wydano ponad 4 mld euro

Euro, fot. klimkin [Pixabay]

Euro, fot. klimkin [Pixabay]

Według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego UE może lepiej zarządzać swoimi funduszami. Kontrola wykazała, że ponad 4 mld euro wydano w zeszłym roku niezgodnie z procedurami.

 

 

W corocznym sprawozdaniu na temat finansów Unii Europejskiej obejmującym 2018 r. pracownicy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETU) napisali, że UE może jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie finansami, m.in. poprzez uproszczenie swoich zasad.

Dziś “poprawkowe” przesłuchanie Wojciechowskiego w PE

“Poprawkowe” przesłuchanie kandydata polskiego rządu na stanowisko komisarza UE ds. rolnictwa odbędzie się dziś przed południem.  Pisemne odpowiedzi na dodatkowe pytania skierowane w zeszłym tygodniu do Janusza Wojciechowskiego zostały bowiem uznane za niewystarczające.

4 mld z błędami

UE mogłaby jeszcze lepiej wydawać pieniądze europejskich podatników, gdyby zasady wydatkowania, zwłaszcza te dotyczące zamówień publicznych, były bardziej przejrzyste – tak brzmi jeden z głównych wniosków ze sprawozdania  ETU poświęconego unijnym wydatkom w 2018 r. Raport ujrzał światło dzienne we wtorkowy (7 października) ranek. W ubiegłym roku budżet UE wyniósł 156,7 mld euro, czyli równowartość 1 proc. unijnego PKB.

Kontrolerzy z ETU oszacowali poziom błędu w wydatkach unijnych na 2,6 proc. w porównaniu do 2,4 proc. w 2017 r. To ponad 4 mld euro, które zostały wydane w nieprawidłowy sposób. Pomimo zastrzeżeń unijny budżet został zaakceptowany.

UE za większą ochroną sygnalistów

7 października reprezentanci państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej przyjęli projekt dyrektywy o ochronie sygnalistów. Dzięki niej, osoby zgłaszające nieprawidłowości w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych będą mogły liczyć na ochronę we wszystkich państwach Unii.

 

 

Wobec szeregu skandali takich jak Panama Papers …

Połowa wydatków z błędami

Audytorzy wzięli pod lupę ponad 700 wydatków, spośród których w połowie wykryto nieprawidłowości (50,6 proc.). „Po zastosowaniu metod statystycznych szacuje się na 2,6 proc. wpływ wykrytych błędów na unijny budżet” – poinformował rzecznik ETU. „Im mniej zasad, tym są one łatwiejsze do zrozumienia, a więc generują mniejsza liczbę błędów” – podkreślił Klaus-Heiner Lehne prezes ETU. To jasna rekomendacja dla nowej Komisji Europejskiej dotycząca zmniejszenia biurokracji.

Najwięcej błędów – zdaniem audytorów – wykryto w tzw. obszarach wysokiego ryzyka. ETU odnotował wzrost wydatków szczególnie w wydatkach w Funduszu Spójności, przeznaczaną dla najmniej rozwiniętych unijnych regionów. Fundusz Spójności stanowi 1/3 unijnego budżetu. Poziom błędów w tym przypadku wyniósł 5 proc. (36 spraw na 200 skontrolowanych). Jedną z przyczyn wzrostu wykrytych błędów jest zbliżający się koniec Wieloletnich Ram Finansowych (2014-2020). „Obecnie kończy się rozliczanie najbardziej złożonych projektów, co może wyjaśniać taką koncentrację błędów” – twierdzi Annemie Turtelboom, pracująca w Trybunale Obrachunkowym.

Audyt wykrył także 9 przypadków, w których można podejrzewać dokonanie oszustwa w porównaniu do 13 z 2017 r. Sprawy zostały przekazane do Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Nadużyciom (OLAF). W raporcie podkreślono także trudność, z jaką niektóre państwa absorbują środki strukturalne (EFSI).

KE chce wyjaśnień ws. wirtualnej waluty Facebooka

Komisja Europejska domaga się wyjaśnień od pomysłodawców projektu nowej kryptowaluty, której uruchomienie w przyszłym roku zapowiedział Facebooka. Powołana przez serwis społecznościowy fundacja, która ma realizować ten projekt, ma wsparcie wielu innych popularnych internetowych serwisów.

 

Plany utworzenia nowej kryptowaluty o nazwie „Libra” …

 

Więcej informacji: 

Sprawozdania roczne na rok budżetowy 2018

Sprawozdanie roczne za 2018 r. „Zarządzanie finansami UE z roku na rok trwale się poprawia (…)”.