UE skutecznie walczy z klęskami żywiołowymi

źródło: Komisja Europejska [erccportal.jrc.ec.europa.eu/ERCM…]

Pomyślnie wypadła kontrola Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Zgodnie z oceną Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, UE ma skutecznie działający mechanizm reagowania na klęski żywiołowe.

Europejski Trybunał Obrachunkowy w opublikowanym wczoraj (18 stycznia) sprawozdaniu pozytywnie ocenił Unijny Mechanizm Ochrony Ludności – system reagowania na klęski żywiołowe. Ocenę wystawiono w oparciu o analizę działania mechanizmu w przypadku katastrof humanitarnych w trzech przypadkach pozaunijnych: powodzi w Bośni i Hercegowinie w 2014 r., trzęsienia ziemi w Nepalu w 2015 r. oraz epidemii gorączki krwotocznej ebola w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016.

Kontrolerzy ETO ocenili system ochrony ludności jako „dobrze skoordynowany.” Stwierdzili, że całodobowe Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, podległe Komisji Europejskiej, skutecznie zarządzało reakcjami na kryzysy. Według kontrolerów, uruchomienie mechanizmów reagowania następowało o czasie i było skoordynowane z ONZ.

Unijny Mechanizm Ochrony Cywilnej ustanowiono w 2001 r. Jego celem jest usprawnienie współpracy między systemami zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej oraz sześciu krajach spoza Unii: Czarnogórze, Islandii, Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji.

O pomoc w ramach UMOC mogą się ubiegać wszystkie kraje na świecie. Poza wspomnianymi w sprawozdaniu przypadkami, pomocy w ramach Mechanizmu udzielono na Haiti, w Japonii, na Filipinach, na Ukrainie, oraz w związku z kryzysem migracyjnym w Europie. Mechanizm zastosowano również w Polsce, podczas powodzi w 2010 r.

Komisja i Trybunał zgodne

Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides wyraził zadowolenie z oceny ETO. „Sprawozdanie może posłużyć jako przykład na to, że Unia potrafi skutecznie pomagać w razie klęsk żywiołowych, a siła Europy najlepiej realizuje się w łączeniu potencjałów operacyjnych i analitycznych. Szybkie i skoordynowane działanie jest niezbędne żeby ratować życie” – podkreślił.

Przy całej ogólnie pozytywnej ocenie mechanizmu, ETO przedstawiło szereg rekomendacji, dotyczących skuteczniejszego działania w ramach reagowania na klęski żywiołowe. Dotyczą one m.in. potencjalnych zmian w procedurach, ułatwiających wysyłanie ekspertów w dziedzinie epidemiologicznej do krajów spoza Unii, a także udoskonalenia systemu ostrzegania CECIS.

Komisja przyjęła wszystkie zawarte w sprawozdaniu rekomendacje.