UE proponuje nowe narzędzie do walki z korupcją

Pranie pieniędzy / Zdjęcia via pixabay.com @stevepb

Komisja Europejska proponuje utworzenie organu przeciwdziałającego korupcji i praniu brudnych pieniędzy. Zdaniem Komisji naszedł czas, by pójść o krok dalej w przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym niż tylko w ramach reagowania na bieżące wydarzenia.

 

 

Podczas wczorajszej prezentacji raportów na temat przestępstw finansowych w Unii Europejskiej padła propozycja stworzenia oddzielnej jednostki, która zajmowałaby się wyłącznie przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i przypadkom korupcji. Do pomysłu przekonywali wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis odpowiedzialny za euro i dialog społeczny oraz  komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci Věra Jourová. Zdaniem urzędników w Europie dochodzi do coraz większej ilości przypadków podejrzanych przepływów finansowych. 

Jak duży jest problem korupcji w państwach Grupy Wyszehradzkiej?

Choć państwa Grupy Wyszehradzkiej są największymi beneficjentami unijnych funduszy, ich nieefektywne wykorzystanie pozostaje jedną z najbardziej palących kwestii dla całego regionu. Unijna agencja ds. zwalczania nadużyć finansowych ma jednak na tym polu ograniczone możliwości, ponieważ ściganie defraudacji unijnych pieniędzy należy …

„Brudny” 1 proc.

Według Dombrovskisa, powołującego się na szacunki Europolu, około 1 proc. europejskiego majątku jest wykorzystywane w ramach podejrzanej działalności finansowej. Zdaniem dwójki komisarzy problem narasta. Powyższe słowa znalazły potwierdzenie w ubiegłym roku wraz z podejrzeniami wymierzonymi w Danske Bank. Podejrzewa się, że w największym duńskim banku niemal 15 tys. klientów mogło zgromadzić kapitał o wielkości 200 mln euro, który niekoniecznie pochodził z legalnych źródeł. Śledztwo w tej sprawie trwa i jego wyniki wskazują na ważną rolę w procederze estońskiej spółki zależnej. 

Kwestia prania pieniędzy jest jednak szersza i w przypadku samych tylko banków dotyczy np. Deutsche Banku, holenderskiego ING czy litewskiego ABLV. Dombrovskis uważa, że wszystkie te przypadki świadczą o konieczności powołania specjalnego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

Arabia Saudyjska jednak nie znajdzie się na unijnej liście "pralni pieniędzy"

Ambasadorowie państw członkowskich jednogłośnie zadecydowali na spotkaniu w Brukseli, aby odrzucić propozycję Komisji Europejskiej, która chciała poszerzyć unijną listę państw, które niedostatecznie przeciwdziałają praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Znalazła się na niej m.in. Arabia Saudyjska, która mocno zabiegała o to, …

Pokonać słabości systemu

Dombrovskis wraz z Jourovą wskazali na słabości systemu, które przyczyniają się do istnienia przestępczej działalności. Do takich wniosków przyczyniły się wyniki analiz dziesięciu wybranych przypadków z ostatnich pięciu lat, które uwypukliły niedociągnięcia w organach nadzoru – często podejmujących interwencję dopiero po przekazaniu informacji o podejrzanej działalności. Wiceprzewodniczący KE uważa, że w dobie integracji rynków kapitałowych „każda kropla brudnych pieniędzy może stać się strumieniem, rozprzestrzeniającym się po całym kontynencie”. 

KE zwraca uwagę, że podejrzane finanse są obecne w Europie nie tylko za sprawą sektora finansowego. Na liście sporządzonej przez Komisję znajduje się także prawie 50 przypadków z innych branż, w tym np. piłka nożna, jako przykład sektora, który ze względu na złożoną organizację i brak przejrzystości tworzy „podatny grunt” do różnych nielegalnych transakcji. W kontekście sportu najczęściej wymienia się podejrzane transakcje obecne przy zakładach bukmacherskich. W ubiegłym roku krajowy organ nadzoru wszczął śledztwo w sprawie 10 klubów z powodu podejrzeń o obracanie podejrzanymi środkami. Przedstawiciele Komisji zwracają także uwagę na ryzyka związane z zakładami on-line. Do tego dochodzi kwestia wykorzystania kryptowalut, dających zupełnie nowe możliwości.

KE chce bardziej przejrzystych zasad wydawania "złotych wiz"

Komisja Europejska przedstawiła raport dotyczący funkcjonowania tzw. zlotych wiz i złotych paszportów. Chodzi o ułatwienia dla zagranicznych inwestorów, którzy mogą otrzymać prawo do swobodnego poruszania się po Strefie Schengen lub nawet uzyskać obywatelstwo. Zdaniem KE może to stanowić zagrożenie dla …

Perspektywy

Komisarze nie zaproponowali konkretnej formy organizacyjnej nowego urzędu. Dombrovskis wskazał jednak, że niezależnie od struktury, ważne jest wyposażenie jej w silne uprawnienia. Najlepiej z pominięciem znanego z prac Komisji systemu dyrektyw na rzecz rozporządzeń, które są łatwiejsze w egzekwowaniu. Ponadto Vera Jourová zaproponowała, by przestępstwa związane z praniem pieniędzy były ścigane przez Prokuraturę Europejską (EPPO). Nadanie priorytetu takim sprawom mogłoby przyczynić się do wzmocnienia siły oddziaływania nowej instytucji. 

Rumunia: Śledztwo ws. kandydatki na szefową Prokuratury Europejskiej

Komisja Europejska chce dokładnie przyjrzeć się śledztwu ws. Laury Codruty Kovesi. Ta była szefowa rumuńskiej agencji antykorupcyjnej DNA typowana jest na nową szefową Prokuratury Europejskiej, ale  rumuńskie władze wszczęły wobec niej serię dochodzeń. Kovesi przekonuje, że to zemsta za jej …