UE przeznaczy w tym roku 900 mln euro na pomoc humanitarną

Objęty pomocą humanitarną UE obóz dla uchodźców wewnętrznych w Nigerii, źródło: EU Civil Protection and Humanitarian Aid/fot. Samuel Ochai/© 2018 European Union (CC BY-NC-ND 2.0)

Komisja Europejska przyjęła plan unijnej pomocy humanitarnej na 2020 r. Jej budżet zaplanowano na 900 mln euro. UE chce pomagać w 80 krajach na świecie.

 

Unia Europejska prowadzi zarówno doraźne działania pomocowe (np. w przypadku kataklizmów naturalnych czy wojen), jak i zakrojone na długi okres działania humanitarno-rozwojowe. W tym roku ma na to zostać przeznaczonych 900 mln euro.

„Pomoc humanitarna pozwala UE ratować miliony ludzi na całym świecie. Kryzysy humanitarne stają się jednak coraz bardziej złożone i dotkliwe. Mimo że konflikty pozostają główną przyczyną głodu i wysiedleń, ich skutki znacznie się pogłębiły w efekcie zmian klimatu. Europa ma obowiązek okazać solidarność i wsparcie potrzebującym” – powiedział komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Afryka z największą pomocą

Najwięcej unijnej pomocy humanitarnej trafi do Afryki. 400 mln euro zostanie bowiem przeznaczonych na wsparcie różnych projektów na Czarnym Lądzie. Chodzi m.in. o osoby dotknięte długotrwałym konfliktem w Demokratycznej Republice Konga, cierpiące z powodu kryzysu żywnościowego w regionie Sahelu czy przesiedlone z powodu przemocy i konfliktów zbrojnych w Sudanie Południowym Republice Środkowoafrykańskiej i dorzeczu jeziora Czad.

Niewiele mniej środków – 345 mln euro – trafi na Bliski Wschód. W tym przypadku chodzi przede wszystkich o pomoc dla ofiar wojny domowej w Syrii oraz uchodźców z tego kraju w państwach sąsiednich, np. w Libanie czy Jordanii. Drugim miejscem na Bliskim Wschodzie, gdzie trafi dużo unijnej pomocy jest Jemen. Tam również trwa krwawa wojna domowa.

UE przekaże kolejne 50 mln euro na walkę z suszą w Rogu Afryki

Susza po raz kolejny poważnie uderzyła w państwa tzw. Rogu Afryki – Somalię, Etiopię, Kenię i Ugandę. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch pierwszych krajach, ale unijna pomoc trafi do wszystkich z nich. Zaplanowana kwota to 50 mln euro.
 

Za obecna suszę …

Środki na walkę z klęskami żywiołowymi

W Azji i Ameryce Łacińskiej UE przekaże środki o wartości 111 mln euro. Bruksela będzie m.in. nadal wspierać najbardziej narażone grupy społeczne dotknięte kryzysem w Wenezueli czy kontynuować udzielanie pomocy humanitarnej w krajach takich jak Afganistan, Birma i Bangladesz. W tych dwóch ostatnich krajach pomoc trafi przede wszystkim do muzułmańskiej mniejszości etnicznej, czyli Rohindżów. Padają oni ofiarą prześladowań ze strony władz birmańskich i większość z nich koczuje w strasznych warunkach w Bangladeszu, czyli jednym z najbiedniejszych państw azjatyckich.

Dodatkowo rezerwa zostanie stworzona, aby nieść pomoc mieszkańcom krajów podatnych na klęski żywiołowe. Chodzi nie tylko o doraźną pomoc, ale także programy pozwalające im lepiej przygotować się na kataklizmy takie jak powodzie, pożary lasów i cyklony. Tu większość środków trafia zwykle do Azji Południowej, która jest ostatnio najmocniej narażona na klęski żywiołowe.

UE pomoże Afryce Południowej w walce z suszą

Unia Europejska przekaże 22 mln euro na pomoc humanitarną dla krajów położonych na południu Afryki. Panuje tam obecnie przedłużająca się susza. Głód grozi 12 mln ludzi.

 

Susza na południu Afryki trwa od października 2018 r. Okresy bez opadów są coraz częstsze …

UE wspiera agencje ONZ i Czerwony Krzyż

Unia Europejska przekazuje swoją pomoc humanitarną bezpośrednio rządom danych krajów lub wspiera organizacje wyspecjalizowane w udzielaniu takiego wsparcia. Chodzi o różne agencje ONZ, organizacje pozarządowe czy Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Wszystkie te instytucje podpisały z Komisją Europejską specjalne umowy o humanitarnym partnerstwie.

KE ściśle monitoruje też wykorzystanie wszystkich funduszy za pośrednictwem swojej globalnej sieci ekspertów ds. pomocy humanitarnej i ustanawia surowe zasady zapewniające prawidłowe ich wydawanie. Nieprawidłowości mogą się skończyć np. wykluczeniem z grona partnerów humanitarnych UE.

Kolejne wsparcie UE dla muzułmańskich Rohindżów

Unia Europejska przekaże dodatkowe 10 mln euro na pomoc humanitarną dla Rohindżów – muzułmańskiej ludności w Birmie, której duża część została wypędzona do sąsiedniego Bangladeszu. W ciągu ostatnich 2 lat UE przekazała na ten cel już 140 mln euro.

 

Tylko w …