UE skraca swoją listę państw epidemicznie bezpiecznych

Unijna lista krajów bezpiecznych epidemicznie po raz kolejny została skrócona, źródło: pxfuel

Unijna lista krajów bezpiecznych epidemicznie po raz kolejny została skrócona, źródło: pxfuel (CC0 Public Domain)

Kolejny kraj znika z unijnej listy państw uznanych za bezpieczne epidemicznie. Ich obywatele mogą od początku lipca wjeżdżać na teren Unii Europejskiej, a powracający stamtąd unijni obywatele nie muszą odbywać obowiązkowej kwarantanny. Lista nie zawiera już 15 państw, ale 12.

 

Państwa członkowskie, które w czerwcu długo ustalały między sobą listę państw uważanych za bezpieczne epidemicznie, umówiły się też, że co do dwa tygodnie będą tę listę aktualizować i dopisywać lub skreślać kolejne państwa.

Aby znaleźć się na liście trzeba spełniać szereg warunków. Jeden z nich to średnia dziennej liczby zakażeń koronawirusem na przestrzeni ostatnich 14 dni. Nie można ona być niższa od średniej unijnej obliczanej przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Ponadto kraje, na które UE się otwiera, powinny mieć stabilny lub malejący trend zakażeń w przeciągu dwóch tygodni. Dodatkowo swoje opinie w sprawie uznania danego kraju za bezpieczny wyrażają unijne placówki dyplomatyczne na ich terytorium.

Pozostałe warunki jakie muszą spełnić kraje trzecie, aby się znaleźć na unijnej liście to zaś zaufanie do tamtejszego systemu służby zdrowia, wprowadzanie na czas epidemii obostrzeń czy odpowiednia liczby wykonywanych testów na obecność koronawirusa w organizmie.

Bruksela naciska też na dwustronność działań. Kraje, które zostaną wpisane na unijną listę bezpiecznych epidemicznie powinny także zacząć wpuszczać bez obowiązku odbywania kwarantanny obywateli państw członkowskich UE.

Gruzja nie zniesie kwarantanny dla turystów z Polski. Ale też dla obywateli większości krajów członkowskich UE

Wbrew oczekiwaniom Gruzja postanowiła utrzymać po 1 sierpnia restrykcje graniczne wobec obywateli większości krajów europejskich, w tym Polaków. Tylko turyści z pięciu krajów zostali zwolnieni z obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny po przylocie.

Jakie kraje znajdują się obecnie na liście?

Obecnie na liście znajduje się 12 krajów, z których jeden został wpisany na nią warunkowo. Chodzi o Gruzję, Kanadę, Maroko, Tunezję, Australię, Nową Zelandię, Japonię, Koreę Południową, Tajlandię, Urugwaj i Rwandę.

Warunkowo wpisane na listę są Chiny. UE wciąż bowiem czekają na decyzję Pekinu o wprowadzeniu zasady wzajemności w ruchu granicznych. Ale na razie Chiny takiej decyzji nie podjęły.

Już dwa tygodnie temu z listy zostały wykreślone Serbia i Czarnogóra, ponieważ przestały spełniać warunek odpowiednio niskiej 14-dniowej średniej dla dziennej liczby nowych notowanych zakażeń. Teraz zaś wykreślona z listy została z tego samego powodu Algieria.

Nie było natomiast decyzji o wykreślaniu z listy Gruzji, choć kraj ten już zapowiedział, że od 1 sierpnia dalej będzie wymagał 14-dniowej kwarantanny od przyjezdnych z większości państw członkowskich UE. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie Niemcy, Francuzi, Litwini, Łotysze oraz Estończycy.

Grecja rozszerza obowiązek noszenia maseczek

Władze Grecji podjęły decyzję o rozszerzeniu obowiązku zakrywania usta i nosa w miejscach publicznych. Wszystko w związku z notowanym od połowy lipca wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Wzrost ten jest jednak w porównaniu z większością krajów europejskich niewielki.

Ostatecznie decydują jednak państwa członkowskie

Państwa członkowskie, ponieważ to w ich kompetencjach leżą kwestie granic, mają prawo wprowadzać własne ograniczenia. Umówiono się bowiem, że list stanowi tzw. minimalny wymóg i stolice nie zdecydują o jej samodzielnym rozszerzaniu. Dlatego mają prawo wykreślać z niej jakieś kraje.

I część z nich z tego korzysta. Hiszpania zdecydowała o dalszym zamknięciu swoich granic dla Marokańczyków, zaś Grecja (póki jeszcze Serbia była na unijnej liście) postanowiła nie wpuszczać do siebie bez kwarantanny Serbów. Natomiast Węgry i Belgia postanowiły dalej utrzymać restrykcje graniczne wobec wszystkich państw spoza UE, Strefy Schengen czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii.